Home Tags Armoede

armoede

Wet- en regelgeving

Armoedebeleid onder vuur na kritisch rapport Algemene Rekenkamer: De slijtage van extraatjes

Het tij lijkt gekeerd voor het armoedebeleid. De Algemene Rekenkamer maakte er vorige maand gehakt van. Het eens zo populaire steuntje in de rug voor de allerarmsten zou een ‘oerwoud’ van bureaucratie opgeleverd hebben. Ook blijkt nergens uit dat de minima er werkelijk beter van zijn geworden. Ondertussen is het touwtrekken om herziening van het beleid begonnen.
Armoede

Nieuwe opzet sociale rechtshulp zou laagst betaalden benadelen: Het schemergebied tussen loket en advocaat

De 49 Bureaus Rechtshulp moeten, als het aan minister Donner ligt, plaatsmaken voor een dertigtal loketten waar burgers gratis advies krijgen. Als dat tenminste niet langer dan één uur duurt. Daarna moeten ze een advocaat in de arm nemen. Donner wil verder de eigen bijdrage voor rechtshulp met 50 procent verhogen. Hiermee denkt hij een hoger uurtarief voor sociale advocaten te kunnen betalen. Is de rechtsbijstand nog sociaal?

Friese gemeenten willen arme bewoners vakantie of gezondheidstraining aanbieden: Onorthodoxe methoden voor armoedebestrijding

Gemeenten lijken steeds creatiever te worden om mensen weer aan het werk te krijgen. Het Friese Weststellingwerf biedt arme gezinnen een vakantie aan en buurgemeente Ooststellingwerf geeft hen gezondheidstrainingen. De gedachte is dat men meer bij het maatschappelijk leven betrokken raakt of zelfs gemotiveerd raakt om werk te zoeken. Is de armoedebestrijding gebaat bij dit soort initiatieven?
Armoede

Vermogensfondsen nestelen zich op de markt van zorg en welzijn: ‘Wij pretenderen niet de gaten in deze samenleving te kennen’

Vermogensfondsen krijgen een steeds belangrijkere rol in de samenleving. Jaarlijks geven ze honderden miljoenen uit, waarvan een groot deel aan maatschappelijke en sociale doelen. Doordat de overheid op veel maatschappelijke terreinen terugtreedt, wordt vaker een beroep gedaan op vermogensfondsen om projecten en initiatieven te ondersteunen. De fondsen zelf treden steeds meer in de openbaarheid om enorme kapitaal uit te kunnen zetten. ‘Op termijn komt er een zelfstandige filantropische sector die in staat is een vuist te maken tegen de overheid.’
Armoede

Dominee Visser over de rol van de kerk in de moderne stad: ‘Je moet niet wachten tot er slachtoffers vallen’

'Mijn zoon heeft weleens gezegd: om jouw boodschap te mogen horen moet je hoer, verslaafd of arm zijn. Wat heb je voor mij in de aanbieding?' De vraag geeft kernachtig het hoofdthema uit het proefschrift van dominee Hans Visser van de Pauluskerk weer. Hij promoveerde eind februari in Utrecht op de rol van de kerk in de moderne stad. Wat dient ze nog meer te doen dan dropouts opvangen?
Participatie

Welzijnswerk wordt de gewilde bruid in de sociale zekerheid: Concurrentie op de werkloosheidsmarkt

Makkelijk te bemiddelen werklozen zijn door de florerende arbeidsmarkt uit de kaartenbakken van sociale diensten verdwenen. De langdurig werklozen die overblijven hebben intensieve begeleiding nodig. De rol van arbeidsbureaus daarbij is niet langer vanzelfsprekend; de gedwongen winkelnering is onlangs vervallen. Nu de moeilijkste categorieën werklozen aan bod komen, liggen er kansen voor het welzijnswerk. Divosa-directeur Paul Lemmen pleit voor meer samenwerking tussen sociale diensten en welzijnsorganisaties. Het welzijnswerk als gewilde bruid in de sociale zekerheid?
Wijkteam

Het lokale welzijnswerk moet terug naar de doelgroep, maar anders dan vroeger: Dat ene clubje Marokkaanse meiden

In de welzijnsnota van 1994 werd het doelgroepdenken overboord gegooid. Specifiek beleid voor ouderen, allochtonen, vrouwen of jongeren moest plaats maken voor sociaal beleid vanuit algemene thema's als werk, onderwijs, opvoeding of participatie. Nog geen vijf jaar later gaat de slinger weer de andere kant uit. Staatssecretaris Vliegenthart pleit in de nieuwe welzijnsnota voor categoriaal beleid voor groepen die nu onvoldoende bereikt worden. Het veld is verdeeld. 'Ach ja, de praktijk blijkt weer eens sterker dan de theorie.'
Armoede

Armoede-onderzoeker Janssen over de contradicties in het sociaal beleid: ‘Het echte probleem is dat wij inhalig zijn’

'Ik geloof soms dat de werk-werk-werk-profeten niet in hun eigen boodschap geloven. Ze zetten mensen ontzettend onder druk om betaald werk aan te nemen. Maar als werken zo goed en aantrekkelijk is, waarom doen mensen het dan niet uit zichzelf?' Raf Janssen, directeur van Sjakuus en lid van de Stuurgroep van de onlangs gehouden Sociale Conferentie, over het armoedebeleid van Paars II.

Grote verschillen tussen gemeenten in uitvoering nieuwe bijstandswet: Knellend maatwerk

Verbetering van activering en uitstroom, gerichtere armoedebestrijding en terugdringen van misbruik. Dat waren de voornaamste doelen achter de invoering van de nieuwe Algemene Bijstandswet in januari 1996. Als altijd bleek de praktijk de afgelopen jaren wat weerbarstiger. Dit najaar evalueert de Tweede Kamer de wet. Een inventarisatie van de winstpunten en de minder geslaagde effecten.