Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties19

Ouderen laten betalen met hun huis

Ouderen moeten in de toekomst de waarde van hun huis gebruiken om hun zorg te betalen. Dat vindt Paul Schnabel, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Een goed idee?
Ouderen laten betalen met hun huis

Pro

Ouderen moeten er op termijn echt rekening mee houden dat ze in verpleeg- en verzorgingshuizen niet meer dan een basisvoorziening zullen krijgen. Er wordt nu al steeds meer in de Awbz gesneden, zie wat er met de pgb’s gebeurt; en ook is de scheiding van zorg en wonen aanstaande. Dat betekent dat
er steeds meer zelf betaald moet worden om nog wat kwaliteit van zorg te krijgen. En zo vreemd is dat niet: nu bestaan er ook al eigen bijdrages in de ouderenzorg. Mijn moeder zit in een verpleeghuis en zij betaalt 1700 euro per maand zelf. Ook in de thuiszorg zie je dat de diensten steeds beperkterworden. Vandaar mijn idee, en ik zeg dit al jaren, om als je dat wilt, een verplichting is er absoluut niet, de waarde van het eigen huis in te zetten om extra’s in de zorg te bekostigen. Men blijft in zijn huis wonen, maar bij verkoop gaat het dan naar de organisatie die eerder het geld verstrekt heeft voor de zorg. Dat is echt wat anders dan het huis opeten zoals dat voorheen gebeurde. Het grote voordeel hiervan is dat ouderen zo wel de zorg krijgen die ze anders niet kunnen betalen. Bovendien brengt het ook wat beweging in de huizenmarkt. Ik sta hier niet alleen in. Wouter Bos heeft het onderschreven en ook minister Schippers voelt er wel voor. Bovendien: in Frankrijk en Spanje bestaat al een vergelijkbare regeling.’

Paul Schnabel,
directeur Sociaal en Cultureel Planbureau

Contra

Nee, ik vind dat onwenselijk en bovendien onuitvoerbaar. Wat te doen namelijk als twee ouderen al veertig jaar samen wonen en een van hen moet vanwege de zorg naar een verpleeghuis? Moet die ander dan ook mee? Schnabel drijft zo een wig in een langdurige relatie. Wat hij doet, is liefst drie tweedelingen creëren: tussen zorgbehoeftigen en nietzorgbehoeftigen, tussen huisbezitters en niet-huisbezitters en tussen ouderen en jongeren. Een beperkte groep ouderen die een huis bezit, straft hij feitelijk daarvoor. Dat is niet rechtvaardig, en tevens ondermijnt hij zo de solidariteit waar ons zorgstelsel op is gebaseerd. Wij van de Unie KBO prefereren andere oplossingen. Ons voorstel is om meer inkomensafhankelijke premies te heffen, zodat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Ook willen we dat de ouderenzorg effectiever en goedkoper wordt. Bijvoorbeeld door de huisarts beter met de specialisten te laten samenwerken; waarom moet er zoveel doorverwezen worden? Beter is het
als de huisarts meer taken op zich neemt. Ook moeten we ons afvragen of alles wat technologisch mogelijk is ook gedaan moet worden; dat drijft de kosten enorm op. Als je bedenkt dat een knieprothese 15 jaar meekan, is het dan zinvol om dat nog te doen bij iemand van, zeg, negentig jaar? Ook zou
er veel meer nadruk gelegd kunnen worden op preventie en gezond leven en zou het kostenbewustzijn van mensen over wat de zorg zoal kost, verhoogd moeten worden.’

Hans Muis,
voorzitter Unie KBO

19 REACTIES

 1. waarom moet iemand die z,n hele leven heeft krom gelegen ,en allerlei gemeentelijke belastingen voor zijn eigen huis heeft betaald,op zijn oude dag zijn geld moeten inleveren voor de zorg? je hebt je hele leven al betaald ,prive en van je brutosalaris is ook een groot deel naar de zorgverzekering gegaan,en dat ben je straks ook kwijt.en die gene met een wajonguitkering en andere soorten van uikeringen( bedoel ik de mensen die nog wel kunnen werken ,alleen er geen zin in hebben)die worden hun hele leven al verzorgt daar betalen de werkende mensen voor( inkomens afhankelijke premiezorg).
  Er komen per jaar 16000 tot 17000 wajonguitkeringen bij!!! hoe zal dat zijn over 10 of 20 jaar.laat de regering daar is naar kijken hoveel fraude er word gepleegd bij de zogenaamde uitkeringsgerechtigde.of is het makkelijker om de eigenwoningbezitter te laten opdraaien voor hun eigen wanbeleid.

