Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

Partnerblog: Passende zorg begint met een waardevol gesprek

Om de toegang tot zorg zo dicht mogelijk bij de inwoner te organiseren kiezen veel gemeenten voor sociale wijkteams en samenwerking met zorg- en welzijnsorganisaties. In het (keukentafel)gesprek vindt de vraagverheldering plaats: de verkenning van de mogelijkheden van eigen kracht en het in kaart brengen van het eigen netwerk. Op basis hiervan wordt een passende oplossing besproken. Dit gesprek staat of valt met een werkwijze die meer dan voorheen uitgaat van de zorgvraag en de wensen en behoeften van de inwoner zélf, de eigen mogelijkheden en de mogelijkheden van het (sociale) netwerk van de inwoner. Alleen dan kunnen oplossingen vraaggericht, integraal en doelgericht worden ingezet.
Erik-Jan Vlietman

Levenskracht! Software voor een waardevol gesprek
De ervaring leert dat gemeenten en professionals behoefte hebben aan een tool die hen hierbij helpt. Levenskracht is een gebruiksvriendelijk en intuïtief softwarepakket voor een waardevol gesprek en levert de juiste informatie voor eigen regie, samenwerking en verantwoording.

In slechts enkele stappen naar een totaal beeld van de inwoner
Afhankelijk van het doel van het gesprek kunnen de modules afzonderlijk of gezamenlijk worden gebruikt.

In VERKENNEN gaan inwoner, metgezel en professional samen aan de slag met de gebruiksvriendelijke software op de tablet of laptop. Op een creatieve en interactieve manier worden alle leefgebieden verkend en geprioriteerd. De inwoner ontdekt waarvoor hij (intrinsiek) gemotiveerd is en geeft zelf aan wat belangrijk voor hem/haar is.

In VERDIEPEN worden relevante leefgebieden uitgediept die de oorzaak/gevolg zijn van de hulpvraag. Er wordt gekeken naar de huidige situatie en de gewenste situatie. Vergt dit extra inspanning of gaat het vanzelf?

VERVULLEN prioriteert de doelen die de inwoner wil bereiken. Per doel formuleert de inwoner acties en afspraken. De voortgang wordt bewaakt en de acties kunnen worden bijgesteld.

Door gebruik te maken van Levenskracht wordt elk (keukentafel)gesprek pas écht een waardevol gesprek voor alle actoren die bij de hulpvraag betrokken zijn.

Gemotiveerde en betrokken inwoners
De inwoner ervaart tijdens het gesprek oprechte aandacht. Indien gewenst krijgt de inwoner zelf, los van het gesprek, toegang tot de applicatie. De software wordt niet als een barrière ervaren maar juist als een stimulans om verder te kijken en gericht doelen te stellen. Inwoners hebben de leiding en worden gestimuleerd, geactiveerd en gefaciliteerd.

Goede overdracht
De vastgelegde informatie wordt optimaal gebruikt en een goede overdracht is gewaarborgd. Ook kan worden gekoppeld met gemeentelijke (zaak)systemen waardoor het aantal handmatige handelingen tot een minimum wordt beperkt.

Automatische uniform gespreksverslag
De professional hoeft het verslag niet meer zelf te typen. Na het gesprek met de inwoner genereert Levenskracht automatisch een overzichtelijk gespreksverslag. De relevante opmerkingen van de professional worden hierin meegenomen. Alle betrokkenen kunnen nog eens rustig nalezen wat is besproken en inzien wat de afgesproken doelen en acties zijn.

Sluit aan bij de inkoop
Op basis van de in kaart gebrachte behoeften, kenmerken en voorkeuren van inwoners kan de toegang tot ondersteuning vanuit de Wmo, Jeugd- en Participatiewet integraal en passend worden ingekocht.

Rapportages op inwoner en wijkniveau
Levenskracht kan rapportages leveren op zowel inwonerniveau als op wijkniveau. Hiermee kan een ‘dashboard’ worden gepresenteerd waarin op wijkniveau de ‘Levenskrachtindex’ wordt weergegeven op het gebied van zelfredzaamheid, participatie solidariteit etc.

Meer weten over Levenskracht?
Ga voor meer informatie of een vrijblijvende demonstratie naar www.levenskracht.nl U kunt uiteraard ook gelijk telefonisch contact met ons opnemen via 088 -6789380 of een e-mail sturen info@levenskracht.nl

 

 

Geef je reactie

Om te kunnen reageren moet je ingelogd zijn. Heb je nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.