Marloes de Block

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige, GGD Zaanstreek - Waterland

Sinds april 2018 is Marloes de Block als Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige (SPV) werkzaam bij de GGD voor het Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg (MABZ). Dit is een bemoeizorgteam die als doel zorgtoeleiding heeft. Binnen dit team participeert zij onder andere binnen suïcidepreventie en de Wet verplichte GGZ (WVGGZ). Zij is opgeleid als HBO verpleegkundige binnen de GGZ waarna zij haar SPV opleiding heb behaald. Momenteel volgt Marloes de deeltijd Master Innovatie in zorg en Welzijn (MIZW) in Utrecht. En sinds januari 2022 participeert zij binnen het wijkteam Weidevenne in Purmerend. Dit tot grote tevredenheid van Marloes en haar collega’s. Ze hebben korte lijntjes en ze weten steeds meer wat er binnen de wijk speelt. Zij voelt zich onderdeel van het team en het DNA van de wijk!