Home Achtergrond Pagina 59

Achtergrond

Wijkteam
In wijkteam kijkt professional door andere bril

Vrouwen transformeren de verzorgingsstaat

Het zijn bij elkaar 127 paar ogen die de lezer het afgelopen jaar hebben aangekeken vanaf de groepsfoto’s van sociaal wijkteams. We vroegen publicist Jos van der Lans om de balans op te maken. ‘Het feit dat het voornamelijk mannen zijn die in problemen komen die door voornamelijk vrouwen worden behandeld, is kennelijk volkomen vanzelfsprekend.’

‘We hadden geen idee wat nou het beste voor hem zou zijn’

Piet is een veertiger met een forse hersenbeschadiging door een ongeval. Zijn werkzame leven is afgelopen, hij is zijn huis kwijtgeraakt en klopt aan bij het Catherijnehuis in Utrecht. Anja Haquebord, vertelt over de zoektocht naar wat zij en haar team voor Piet kunnen betekenen.
Vrijwilligers

‘We dachten: we beginnen gewoon’

Welzijnsorganisaties worden met de komst van de grote groep nieuwe vluchtelingen voor nieuwe vragen gesteld. ‘Niet elke vrijwilliger is even geschikt.’
Wijkteam

‘Mijn man gaat hier niet meer weg’

Langer thuis wonen. Door ouderen die al geïndiceerd zijn voor de Wet langdurige zorg. VerpleegThuis probeert het vorm te geven. Z+W liep een ochtend mee.

‘Het gaat niet om ons’

Ukijkt naar een stuk geschiedenis. Dat klinkt wellicht oneerbiedig, we bedoelen het tegenovergestelde. Aly van Beek nam 16 maart jongstleden afscheid als directeur van de MOgroep, de brancheorganisatie voor sociaal werk.

Wat als de cliënt niet wil?

Als kwetsbare mensen vanuit de gevangenis terugkeren naar de maatschappij, is goede ondersteuning verre vanzelfsprekend. Maar wel zeer nodig. ‘Het ontbreekt aan een juridisch kader om mensen door te behandelen.’
Wijkteam
stop-1311579-639x522.jpg

Leidinggeven aan professionals: niet doen!

De regelreflex steekt snel de kop op bij managers. De expert legt uit hoe dat komt.
3-friends-5-1429572-639x851.jpg

‘Ervaringsdeskundigheid onmisbaar voor beleid’

Het is een misverstand dat cliëntenraden vooral voor de monitoring van het beleid zijn.
upset-1435786-639x852.jpg

Waarom interventies bij achterstandsjongeren niet werken

De pogingen die de overheid doet om jongeren aan een baan te krijgen, lopen op weinig uit.
Wijkteam
ANP-1000_16402806.jpg

6 tips voor goede informele cliëntondersteuning

Een belangrijk aandachtspunt is de samenwerking tussen formele en informele cliëntondersteuners.