 2. Lees alle reacties
 3. Op zich vond ik ook dat mensen voor hun eigen ouderdomsvoorziening moeten sparen, maar dan ook alle mensen. Ik vind het oneerlijk als mensen met hetzelfde loon die geen huis hebben gekocht, maar hun geld hebben opgemaakt aan vakanties en reizen niet hoeven betalen.
  Verder vind ik dat jongeren moeten stoppen met roepen dat ouderen de kosten op hen afschuiven. Alle jongeren worden oud en alle ouderen zijn eens jong geweest. Veel van de huidige jongeren zullen aan het eind van hun werkzame leven minder arbeidsjaren hebben opgebouwd dan de ouderen met vut jaren. Velen van hen beginnen hun werkzame leven niet op hun 15de of 16de. Bovendien hebben ook jongeren geprofiteerd van de goede tyden. Veel ouderen hebben het in hun jeugd met minder moeten doen. Stop dus met dat geklaag en laten jong en oud proberen er samen uit te komen inplaats van zich tegen elkaar af te zetten

 4. Er zit wel wat in als je een francise inbouwd.
  B.V. 275.000 euro al daar boven mag je van mij in extra zorg verkopen.
  Dan betaal je naar vermogen maar houd toch iets reserve voor andere extra,s daar heb je per slot 50 jaar voor gewerkt!
  Je mag mensen niet volledig op hun beperkingen afrekenen.
  Anders gebeurd het als in Duitsland dan koop je een huis voor 20% van de waarde als iemand in het verpleeg tehuis komt als je maar direct geld op tafel legt anders gaat het naar het tehuis nu hebben de kinderen nog iets.Zo ben ik aan mijn 2e huis gekomen.

 5. En wat kunnen alleenstaande vrouwen, en mannen,
  die levenlang voor parings- en voortplantingsdrift van anderen opdraaiden,
  en alleen maar nog meer vanwege de ZG economische on-afhankelijkheid van De Vrouw, die alleen maar nog meer afhankelijk van gemeenschap der alleenstaande vrouwen en mannen zijn, met al de extra’s die ze eisen,
  hoe kunnen die het -eventueel- bespaarde aan kinderen overmaken om hierna etc ?
  Nl. al die parende (= gehuwde dan wel als zodanig samenlevende) Vrouwen die leven lang geen enkele premie, w.o. aow, hoeven te betalen, noch belastingen, al of niet met een nest aan broed, komt/kwam wel voor rekening alleenstaanden, die mogen gemeenschapskas vullen voor voortplantingsdrift anderen en kunnen straks tot 70e doodziek of niet, fulltime doorwerken om voor Het Gezin op te draaien, met alleen maar rechten. .
  Nl. Het Gezin, met gemiddeld 4,5 personen, consumeren gemeenschapsvoorzieningen, betalen gezamenlijk nog minder dan alleenstaande, gekker nog, genieten daarenboven nog allerhande toe- en bijslagen, voetoverheveling hier en daar.

 6. Belachelijk voorstel natuurlijk!
  Mensen die hun hele leven hard gewerkt hebben en alles bij elkaar gespaard hebben voor een huis kunnen nu de prijs gaan betalen!
  Iedereen maakt in zijn leven eigen keuzes of ze gaan kopen/huren etc etc.
  Er zijn mensen die wereldreizen gemaakt hebben en dus van elke cent genoten hebben. Prima!
  Maar zeg dan nu niet dat degene die alles netjes hebben opgespaard met geld waar al belasting over is betaald dit nu moeten gaan opsuperen. Het is al erg genoeg dat wanneer ze er straks niet meer zijn wederom belasting betaald moet worden over hun erfgeld. (waar dus al belasting over is gehoffen!)
  Slecht plan dus!

 7. Ik ben het helemaal met dit idee eens. Huizenbezitters hebben al extra voordeel gehad door de hypotheekrente-aftrek. Daarnaast zie ik geen reden waarom kinderen de gehéle opbrengst van een eigen huis zouden moeten krijgen, temeer daar het niet invoeren van deze maatregel tot gevolg heeft dat er onvermijdelijk voor iedereen in de zorg verdere bezuinigen moeten plaatsvinden. Bovendien, deze maatregel is eigenlijk redelijk kort geleden afgeschaft, voor die tijd is deze regel qua kapitaal altijd van kracht geweest, laat een behoorlijke som afdrachtvrij, en de rest kan voor bijpassen in de zorgkosten worden benut!
  Goed plan!

