Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Buurtontwikkeling van binnenuit - Opbouwwerkmethoden die uitgaan van kracht

Overal worden buurtprojecten ontwikkeld en uitgevoerd. Hoewel organisaties het begrip 'wijkopbouw' verschillend invullen, gaan veel benaderingen uit van de kracht en talenten van buurtbewoners. Zo ook Wisselwerk in Apeldoorn.


Door Mariëlle van Bussel - 'Uitgaan van de capaciteiten van burgers voegt
iets toe’, stelt Lieneke Boven, opbouwwerker bij welzijnsorganisatie Wisselwerk
in Apeldoorn. ‘Er zijn al zoveel projecten, we wilden niet het wiel opnieuw
proberen uit te vinden. Hier gaat het juist om de benaderingswijze van burgers
die ten grondslag ligt aan al die buurtprojecten.’

Belangrijk daarbij is de ruime tijd die de opbouwwerkers nemen om de
buurtbewoners te leren kennen. Door simpelweg aan te bellen, vragen hoe het met
ze gaat, hoe ze het vinden om in deze buurt te wonen en door te inventariseren
wat mensen leuk vinden en waar ze goed in zijn. ‘Inzoomen op de kwaliteiten in
plaats van op de tekorten werkt positief’, stelt Boven. ‘Mensen staan er open
voor, nemen de tijd, wat vaak niet zo is als je naar hun problemen
vraagt.’Rustig opbouwenNa de inventarisatie van al deze
gesprekken wordt een soort agenda bepaald. Blijken bewoners problemen te hebben
met het ontbreken van buurtcohesie, dan wordt daar positief op ingespeeld door
bijvoorbeeld een modeshow te organiseren samen met het Leger des Heils.
Opbouwwerkers weten door de opgebouwde relaties precies welke dames hiervoor
interesse hebben.

Bewoners worden op deze manier niet alleen aan activiteiten gekoppeld,
er wordt ook een vertaalslag gemaakt van buurt naar gemeente of
woningbouwcorporatie en andersom. Daarbij maken andere organisaties ook dankbaar
gebruik van de kennis die de opbouwwerkers bij elkaar gesprokkeld hebben.
Organiseert de Brede School een cursus, dan weten de buurtwerkers welke bewoners
ze kunnen optrommelen. Zo wordt ook intensief samengewerkt met bijvoorbeeld het
Leger des Heils en het maatschappelijk werk.

‘Het leren kennen van mensen is van groot belang’, zegt Boven. ‘Te veel
welzijnswerkers zijn té gehaast bezig, dat werkt averechts. Ook zijn we geneigd
om in projectresultaten te denken. Trek een blik mensen open en zet snel iets
neer, zeker in het tijdperk van de aanbestedingen. Dat werkt niet als er te
weinig band is met de buurt. Als je niet de rust neemt om de relatie met de
buurt aan te gaan, hoef je in een aantal gevallen niet eens te beginnen.’
Conferentie
href="http://www.oranjefonds.nl/oranjefonds2/pagina.asp?pagkey=76544"
target=_blank name="Oranje Fonds">'Goud in de buurt'
(29 oktober
2007)Het Verwey-Jonker Instituut en het Oranje Fonds organiseren samen op 29
oktober 2007 een bijzondere conferentie. Centraal staan de ervaringen met
capaciteitsgerichte methodieken die willen aansluiten bij de eigen kracht van
buurtbewoners en buurten zoals de ABCD-methode, Kan Wél, het buurtruilsysteem
TijdVoorElkaar en de Presentiebenadering. De afgelopen jaren is veel ervaring
opgedaan met deze methodieken. Met het behalen van positieve resultaten komen
ook de valkuilen en aandachtspunten naar boven. De bijeenkomst ‘Goud in de Buurt
- delven met beleid’ besteedt aandacht aan beide kanten.

‘We zien steeds vaker aanvragen binnenkomen van buurtbewoners, zoals het
opknappen van de straat of het organiseren van ontmoetingen tussen allochtonen
en autochtonen. De eigen kracht van mensen en de dynamiek die daarvan uitgaat,
ondersteunt het Oranje Fonds graag’, aldus directeur Ronald van der Giessen van
het Oranje Fonds. ‘Het bevordert de leefbaarheid en sociale cohesie in buurten,
dorpen en wijken.’


Kennis uitwisselen

Volgens Van der Giessen wil het Oranje Fonds niet alleen buurtprojecten
financieel ondersteunen maar worden ook onderzoek en kennisuitwisseling
gestimuleerd. ‘Zo krijgen we meer inzicht in de methodieken die worden toegepast
in het opbouwwerk waarbij de capaciteiten van de bewoners het uitgangspunt
vormen. De conferentie ‘Goud in de Buurt’ en de uitgave van een handboek met
praktijkvoorbeelden is daar een mooi voorbeeld van. Hopelijk ontstaan hierdoor
nog meer duurzame buurt-initiatieven.’

Het handboek waar Van der Giessen het over heeft, bevat
methodiekbeschrijvingen en beoordelingen, voorbeelden van werkplannen en
ervaringen met de wisselwerking tussen methodiek en praktijk. In het handboek
komen verder succesfactoren aan bod en worden aanbevelingen van professionals
gedaan. De resultaten van de werkconferentie zijn eveneens in de uitgave
opgenomen.Lees verder bij het
href="http://www.oranjefonds.nl:80/oranjefonds2/pagina.asp?pagkey=76544"
target=_blank name="Oranje Fonds">Oranje Fonds - Goud in de Buurt - delven
met beleid!
Het hele artikel is drie maanden na publicatiedatum te lezen op
href="http://www.zorgwelzijn.nl">www.zorgwelzijn.nlAdministrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.