Home Tags Eigen regie

eigen regie

Zelfredzaamheid

‘Ik kan mensen weer blij maken’

In steeds meer gemeenten ontstaan plekken waar kwetsbare mensen altijd welkom zijn. Zonder indicatie, zonder formulieren en met aandacht. ‘Was ik er maar twee jaar eerder achter gekomen dat dit bestond.’
Multiproblematiek

1Gezin 1Plan: Op zoek naar de oplossing die goed genoeg is

De gelijkwaardige en positieve benadering in de werkmethode 1Gezin1Plan wordt door professionals én gezinnen genoemd als een echte stimulans. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut. De onderzoekers constateren wel dat de verschillen tussen verschillende professionele organisaties in de benadering van gezinnen te groot zijn.
Wijkteam
Ton van Elst is adviseur, coach en trainer Sociale Zorg bij Movisie

Blog: Let’s tango

Ik geef regelmatig supervisie aan wijkteams. Vaak gaat het over de vraag: hoe geef je cliënten de regie? Hoe zorg je dat je niet met een cliënt aan het judoën bent om ergens te komen? Ik vertel dan over mijn eigen manier, over mijn moeder en over de tango.
Zelfredzaamheid
Ton Zijderveld is blogger bij Zorg+Welzijn

Blog: Sociaal werk zonder sociaal netwerk?

Tijdens mijn sociale opleidingen is mij geleerd hoe belangrijk het sociaal netwerk van en voor de cliënt is. Vervolgens kom je in het sociaal werkveld en wat blijkt? We werken voornamelijk met het individu. Waar is het sociaal netwerk?
Zelfredzaamheid

Dankzij persoonsvolgende zorg houden ouderen zelf regie

In Zuid-Limburg wordt geëxperimenteerd met persoonsvolgende zorg. De kern van het project? Ouderen passen zich niet aan aan de zorg, maar de zorg past zich aan aan de ouderen.
E-health

Digitalia: Consumentengebruik e-health blijft achter

Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in een themaverkenning over technologie in de zorg.

Regieteam: Het helse dilemma: privacy

Als het regieteam multiprobleemgezinnen wil helpen, kan het er niet omheen: privacy. Wat bespreek je wel en wat niet? ‘Onze insteek is dat als je het goed kunt motiveren, het meestal deugt.’
Wijkteam
dementie-2-Fotolia.jpg

Cliënt met dementie is niet in staat eigen regie te voeren

Robbert Huijsman: ‘We leven in een samenleving waar cliënten zelf de regie moeten nemen. In het geval van dementiezorg gaat dat niet op. Lijd je aan dementie, dan verlies je je regelvermogen en raak je letterlijk de weg kwijt.'
Wijkteam
Movisie-Anouk-en-Ton.png

Opinie: We moeten niet streven naar zelfredzaamheid

Lezers van het WRR-rapport: ga luisteren, kom praten, ga het land in. Als we burgers, cliënten, in beweging willen krijgen, moeten we beginnen om hun behoeften, zorgen en wensen als uitgangspunt te nemen.

Goede visie ontwikkelen ‘door de ogen van de cliënt’

Elke zorginstelling heeft een visie. Maar is die visie actueel en sluit zij aan bij de manier waarop je als professional jouw cliënt goede zorg en ondersteuning geeft? De visie van een organisatie zie je terug in het handelen en in de cultuur van medewerkers.