Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Rekenkamer: oplossing voor zwerfjongeren onvoldoende

De Algemene Rekenkamer ziet in 2009 een lichte groei in voorzieningen voor zwerfjongeren. Van de 43 centrumgemeenten hebben er 28 bijna alle soorten voorzieningen. Er blijven te veel gemeenten waar niet alle soorten voorzieningen beschikbaar zijn, ondanks de toezegging van ministerie en gemeenten dat “alle zwerfjongeren van de straat” moeten.
Rekenkamer: oplossing voor zwerfjongeren onvoldoende

De registratie van zwerfjongeren blijft in 2009 ontoereikend. Er is geen eenduidige definitie van wie tot de doelgroep behoort. Daardoor is het niet bekend hoeveel zwerfjongeren er in Nederland zijn. De bewindspersonen hebben zich in 2009 ingezet voor betere informatie over zwerfjongeren. De resultaten zijn desondanks beneden verwachting. Tot deze conclusies komt de Algemene Rekenkamer in haar rapport  ‘Opvang zwerfjongeren 2009’,  dat vorige week is gepubliceerd.  

Ambitie
‘Alle zwerfjongeren van straat’. Dat is de ambitie die de minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van VWS  en betrokken partijen op 21 september 2009 hebben uitgesproken. De betrokken partijen zijn de gemeentekoepel VNG, de provinciekoepel IPO, Stichting Zwerfjongeren Nederland, de Federatie Opvang en brancheorganisatie Maatschappelijke Ondernemersgroep. De Algemene Rekenkamer vindt de toegenomen beleidsaandacht in 2009 positief, maar constateert in haar rapport dat het ook het risico van stapeling van beleid met zich meebrengt.

Aangepakt
De Algemene Rekenkamer signaleert in 2009 veel initiatieven op landelijk en lokaal niveau. De initiatieven gericht op de vroege signalering van zwerfjongeren, zoals de Verwijsindex risicojongeren en de Centra voor Jeugd en Gezin, kunnen een belangrijke bijdrage leveren, maar moeten dan wel benut worden voor zwerfjongeren. Het gaat er uiteindelijk om dat zwerfjongeren zelf ervaren dat hun problemen herkend en aangepakt worden.

Voorzieningen
Op dit moment hebben 28 van de 43 centrumgemeenten bijna alle voorzieningen, in 2007 waren het nog 23 gemeenten. Er zijn meer gemeenten met een inloophuis en een coördinatiepunt voor zwerfjongeren. Pensions gericht op zwerfjongeren zijn het minst breed beschikbaar. 23 Centrumgemeenten beschikken over een pension met in totaal circa 600 opvangplaatsen (in 2002 waren er 250 opvangplaatsen).

Naast deze opvangplaatsen zijn er sinds twee jaar ook andere woonvoorzieningen voor (risico)jongeren met in totaal zo’n 1200 plaatsen. De Algemene Rekenkamer tekent bij deze gegevens aan dat deze cijfers nog niet duidelijk maken dat voorzieningen ook in voldoende mate en tijdig beschikbaar zijn en dat de voorzieningen aansluiten bij de hulpvraag van de jongere.
 
Beneden verwachting
De afgelopen jaren heeft de Algemene Rekenkamer de bewindspersonen jaarlijks aanbevolen zich in te zetten voor betere informatie over zwerfjongeren. De inzet is er in 2009 geweest, maar de resultaten zijn desondanks beneden verwachting. In januari 2008 heeft de staatssecretaris van VWS toegezegd om te komen tot een nieuwe definitie, maar deze is er nog steeds niet. Zonder definitie blijft het uniform tellen en registreren en de verdere ontwikkeling van beleid voor zwerfjongeren haperen.

Verheugd
De minister voor Jeugd en Gezin en de staatssecretaris van VWS hebben gereageerd op het rapport. Zij zijn zeer verheugd over met name de groei van het aantal plekken in speciale jongerenpensions en meer recentelijk andere woonvoorzieningen. Zij verwijzen vervolgens naar de ambitie ‘alle zwerfjongeren van straat’, waaraan alle betrokken partijen zich hebben gecommitteerd. Zij streven ernaar om begin 2010 een plan gereed te hebben voor de aanpak van de problemen van zwerfjongeren.
 
Definitie
De Algemene Rekenkamer is in haar nawoord minder positief over het tempo waarin de ontwikkelingen gaan. Zo is de overdrachtproblematiek van 18+ jongeren van jeugdzorg naar maatschappelijke opvang na zeven jaar nog niet voldoende opgelost. Er zijn daarnaast teveel gemeenten waar nog steeds niet alle voorzieningen beschikbaar zijn. Ook dringt de Algemene Rekenkamer aan op het zo vroeg mogelijk in 2010 beschikbaar komen van de definitie om te bewerkstelligen dat eind 2010 voor het eerst betrouwbare gegevens over deze kwetsbare groep jongeren beschikbaar zijn.

Meer weten? Lees dan ook de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Daarvoor kunt u zich hier aanmelden.

Bron: zwerfnet

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.