Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Bussemaker over ouderenzorg: 'Bezuinigen voor menswaardig bestaan'

'Bezuinigen is niet leuk. Zeker niet als het om ouderen- en gehandicaptenzorg gaat. Dat neemt niet weg dat ik overtuigd ben van de noodzaak iets te doen aan de spectaculaire groei van de AWBZ', schrijft staatssecretaris Jet Bussemaker (VWS) op haar weblog, naar aanleiding van de aangekondigde bezuinigingen op ondesteunende begeleiding.
Bussemaker over ouderenzorg: 'Bezuinigen voor menswaardig bestaan'

De vraag naar ondersteunende begeleiding voor ouderen
is in één jaar met veertig procent gestegen.
href="http://www.minvws.nl:80/organisatie/staatssecretaris-bussemaker/weblog/overzicht/bezuinigen-voor-menswaardig-bestaan.asp"
target=_blank name=Jet>Jet Bussemaker
ziet zich gedwongen een half miljard
te korten op de begeleiding, zo bleek onlangs.
Die groei van de vraag naar zorg kan niet alleen komen door de
vergrijzing, vermoedt de staatssecretaris.AWBZ-indicatie

'Er lijken vele andere oorzaken mogelijk, zoals de toename van de vraag als
gevolg van de overheveling van de huishoudelijke hulp van AWBZ naar gemeenten.
Een oorzaak ligt misschien ook in de weinig gerichte en afgebakende
indicatie in de AWBZ waardoor vele taken, van boodschappenservice tot
huiswerkbegeleiding, nu onder de AWBZ vallen.'Ongerichte groei

Als voorbeeld noemt Bussemaker de ervaring van
schrijfster Aya Zikken met ondersteunende begeleiding, die ongevraagd op haar
stoep stond. De ongerichte groei moet bestreden worden, om de
zorg voor de meest kwetsbaren op termijn te kunnen garanderen, schrijft Bussemaker.
Toekomstbestendig

'Daar tegenover staan nog steeds de extra uitgaven voor met name
ouderenzorg die ik eerder heb aangekondigd, zoals 5000 tot 6000 mensen er bij,
bevorderen van éénpersoonskamer en meer aandacht voor kwaliteit. Het gaat dus
niet om bezuinigen als doel, maar om het toekomstbestendig maken van de
AWBZ.'Zelfstandigheid


href="http://www.anbo.nl/article.asp?ArticleID=2249&TID=1&SID=3"
target=_blank name=Anbo>Ouderenbond ANBO
reageerde vorige week kwaad op de
aangekondigde bezuinigen op ondersteuning, zoals boodschappenhulp, hulp bij het invullen van formulieren,
bezoek aan een apotheek en het onderhouden van sociale contacten.
'Dit staat haaks op de uitgangspunten van het kabinet om ouderen zo lang
mogelijk zelfstandig te laten wonen. Het schrappen van deze hulp betekent dat
het voor alleenstaande ouderen onmogelijk zal zijn nog verder zelfstandig te
blijven wonen'.Stille stelselwijziging

'Ontoelaatbaar', vinden de
href="http://www.pcobcms.nl:80/default_detail.asp?pcobID=871" target=_blank
name=PCOB>Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties
, de aangekondigde
bezuinigingen op ondersteuning en begeleiding, hulp bij boodschappen, dagopvang
en respijtzorg. 'Juist deze zorg helpt sociaal isolement en depressies bij
ouderen te voorkomen en stelt ouderen in staat om zo lang mogelijk thuis te
blijven wonen.'De CSO spreekt van een 'stille stelselwijziging' die al enige tijd bezig is en
door deze regering wordt doorgezet. 'Het besluit om zorgkantoren op te heffen en
over te hevelen naar zorgverzekeraars is (nog) niet teruggedraaid. De CSO maakt
zich zorgen dat commercialisering de overhand krijgt boven kwaliteit van
langdurige zorg.'

Links: Weblog Jet Bussemaker:
href="http://www.minvws.nl:80/organisatie/staatssecretaris-bussemaker/weblog/overzicht/bezuinigen-voor-menswaardig-bestaan.asp"
target=_blank name="Weblog Jet">'Bezuinigen voor menswaardig bestaan'
, ANBO:

target=_blank name=Anbo>'ANBO wil duidelijke visie op ouderenzorg'
, CSO:
href="http://www.pcobcms.nl:80/default_detail.asp?pcobID=871">'Bezuinigingen in
ouderenzorg onterecht'
Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl/nieuws/id5601-85964/bezuinigen_op_ondersteuning_ouderen_werkt_averechts_3_reacties.html">'Bezuinigen
op ondersteuning ouderen werkt averechts'

(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 9 juli 2007),
nieuws/id5601-69151/marielle_rompa_deskundigheid_in_de_verpleeghuizen_staat_zwaar_onder_druk.html"
target=_blank name=Rompa>Mariëlle Rompa: ‘Deskundigheid in de verpleeghuizen
staat zwaar onder druk’
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 14 december 2006),
portal/nieuws/id5601-67162/tekorten_ouderenzorg_niet_opgelost.html"
target=_blank name=Ouderenzorg>'Tekorten ouderenzorg niet
opgelost'
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 2 november 2006)
Lees ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=gj9cb&m=BsZ9&s=YKpyQ3" target=_blank
name=nieusbrief>Door hier te klikken leest u de laatste editie.


Wilt u reageren? Klik dan hier
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.