Ina Boerema

Projectleider GGD Zaanstreek-Waterland

Ina Boerema werkt vanaf 2016  bij de GGD Zaanstreek-Waterland als projectleider voor verschillende projecten in het domein mentale gezondheid. Zij startte met de implementatie van suïcidepreventie voor de regio, vanuit haar voorgaande functie als kwartiermaker bij 113 Zelfmoordpreventie. Daarna acquireerde zij een aantal projecten en was hier projectleider van, rond de aanpak van mensen met zogenaamd onbegrepen of verward gedrag in de regio, zoals het project ‘Samenwerken in de wijk’, waarin ze ggz ondersteuning aan wijkteams ingezet hebben, in samenwerking met GGD, ggz en mensen met ervaringskennis (von Meyenfeldt, Boerema, Wennekers en Veldboer, 2020). Sinds februari 2023 is Ina projectleider van de Regionale Kenniswerkplaats rond mensen met onbegrepen gedrag. Dit doen zij samen met de gemeenten en ketenpartners in de regio en met de Hogeschool van Amsterdam als kennispartner.