Home Tags Dagbesteding

dagbesteding

'Een TBS'er moet na een kortere behandeling een alternatief hebben aan het eind van het TBS-verblijf'

‘Bezuinigen op forensische zorg vergt investering elders’

De bezuinigingen in het gevangeniswezen en de forensische zorg betekenen een grote verandering binnen de forensische zorgsector en de reguliere geestelijke gezondheidzorg. De beoogde besparingen zullen alleen succesvol zijn als in andere sectoren wordt geïnvesteerd in het voorkomen van escalaties en adequate nazorg.
VGN: Gevreesde effecten gehandicaptenvervoer komen uit

VGN: Gevreesde effecten gehandicaptenvervoer komen uit

Bij steeds meer instellingen ontstaan problemen sinds de bezuiniging op vergoeding voor gehandicaptenvervoer per 1 januari. Dat meldt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).
Waar ligt de grens voor vrijwilligers?

Waar ligt de grens voor vrijwilligers?

Bij de LosserHof, een woon- en werkgemeenschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Twente is het huifbedrijden een populaire activiteit. De cliënt ligt in bedconstructie over de ruggen van twee pony's. Een professional en twee vrijwilligers helpen daarbij. Soms leggen de vrijwilligers de cliënten in de tillift. De vraag is of dat mag.
Participatie
Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Ombudsman: Brede zorgcentra vervullen wijkfunctie

Brede woon-zorgcentra kunnen een centrale functie vervullen in de wijk. Zo zouden bezuinigingen op dagbesteding voor ouderen deels kunnen worden opgevangen als bijvoorbeeld verenigingen een tegenprestatie leveren voor het gebruik van voorzieningen in het woon-zorgcentrum.
‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

‘Ken de geschiedenis van de zorgsector’

In de dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking werken veel jonge mensen, die de voorgeschiedenis van hun vak niet altijd kennen, stelt John Sijnke. Hun cliënten en de familieleden hebben een zorgsector meegemaakt die gestuurd werd door het aanbod. ‘Om die reden zouden de jonge ondersteuners iets moeten weten van de geschiedenis van de zorgsector.’
‘Omgaan met levensvragen vraagt vaardigheid’

‘Omgaan met levensvragen vraagt vaardigheid’

Niet alleen geestelijk verzorgers maar ook zorgmedewerkers krijgen te maken met levensvragen van cliënten. Deze vragen te stellen, te herkennen én op een zinvolle manier op in te gaan, vraagt enige vaardigheid.
Wmo
Actie thuiszorg tegen 'vernietigend' beleid

Actie thuiszorg tegen ‘vernietigend’ beleid

Zo'n 1600 bezorgde thuiszorgmedewerkers uit het hele land zijn maandag bij elkaar gekomen in Nieuwegein. Ze debatteerden met politici over de in hun ogen vernietigende kabinetsplannen voor de thuiszorg. Volgens de vakbond kunnen die tienduizenden banen gaan kosten.
Dementie
Achterdocht door dementie: hoe te handelen?

Achterdocht door dementie: hoe te handelen?

Dementie kan ervoor zorgen dat mensen achterdochtig worden. Dat maakt dat familieleden en begeleiders voorzichtiger worden en de cliënt het risico loopt dat hij wordt gemeden. De cliënt raakt geïsoleerder en het wantrouwen wordt nog sterker. Hoe kun je als begeleider omgaan met deze achterdocht?
'Bij de activiteit Stoffen en zuigen gaan de cliënten eerst rommel maken en dan de stofzuiger aanzetten om alles weer op te zuigen'

Doedels voor mensen met ernstige beperkingen

Om mensen met ernstige meervoudige beperkingen (EMB) het leven actiever te laten beleven, ontwikkelden Heleen Bense en Marianne van Vuuren de methode Doedels. Met deze methode betrek je cliënten bij activiteiten in en om het huis, zoals ramen lappen, tuinieren en de auto wassen. ‘Cliënten beleven hier veel plezier aan én het stimuleert hun ontwikkeling.’
Ascensio Zorg mag geen cliënten meer aannemen

Ascensio Zorg mag geen cliënten meer aannemen

Zorginstelling Ascensio Zorg in Hilversum mag voorlopig geen enkele cliënt meer aannemen. Dat heeft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) vrijdag bekendgemaakt. Volgens haar is er momenteel sprake van hoge tot zeer hoge risico's voor de kwaliteit van de zorg en de veiligheid van de cliënten.