Congres Het wijkteam onder de loep

Naar een betere praktijk
congres het wijkteam onder de loep

Van wijkactiviteit tot probleemgezin, je bent als zorgprofessional in het wijkteam het eerste contact met de burger. Sinds de nieuwe WMO in 2015 hebben vrijwel in elke gemeente wijkteams in verschillende varianten hun intrede gedaan. Over de ontwikkeling, het beleid, budgettering en samenwerking is in de praktijk van wijkteams nog veel te doen.

Veel leden van het wijkteam zijn nog steeds op zoek naar een werkzame manier om samen te werken in een team van sociaal werkers en specialistische hulpverleners. Samen moet je je immers inzetten om cliënten en burgers zo goed mogelijk te ondersteunen. Samenwerking vraagt tijd en investering. En juist aan tijd lijkt vaak een tekort. Veel wijkteams wordt verweten te weinig tijd te hebben voor kwetsbare gezinnen en niet laagdrempelig of zichtbaar in de wijk te zijn. Sociaal werkers komen niet voldoende toe aan welzijnswerk. En steeds meer gemeenten lopen op tegen een tekort op bijvoorbeeld WMO en Jeugd. In Leeuwarden is hierdoor het budget voor wijkteams al gehalveerd.

Het wijkteam ligt onder de loep! Hoe gaan we de taaie werkelijkheid waarmee wijkteams te maken hebben ombuigen naar een betere praktijk?

Deze dag over wijkteams leer je:

 • Hoe je de zogenoemde geïntegreerde hulpverlening in de praktijk brengt.
 • Waarom het zo essentieel is dat wijkteams meer doen dan zorgverlening aan individuele mensen of gezinnen.
 • Hoe je omgaat met verschillen in professionele achtergrond en visie op wat de cliënt/burger nodig heeft.
 • De werkwijze en visie van professionals binnen én buiten wijkteams op elkaar laten aansluiten.
 • (Nieuwe) aanpak omtrent participatie en inclusie van (kwetsbare) burgers verbeteren.
09.00 uur Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30 uur Opening door de dagvoorzitter
Piet-Hein Peeters, hoofdredacteur Zorg+Welzijn.
09.40 uur De sociaal-culturele werkelijkheid voor wijkteams anno 2018
Hans Boutellier schreef met Het seculiere experiment, hoe wij van God los samenleven een boek dat laat zien in wat voor sociaal-culturele dynamiek wijkteams hun werk doen. Hoe verhouden mensen in Nederland zich anno 2018 tot elkaar? Waarom is het zo essentieel dat wijkteams meer doen dan zorgverlening aan individuele mensen of gezinnen? En, wat is dan de les van de flashmob ’de truien van Loes’? Deze lezing geeft je weer nieuwe inzichten in wat er in deze tijd van wijkteams gevraagd kan worden en hoe zij hun werk het beste kunnen laten aansluiten op de Nederlandse samenleving anno 2018.
Hans Boutellier, wetenschappelijk directeur Verwey Jonker Instituut.
10.25 uur GGZ in de wijk
Hoe positioneer je mensen met een psychische kwetsbaarheid als volwaardige burgers in de samenleving en hoe houd je daarbij rekening met hun persoonlijke verhaal? Welke rol heeft de sociaal professional hierin en hoe zorgen zij er voor dat hun kennis rondom en contact met de ggz hiervoor voldoende is?
Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan.
11.00 uur  Pauze 
11.30 uur  Professionele nabijheid: kansen en valkuilen bij samenwerking in en om wijkteams
Samenwerking is een toverwoord voor wijkteams. Samenwerking klinkt simpel maar is in de praktijk ingewikkeld. Kun je generalist en specialist tegelijk zijn? Hoe ga je om met verschillen in professionele achtergrond, (moeder)organisatie en visie op wat de cliënt nodig heeft? En hoe kun je via samenwerking zorgen dat je niet alleen (individuele) zorgvragen beantwoordt maar ook bijdraagt aan (collectief) welzijn en preventie? Deze vragen behandelt prof. dr. Evelien Tonkens op basis van het vierjarig onderzoeksproject De belofte van nabijheid (Uva/ UvH, Gak Instituut).
Evelien Tonkens, socioloog en hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht.
12.20 uur  Actuele discussie: wijkteams onder druk
In Eindhoven en Leeuwarden staat de nieuwe werkwijze stevig onder druk. In Leeuwarden wordt zelfs hard bezuinigd. Nauw betrokkenen worden geïnterviewd op het podium en het publiek krijgt ruimte om vragen te stellen.
Onder andere Lenie Scholten, oud-wethouder Jeugd,Welzijn en zorg Eindhoven.
13.00 uur  Lunch
14.00 uur  Sessieronde: voorbeelden uit de praktijk
15.15 uur  Pauze
 
15.45 uur  ‘Sociaal werk in achterstandswijk heeft paternalisme nodig’
Achterstand, ondernemingszin en criminaliteit in een volksbuurt’ en ‘De Achterkant van Nederland – Hoe onder- en bovenwereld verstrengeld raken’.
Pieter Tops, hoogleraar Tilburg Law School, schrijver van’ Een ongetemde buurt.
16.30 uur  Afsluiting


NB: programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Piet-Hein Peeters

Piet-Hein Peeters, een ervaren discussieleider en dagvoorzitter op het gebied van zorg en welzijn. Publiek is geen luisteraar, maar deelnemer. Is goed thuis in de actuele ontwikkelingen op dit terrein. Peeters is hoofdredacteur Zorg+Welzijn.

