Jurja Steenmeijer

Maatschappelijk werker en ethicus

Jurja Steenmeijer (BPSW) is een ervaren maatschappelijk werker en ethicus, trainer in en ondersteuner bij beroepsethiek, en schrijver van de nieuwe brede Beroepscode voor professionals in Sociaal Werk. Daarnaast publiceert zij regelmatig over beroepsethiek en tuchtrecht in vakbladen en in boeken. Auteur van het boek Professionele autonomie in sociaal werk.