 8. Goed dat ik een aflosvrije hypotheek heb. Dat is dus is terug naar vroeger. Zorgen dat je je vermogen tijdig wegsluist naar de kinderen. De slimmen pak je niet, de dommen betalen de rekening, zoals vroeger bij de Wet op de bejaardenoorden het geval was. Tenzij je daar weer regels op maakt en de nodige handhavingsambtenaren op zet.

 9. Helemaal eens met Joze. Waarom je hele leven zuinig leven en aan van alles betalen om een eigen huis te onderhouden. Om dan vervolgens dat huis weer te moeten gebruiken om zorg in te kopen. Degene die geen eigen huis hebben krijgen vervolgens dezelfde zorg? Dus dit mag wel en het voorstel de sterke schouders dragen de zwaartse lasten mag niet? Dan komen we aan de portemonnee van de rijken en dat willen ze daar in Den Haag natuurlijk niet.

 10. Wat ik steeds vaker hoor en lees is dat andere landen als voorbeeld dienen omtrent zaken die daar slechter of duurder geregeld zijn als bij ons. b.v. pensioenen, energiekosten en diverse sociale voorziengen. Onder andere dit argument wordt nu dan weer gebruikt om hun voornemens kracht bij te zetten.
  Laat ze ook al die zaken eens benoemen en dat zijn er heel wat, die in andere landen (veel) goedkoper zijn dan bij ons.

 11. Er zijn blijkbaar weer doodshemden met zakken in de aanbieding. Want we gaan ons geld meenemen naar het hiernamaals of in ieder geval niet aanwenden om kosten die we voor onze verzorging maken, te betalen.
  Ieder voor zich, God voor ons allen.
  De lasten voor de oude dag als primaire verantwoordelijkheid van de overheid. Hoe komen we toch van dat vreemde denken af?

 12. Wat doen we met mensen die geen eigen huis hebben? het is zoals gewoonlijk, een “deskundige” roept iets en vraagt zich in alle redelijkheid niet af wat zoiets nu werkelijk gaat betekenen.
  Overigens ben ik ook van mening dat de huisarts een vel grotere rol moet spelen in het geheel.

 13. Ik ben het eens met Schnabel. De voorzitter van de KBO wil de lasten neerleggen bij de premiebetalende jongere generatie, die niet kan profiteren van VUT-regelingen, ook langer moet werken, uitgeklede sociale voorzieningen en een lager pensioen. Wat is er oneerlijk aan dat zorgbehoeftige ouderen een deel van hun vermogen aan moeten spreken voor de bekostiging van de zorgvoorzieningen. Dan hebben de erfgenamen pech. Ik hoor de KBO niet protesteren tegen de krediethypotheek van de bijstandscliënt, die daarmee zijn eigen huis ‘opeet’.

 14. Wat denken ze wel?
  Ons huis is vast niet komen aanwaaien.
  Hard en veel gewerkt, geen vakantie, verbouwen en energie voordelig maken. Alles zelf betaald.
  Belasting betaald over ons verdiende geld, belasting betaald bij aankopen materiaal , verbouwing en werkloon arbeiders.
  Onroerend geod belasting, gemeentelijke belasting, ..% HUURWAARDE FORFAIT berekend aan inkomsten belasting.
  Nu heb je wat gespaard en zul je het voor zorg moeten gebruiken. Een ander die alles opgemaakt heeft die krijgt dan evengoed hulp?Wordt Sparen en werken bestrafd?

 15. laten de dikke heren maar betalen, die er een puinhoop van hebben gemaakt.
  de zorg hoeft niet zo deur te zijn.
  maar als je zo langzamerhand denkt dat je in een hotel moet liggen dan wordt de zorg ook wel erg duur. namelijk gewoon eten wat de pot schaft en niet uit drie menu’s hoefen te kiezen

 16. Als het om een verrekening achteraf gaat van reeel gemaakte kosten en het niet ten koste zou gaan van de achterblijvende partner, dan zou ik het nog niet zo’n slecht plan vinden. Als het gaat om verkopen van je huis om de zorg te kunnen betalen dan is het een onzalig voorstel!

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.