Artikel bewaren

Je hebt een account nodig om artikelen in je profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

‘Amsterdamse inburgering moet efficiënter’

Volgens Ulco van de Pol, de ombudsman van Amsterdam, moet het inburgeringsproces in de stad gestroomlijnder verlopen. Burgers moeten beter weten aan welke verplichtingen zij moeten voldoen en wie hun aanspreekpunt is.
'Amsterdamse inburgering moet efficiënter'

Van de Pol deed onderzoek naar de uitvoering van het inburgeringsproces in Amsterdam. Zijn rapport ‘Lessen voor inburgering’ beschrijft de positie van degenen die verplicht zijn de komende jaren in te burgeren. Zo’n 30.000 Amsterdammers moeten tot 2014 een inburgeringstraject starten of afronden. 

Doorlooptijd
De ombudsman constateert dat er weliswaar afspraken over de doorlooptijden op onderdelen van het proces naar taalonderwijs bestaan, maar niet over de wachttijd voor de inburgeringsplichtige tot de start van het onderwijs. Evenmin blijkt er een termijn te zijn vastgesteld, waarbinnen de inburgeringsplichtige moet worden opgeroepen voor een intakegesprek. Dat wekt volgens Van de Pol ‘bevreemding’.

Intrekken status
‘Mensen die verplicht moeten inburgeren, kunnen zich niet onttrekken aan bemoeienis van de gemeente. Wanneer er zaken misgaan en ze hun traject niet tijdig kunnen afronden, kan dit zeer grote gevolgen hebben. Volgens het regeer- en gedoogakkoord kan dit leiden tot het intrekken van hun verblijfsvergunning,’ vertelt de ombudsman in dagblad het Parool. Ook constateert hij dat een betere overdracht van de inburgeringsplichtige naar de taalaanbieder vertraging kan voorkomen.

Nederlandse voorlichting
De informatieverstrekking aan de inburgeringsplichtige gaat in het Nederlands. Gevolg hiervan is dat veel langs de inburgeringsplichtige heengaat, aldus de ombudsman. ‘Mensen die aan een inburgeringstraject beginnen, zijn juist de Nederlandse taal nog niet machtig.’

Verstandelijke beperking
Een ander knelpunt is dat ook verstandelijk gehandicapten, verblijvend in een instelling, formeel opgeroepen moeten worden voor vaststelling van de inburgeringsplicht. Dit terwijl een inburgeringstraject voor hen niet realistisch is. Een ontheffing voor deze groep ligt voor de hand, stelt Van de Pol.

Link: Lessen voor inburgering

Meer nieuws in uw inbox? Klik hier voor de gratis Zorg + Welzijn Nieuwsbrief. Voor meer achtergronden en opinies, neem hier een abonnement op Zorg + Welzijn Magazine.

  Volg Zorg+Welzijn op Twitter

Bron: het Parool/Gemeentelijke Ombudsman/foto Opbouwwerk Afrikaanderwijk/Rotterdam