Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Nederland: rijke kinderen rijker, arme kinderen armer

Ze is tevreden over de verbetering van de leefsituatie van kinderen in Nederlandse gemeenten: 'Ingezet beleid werpt vruchten af', aldus Sjoera Dikkers, directeur van Defence for Children. 'We signaleren een tweedeling tussen rijke en arme kinderen. Inkomensbeleid in gemeenten is nodig.'
Nederland: rijke kinderen rijker

‘Er is veel verbeterd aan de leefsituatie van kinderen en jeugd. Dat blijkt uit de vijfde rapportage, ‘Kinderen in Tel’, uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Op het gebied van jeugdwerkloosheid, de opvang van slachtoffers van kindermishandeling en speelruimte is in veel gemeenten vooruitgang geboekt, constateert Sjoera Dikkers van Defence for Children. Maar met de meest kwetsbare kinderen uit achterstandsgezinnen gaat het slechter. ‘Gemeenten moeten meer geld en aandacht hebben voor inkomensbeleid.’

Indicatoren
Het onderzoek ‘Kinderen in Tel’ brengt de leefsituatie van de Nederlandse jeugd in beeld per provincie, gemeente en wijk. Op basis van een tiental indicatoren worden de leefomstandigheden van kinderen cijfermatig in beeld gebracht. Indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal tienermoeders, speelruimte, achterstandsleerlingen, zuigelingensterfte, jeugdwerkloosheid en kindermishandeling. Ze zijn gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind.

Armoedegrens
‘De rijke kinderen worden rijker, de arme kinderen armer’, constateert ook Sjoera Dikkers. ‘Er moet nog veel gebeuren, vooral om gezinnen op en onder de armoedegrens te ondersteunen. Voor jongeren moet de toegang naar de arbeidsmarkt verbeteren. Er moet betere naschoolse opvang komen en er moet meer worden gebruikgemaakt van formulierenbrigades die gezinnen helpen een weg te vinden door de subsidiemogelijkheden.’

Vruchten
Toch is de directeur van Defence for Children tevreden over de algemeen verbeterde leefsituatie van kinderen in Nederland. ‘We zien dat het ingezette beleid van de afgelopen jaren vruchten afwerpt. Dat gaat de komende jaren verder. Hoewel we verwachten dat de slechte economische situatie de cijfers de komende jaren zal vertroebelen.’ In Nederland leven nog steeds bijna 200.000 kinderen in een achterstandspositie.

Participatie
Nieuw in deze vijfde editie van ‘Kinderen in Tel’ is de indicator ‘jeugdparticipatie’: in hoeverre jongeren worden betrokken bij de ontwikkeling van jeugdbeleid. Dikkers: ‘Elke gemeente heeft jongerenparticipatie in haar doelstellingen opgenomen.’ Dat slechts 40 procent van de gemeenten de quickscan heeft ingevuld waarmee jeugdparticipatie is te meten, verontrust haar niet: ‘Niet elke gemeente doet het goed, maar het is positief dat gemeenten steeds meer aandacht schenken aan de eigen inbreng van jongeren in hun beleid.’

De compilatie van het databoek ‘Kinderen in Tel’ is hier te downloaden.

U kunt het gehele databoek bestellen bij het Verwey-Jonker instituut via deze link

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.