Home Tags Euthanasie

euthanasie

Dementie
Silke van Arum is senior adviseur bij Movisie

Blog: Mag ik ook nog wat zelf beslissen?

Mijn vader trok zich steeds meer terug in zijn kamertje. De verzorgenden vond hij lieve dames, maar betuttelend. Af en toe zei hij gekscherend: ‘Jullie doen net alsof ik een oude man ben, die niets meer kan. Mag ik ook nog wat zelf beslissen?’
Wijkteam
1-migrante-ouderen-Fotolia.jpg

‘Lijden hoort bij de laatste levensfase’

De directe manier waarop we in Nederland met de dood omgegaan, stuit oudere migranten tegen de borst. Het wantrouwen tegen de zorg rondom de dood is dan ook groot, net als het ongemak bij de hulpverlening.
Informele zorg

‘Ik mocht mijn moeder niet vertellen dat ze doodging’

De directe manier waarop in Nederland met de dood wordt omgegaan stuit oudere migranten tegen de borst.
Levenseindekliniek-ANP.jpg

Zorgvuldigheid voorop bij beoordeling euthanasieverzoek

Leden van de Tweede Kamer en minister Schippers zijn het erover eens dat ‘grote zorgvuldigheid’ geboden is bij euthanasieverzoeken van psychiatrische patiënten. Schippers gaat ervan uit dat dit in de praktijk ook gebeurt.
euthanasie

Euthanasie is ok, maar niet altijd voor arts

Het aantal ingewilligde verzoeken om euthanasie is gestegen. Ook mensen met dementie en met een psychiatrische aandoening zouden over euthanasie moeten kunnen beslissen. Maar een minderheid van de artsen zegt een euthanasieverzoek in te willigen.
1-voltooid-leven-Fotolia.jpg

Artsen zien niks in stervenshulp bij voltooid leven

Een voltooid leven-wet naast de huidige euthanasiewet kent te veel risico’s en nadelen en is daarom onwenselijk. Dat stelt artsenfederatie KNMG na raadpleging van de eigen achterban.
EPI-Magteld-Beun.jpg

Blog: Voltooid leven

Hulp voor ouderen bij een voltooid leven. Ik heb geen idee wat ik ervan moet vinden. Dat gebeurt mij niet vaak. Maar het is dan ook een onderwerp om niet te snel over te oordelen.
debat.jpg

‘Samenleving heeft recht niet doodswens tegen te houden’

Jan Terlouw: ‘Als iemand oud is, geen interesses meer heeft en uit het leven wil stappen, welk recht heeft de samenleving dan om dat te ontzeggen?’
dementie-Mauritius-images.jpg

‘Met euthanasiewet kunnen we goed uit de voeten’

Ook als je patiënt met dementie een euthanasieverklaring heeft, moet je als arts overtuigd zijn dat je patiënt uitzichtloos en ondraaglijk lijdt. Maar hoe bepaal je dat?
Euthanasie-Fotolia.jpg

Plan euthanasie bij voltooid leven is ‘verrassende keuze’

Een meerderheid van de Tweede Kamer wil euthanasie bij een ‘voltooid leven’ mogelijk maken.