Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Een kopje koffie smaakt veel lekkerder met gezelschap

Burgerschap staat volop in de belangstelling. Niet alleen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, maar ook gisteren, tijdens de Conferentie 'Burgers in Actie' van Welzijn versterkt Burgerschap. De overheid wil dat meer mensen voor elkaar zorgen. Maar hoe moet dat in praktijk worden gebracht? Buddyproject 2tegen1zaamheid geeft een goed voorbeeld.

Een kopje koffie smaakt veel lekkerder met gezelschap


Door Esther van Andel - Tijdens de conferentie kwamen betrokkenen van
dertig projecten aan het woord. Burgers en professionals vertelden over hun
onderlinge samenwerking en legden de link met de WMO.
name="welzijn versterkt">Welzijn Versterkt Burgerschap
is een
meerjarenproject dat zich primair richt op de bijdrage van welzijninstellingen
aan verschillende vraagstukken. In dit verband werken
href="http://www.movisie.nl/" target=_blank name=movisie>MOVISIE
, de
href="http://www.mogroep.nl/" target=_blank name=mogroep>MOgroep
,
href="http://www.lcgw.nl/" target=_blank name=LCGW>LCGW
,
href="http://www.verdiwel.nl/home?PHPSESSID=fbecee19c002da56ba7ea001239e8b4c"
target=_blank name=verdiwel>Verdiwel
,
target=_blank name=IPO>IPO
,
name=VNG>VNG
en
name=CMOnet>CMOnet
samen met financiële ondersteuning van het Ministerie van
VWS .(foto: Marijke Westerwijk en Carla Twigt van
href="http://www.buddynetwerk.nl/" target=_blank
name="stichting buddy netwerk">Stichting Buddy Netwerk


)Buddyproject 2tegen1zaamheid2Tegen1zaamheid is
een maatjesproject waarbij vrijwilligers gekoppeld worden aan eenzame inwoners
in Den Haag. Het project is bedoeld voor mensen die zich vaak eenzaam voelen of
het idee hebben er alleen voor te staan. Dit kan worden veroorzaakt door
lichamelijke beperkingen, ouderdom en ziekte of andere persoonlijke
omstandigheden.Drie jaar geleden begon het project en inmiddels krijgen honderd klanten
wekelijks een buddy op bezoek. Er is zelfs een wachtlijst. Carla Twigt geeft
begeleiding aan vrijwilligers bij de stichting. ‘Eenzaamheid is een lastig
begrip. Veel mensen geven uit schaamte niet toe zich eenzaam te voelen’, zegt
ze. ‘Je kunt eenzaamheid verlichten door contact. Een dagdeel per week geeft al
voldoening.’Veel cliënten bij 2tegen1zaamheid komen via maatschappelijk werk,
huisartsen of zorginstellingen. Maar er zijn ook veel mensen die zelf bij de
stichting aankloppen. ‘Het gaat ze om het wezenlijke contact met iemand. Ze
krijgen vaak genoeg mensen van de thuiszorg over de vloer, of een loodgieter
bijvoorbeeld, maar van wezenlijk contact is geen sprake. Het overgrote deel van
onze klanten zijn ouderen. De leeftijd varieert van 18 tot 101’, zegt Twigt.
Relatie opbouwenVrijwilligers worden voor een periode
van een jaar aan de klant gekoppeld. Gelet wordt op de overeenkomsten,
bijvoorbeeld op het gebied van hobby’s en ervaringen. Een dagdeel per week gaat
de vrijwilliger bij de klant op bezoek. ‘Het gaat om de relatie. Van daaruit
ontstaat beweging. Dat is ons doel: de mensen activeren om weer een sociaal
netwerk op te bouwen.’Tijdens het dagdeel gaan klant en vrijwilliger samen op pad, doen de
boodschappen of maken een praatje. Marijke Westerwijk is vrijwilligster bij de
stichting. ‘Eén keer per week brengt ze een bezoek aan haar klant van 95. ‘Ze is
blind’, zegt ze. ‘Dus ik lees haar voor. Maar ik leer haar ook om te gaan met
haar visuele handicap. Hoe ze zelfstandig naar de keuken moet lopen
bijvoorbeeld. Ze heeft er veel baat bij. En je ziet dat ze ervan geniet dat er
weer iemand bij haar over de vloer komt. Bij binnenkomst ontvangt ze me met
uitgestrekte armen. Een kopje koffie smaakt toch veel lekkerder met zijn
tweeën.’Een keer in de drie maanden komen alle vrijwilligers bij elkaar op een
terugkomavond. Ze delen elkaars ervaringen en leren daar weer van. Voorafgaand
aan het project volgt de vrijwilliger een 3-daagse avondtraining. Er wordt dan
verteld wat hen te wachten staat, hoe ze feedback moeten geven en krijgen ze
leerzame praktijkvoorbeelden voorgeschoteld.Motivatie vrijwilligersVeel vrijwilligers werken er
omdat ze ervaring op willen doen. Anderen werken er weer omdat ze de buurvrouw
altijd alleen zien zitten en zich realiseren dat ze wat aan dit probleem willen
doen. Weer andere vrijwilligers doen het om dingen met elkaar te delen of een
ander ook een goed leven te gunnen. Een enkeling helpt omdat hij of zij zich
zelf eenzaam voelt.‘Belangrijk is dat de vrijwilliger zelf de grens aangeeft. Bovendien is het
essentieel dat het werk voor de vrijwilliger ook leuk is. Als het niet goed
loopt, moeten we daar wat aan doen. Maar we matchen onze vrijwilligers met onze
klanten zo, dat een mismatch nauwelijks voorkomt’, zegt Twigt. ‘Het moet van
twee kanten komen. De vrijwilliger komt om iets te brengen. En de klant komt om
te ontvangen. Op hun beurt draaien ze die rollen om. Iemand die eenzaam is heeft
ook de behoefte te geven en niet alleen te ontvangen. De vrijwilliger wordt op
die manier beloond.’Na een jaar sluit het contact. Twee maanden voor die tijd wordt de relatie
langzaam afgebouwd. Soms is de mogelijkheid daar om er langer te blijven. Het
project is inmiddels redelijk bekend in het Haagse circuit. Zodoende zijn er
steeds meer vrijwilligers die zich aanmelden voor het maatjesproject. Toch heeft
de stichting nog een wachtlijst van 25 eenzame mensen.Lees ook:
archief/id20107-74923/welzijn-versterkt-burgerschap-zet-succesvolle-projecten-voort.html"
target=_blank name="Welzijn versterkt">Welzijn versterkt burgerschap:
'Zet succesvolle projecten voort'
(Zorg + Welzijn Website,
2 april 2007),

href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-73718/welzijn-versterkt-ondersteunt-burgers-in-leefbare-wijken.html"
target=_blank name="Welzijn versterkt">'Welzijn versterkt' ondersteunt
burgers in leefbare wijken
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 19
maart 2007),

href="http://www.zorgwelzijn.nl/home/id5601-74205/actieve-burgers-versterken-leefbaarheid-wijk.html"
target=_blank name="Welzijn versterkt">Actieve burgers versterken
leefbaarheid wijk
(Zorg + Welzijn Nieuwsbrief, 26 maart
2007)

Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=LBEP3&m=7glk&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl
Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.