Hans Boutellier

Hans Boutellier is wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker Instituut, van 2003 tot 2014 was hij algemeen directeur. Vanuit deze functie is hij eerste woordvoerder van het Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Sinds april 2016 is Boutellier in deeltijd hoogleraar Veiligheid & Veerkracht aan de Faculteit Sociale wetenschappen van de Vrije Universiteit. Vanaf 2006 bekleedde hij aldaar de bijzondere leerstoel Veiligheid en burgerschap.
Boutellier is specialist in thema’s als sociale orde, openbaar bestuur, veiligheid en leefbaarheid, diversiteit en publieke moraal. Over deze onderwerpen schreef hij, zowel wetenschappelijk als populair, honderden publicaties, waaronder vier boeken. Het meest recente is Het seculiere experiment. In zijn recente werk besteedt hij veel aandacht aan de kenmerken en consequenties van de netwerksamenleving voor sociale en morele vraagstukken.
Boutellier is onder andere lid van de Raad van advies van de Politieacademie, voorzitter van de Commissie Justitiële Interventies, voorzitter of lid van de redactieraden van het Tijdschrift voor Veiligheid, het Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken (TSS) en het tijdschrift Secondant.

Evelien Tonkens

Evelien Tonkens (1961) is socioloog en hoogleraar Burgerschap en Humanisering van de Publieke Sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht sinds mei 2014. Daarnaast is ze sinds 2007 toezichthouder in de zorg. Eerder was zij bijzonder hoogleraar Actief Burgerschap bij de afdeling Sociologie van de Universiteit van Amsterdam (2005-2014) en onderzoeker en docent aan de universiteiten van Nijmegen en Groningen en diverse onderzoeksinstituten. Ook was ze woordvoerder Volksgezondheid, Welzijn en Emancipatie voor GroenLinks in de Tweede Kamer (2002-2005), vaste wekelijkse columnist van de Volkskrant (2005-2012). Ze is (co-)auteur van diverse boeken.

Pieter Tops

Pieter Tops, hoogleraar Tilburg Law School, schrijver van’ Een ongetemde buurt.

Philippe Delespaul

Philippe Delespaul, hoogleraar Zorginnovaties in de GGZ aan de Universiteit Maastricht en programmaleider Integrale Zorg bij Mondriaan.

Lenie Scholten

Lenie Scholten, oud-wethouder Jeugd,Welzijn en zorg Eindhoven.

Doelgroep
Zorgprofessionals binnen gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, onderwijs, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties. Zoals:

 • Adviseur
 • (Gemeentelijk)ambtenaar
 • Beleidsadviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Bestuurder
 • Casemanager
 • Coördinator
 • Cliëntondersteuner
 • Coach / Begeleider
 • Directeur
 • Docent
 • Lid raad van bestuur
 • Lid raad van toezicht
 • Lid wijkteam
 • Maatschappelijk werker
 • Manager
 • Medewerker zorg/welzijn
 • Onderwijsbegeleider
 • Opbouwwerker
 • Projectleider / product manager
 • Sociaal werker
 • Teamleider
 • Welzijnswerker
 • Wijkverpleegkundige
 • WMO consulent
 • Woonbegeleider
 • Zorginkoper
 • Zorgmanager

Tarieven
€ 249,- per persoon (excl. btw) | Regulier tarief
€ 199,- per persoon (excl. btw) | Collega tarief (vanaf 2 personen) *
€ 899,- per persoon (excl. btw) | Commerciële prijs als u niet tot de doelgroep behoort

* Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum | Springer Nature.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij het Registerplein, V&VN en Verpleegkundig Specialisten Register.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 – 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Eefje Korten
T: 030 -638 36 53
M: 06 – 21 35 57 59
E: eefje.korten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: +31 (0)10 – 742 1021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van € 50 wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 750 (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten € 250. De administratiekosten bedragen € 35 indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan € 100 bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.

Een korte terugblik op editie najaar 2017

Deze congresdag stond in het teken van:

 • Hoe je marginalisering van (kwetsbare) groepen in  je wijk signaleert en tegen gaat.
 • Wat de mogelijkheden zijn bij het aanboren van sociale netwerken rondom kwetsbare groepen.
 • Wat doenvermogen is en wat dat betekent voor het werk van wijkteams.
 • Waarom positieve veiligheid mensen samenbrengt en hoe je het als wijkteam mede vormgeeft.

In de ochtend een plenair programma met o.a. de sprekers:

 • Aziz Akhath is ingegaan op de vraag hoe gemeenten een buddy-coach kunnen inzetten in de praktijk.
 • Halleh Ghorashi gaf een inleiding op de vraag of gemeenten voldoende inzetten op het tegengaan van impliciete en expliciete uitsluiting van kwetsbare groepen.
 • Over sociaal ondernemerschap is Amal Abbass-Saal ingegaan op de nauwe samenwerking met de wijkteams in Almere en Stichting Inspiratie Inc. Samen hebben wij nieuwe vormen gezocht waarmee iedereen kan deelnemer en positief kan bijdragen aan de maatschappij.
 • Naast denkvermogen is ook doenvermogen cruciaal gaf Anne-Greet Keizer een inspirerende lezing over “weten is nog geen doen”.
 • Gemeente Bronckhorst legt de verbinding met de boerengemeenschap. Coaches worden ingezet om sociale, emotionele en financiële problemen van (varkens)boeren en hun gezinnen bespreekbaar te maken.
 • Marc Schuilenburg gaf een inleiding over hoe overheid en gemeente hun veiligheidsbeleid kunnen herijken door middel van een positieve benadering van veiligheid.

Bij de workshops zijn onderstaande onderwerpen aan bod gekomen:

 • Wat een boer niet kent …! Maar ken jij de boer?
 • Een regenboogbril voor sociale wijkteams
 • Een introductie in de hulpverlening aan vluchtelingen
 • Laaggeletterdheid bij financiële problemen