Home Auteurs Posts van William Miero

Laatste artikelen van deze auteur

1000 Extra jongerenwerkers

Deze maand werden de uitkomsten van een onderzoek, verricht door Noorda & CO in opdracht van de MOgroep, gepresenteerd. Ik heb Noorda zeer hoog zitten, maar vind de conclusies die nu getrokken worden zeer teleurstellend. Deze uitkomst geeft precies de kern weer waarom het imago van het jongerenwerk er de afgelopen jaren niet beter op is geworden.

Grote stedenproblematiek en plattelandsellende

De grote steden krijgen extra middelen om de zogenaamde grote stedenproblematiek aan te kunnen pakken, maar ondertussen nemen de problemen in de kleinere steden en op het platteland in rap tempo toe. De problemen en middelen staan daar niet meer in verhouding.

Terug naar de basis

Er wordt in verschillende plaatsen fors bezuinigd op het jongerenwerk. Neem Amsterdam bijvoorbeeld. Ik kan niets anders zeggen dan dat onze sector zich de afgelopen jaren niet goed genoeg heeft weten te profileren. In de magere jaren werd er nog gezegd dat kritiek onterecht was vanwege de krappe budgetten, maar ook tijdens de vette jaren zijn wij er niet in geslaagd de juiste kwaliteitsslag te maken.

Geweld tegen hulpverleners

Het toenemend geweld tegen hulpverleners vind ik een zorgwekkende en niet te bevatten ontwikkeling. Mensen die levens proberen te redden, moeten soms zelfs vrezen voor hun eigen leven. In andere sectoren zoals de sociale dienst, politie en het jongerenwerk, speelt het helaas al langer.

Vertrouwensband

Het woord vertrouwensband wordt veelvuldig gebruikt in het jongerenwerk. Af en toe lijkt het erop alsof alle inzet die gepleegd wordt in het teken staat van die band. Opdrachtgevers zijn tevreden als ze horen dat hun jongerenwerker een vertrouwensband heeft met de doelgroep.

Congressen

Hét Dementie congres

Congres De overgang

Cultuursensitieve Zorg Congres

Abonneren