Home Tags Ambulante zorg

ambulante zorg

Wijkteam
Er ligt te veel nadruk op medicatie.

‘Ambulante GGZ te veel gericht op medicatie’

In de behandeling ligt de nadruk te veel op medicatie in plaats van herstel, gezondheid en activering.
Opvangvoorzieningen voor zware psychiatrische patiënten worden steeds schaarser

Gedwongen opnames fors toegenomen

Meer bemoeizorg is nodig, maar: ‘het helpt niet als psychiatrisch patiënten eerst 375 euro eigen bijdrage moeten betalen’. Dat zegt hoogleraar Niels Mulder.
Wijkteam
‘Veel collega’s zitten aan hun tax’

‘Veel collega’s zitten aan hun tax’

Steeds meer mensen met psychiatrische problemen wonen zelfstandig. OGGZ-hoogleraar Niels Mulder maakt zich grote zorgen over hen en over de professionals die hen moeten helpen. ‘Wat ik nu zie gebeuren, vind ik doodzonde.’
Jeugdhulp
Kwaliteit hulpverlening Opvoedpoli matig

Kwaliteit hulpverlening Opvoedpoli matig

De Opvoedpoli als nieuwe en laagdrempelige vorm van jeugdzorg functioneert nog niet helemaal naar behoren. Dit vinden de Inspectie Jeugdzorg (IJZ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). De kwaliteit van de ambulante hulpverlening kan en moet beter. Medewerkers moeten een beter zicht hebben op de veiligheid van kinderen en de risico's beter vastleggen. De Opvoedpoli belooft beterschap.
'Schrijnende situatie in Belgische ggz'

‘Schrijnende situatie in Belgische ggz’

Terwijl in Nederland de ambulantisering van de ggz in volle gang is, spreekt Koen Lowet van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP) van een ‘schrijnende situatie’ bij onze Zuiderburen. ‘Wij slagen er maar niet in om het aantal bedden af te bouwen.’
Jeugdhulp
Hoe ga je veilig op huisbezoek?

Hoe ga je veilig op huisbezoek?

De toenemende ambulante hulpverlening heeft als gevolg dat professionals steeds vaker achter de voordeur komen. Dat brengt ook risico’s met zich mee: lastige situaties kunnen escaleren en dan sta je daar als jeugd- of gezinshulp. Misschien wel in je eentje. Hoe zorg je voor je veiligheid?
Wijkteam
‘Nee

‘Nee, het is de ggz niet teveel’

Of de veranderingen in de ggz ook daadwerkelijk de zorg goedkoper maken, weet Jacobine Geel nu nog niet. Maar dat het de ggz allemaal teveel wordt, dat is niet het geval. De voorzitter van GGZ Nederland zegt in Zorg + Welzijn magazine dat de druk op de hele samenleving groot is.
'Een TBS'er moet na een kortere behandeling een alternatief hebben aan het eind van het TBS-verblijf'

‘Bezuinigen op forensische zorg vergt investering elders’

De bezuinigingen in het gevangeniswezen en de forensische zorg betekenen een grote verandering binnen de forensische zorgsector en de reguliere geestelijke gezondheidzorg. De beoogde besparingen zullen alleen succesvol zijn als in andere sectoren wordt geïnvesteerd in het voorkomen van escalaties en adequate nazorg.
Ik ben ambulant jongerenwerker

Ik ben ambulant jongerenwerker

Wat doet een ambulant jongerenwerker? Zorg + Welzijn brengt verschillende beroepen in de sector onder de aandacht. Ahmet Almis werkt bij Stimulans in Veldhoven als leidinggevende team jeugd. Een van zijn taken is ambulant jongerenwerk. Als ambulant jongerenwerker legt hij contacten en onderhoudt hij een vertrouwensband met Veldhovense jeugd en jongeren, tussen de 10 en 24 jaar. Hij helpt hen met vragen of problemen en waar nodig begeleidt hij hen naar hulpverleners.
Huiselijk geweld
Directeur Riagg Rijnmond is niet enige tegenstander van Meldcode

Directeur Riagg Rijnmond is niet enige tegenstander van Meldcode

Jos Lamé, directeur van Riagg Rijnmond, staat niet alleen in zijn strijd tegen ‘machtsmisbruik’ van de gemeente Rotterdam. De ggz-instelling weigerde de Meldcode huiselijk geweld te ondertekenen, waarna de gemeente de subsidie stopzette. Nu verschijnt er een boekje ‘Spookrijders in de zorg’, waarin wetenschappers en praktijkdeskundigen zich achter de directeur scharen.