Home Blogs

Blogs

143

Blog: Moeder en dochter 2.0

Wat betekent een toekomstig, eventueel euthanasieverzoek van een ernstig zieke man van 55 jaar tegenover het Voltooid Levengevoel van een nogal actieve tachtigjarige? Het is een cruciale vraag die zich bij mij de laatste weken opdringt.
211

Blog: Wees verstandig, pak een Apple (of Samsung of …)

Sociaal werkers gaan steeds bewuster social media gebruiken. Hoe ik dat weet? Nou, ik heb het ze gewoon gevraagd. En dat is goed nieuws want uit recent onderzoek blijkt dat 94 procent van de Nederlanders boven de achttien jaar lid is van tenminste één social media platform.
275

Blog: Weten is nog geen doen

Sociaal werkers mogen wat mij betreft minder snel in de hulpverleningsreflex moeten schieten en meer de hulpvrager in zijn sociale context moeten zien. Dan ontvouwen zich andere mogelijkheden. In mijn organisatie verzamelden we daar mooie praktijkvoorbeelden van.
262

Blog: Een nieuwe visie en missie voor het wijkteam

Ik schrijf nu bijna drie jaar over wijkteams in het sociaal domein en ik kan niet in klare taal vertellen waar ze voor staan. Dat komt omdat het ze ontbreekt aan een glasheldere visie en missie. Daarom in dit blog inspiratie voor het schrijven van een nieuwe visie en missie.
681

Blog: Rouwfasen Kübler-Ross achterhaald

De praktijk van het rouwen ziet er bij iedereen weer anders uit, want elk mens is uniek. Daarom zijn alle theorieën slechts hulpmiddelen bij het herkennen van signalen en symptomen en geven richting bij de begeleiding. Een mens is niet in een model te vangen en dus de rouw ook niet.
158

Blog: De glasscherf in de band- blijven repareren of zoeken naar de bron?

Er wordt heel wat gerepareerd in hulpverleningsland. Het is ook nodig om iets te repareren wanneer het kapot is, maar misschien is het nog wel belangrijkere om te kijken naar de oorzaak waaróm iets kapot is gegaan. Een fietsband kun je plakken, maar wanneer de glasscherf nog in de buitenband zit, kun je vervolgens wel aan de gang blijven.

Populair