Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ross: 'Gemeenten moeten meer werk maken van welzijnsbeleid'

'De WMO-wethouder gaat over veertig procent van het gemeentefonds. Dat is niet alleen voor de huishoudelijke hulp. Hij moet ook de leefbaarheid van de buurten verbeteren, maatschappelijke opvang regelen, jeugdbeleid voeren. Met de WMO kun je maatschappelijke taken koppelen.' Staatssecretaris Clémence Ross vindt dat veel gemeenten meer werk moeten maken van welzijnsbeleid, zegt ze in dagblad Trouw.
Ross: 'Gemeenten moeten meer werk maken van welzijnsbeleid'

Gemeenten voeren van oudsher als welzijnstaken uit,
maar zullen daar met de komst van de
href="http://www.invoeringwmo.nl/WMO/nl-NL" target=_blank name=WMO>WMO

meer samenhang in moeten brengen. De
nieuwe WMO-wethouders kunnen het dus niet laten bij een paar subsidies aan
welzijnsorganisaties voor ouderen, daklozen, jongeren of gehandicapten.Nog beginnen

Sommige gemeenten hebben al veel vorderingen gemaakt. Maar de meeste
gemeenten moeten nog aan een samenhangend beleid beginnen, waarbinnen
maatschappelijke taken aan elkaar worden gekoppeld.Gerichtere hulp'Wanneer iemand zich aan het gemeenteloket meldt
voor hulp en er vervolgens een huisbezoek plaatsvindt, kunnen gemeenten goed
inventariseren wat er echt nodig is. Vroeger zorgden gemeenten al voor
voorzieningen als trapliften, maar nu kunnen ze nog gerichter hulp bieden.' Als
voorbeeld noemt Ross in
href="http://www.trouw.nl/deverdieping/overigeartikelen/article615214.ece/Maatschappelijke_Ondersteuning_Zweden_blijkt_slecht_voorbeeld"
target=_blank name="Zweden slecht voorbeeld">Trouw
dat zo duidelijk wordt of iemand die om huishoudelijke hulp
gaat ook gebukt gaat onder eenzaamheid. 'Een gemeente kan daar
iets aan doen.'ParticipatieOp woensdag 31 januari 2007 wordt tijdens het VWS-congres
href="http://www.deleninverandering-wmo.nl" target=_blank name=Congres>‘Delen in
Verandering, samen werken aan de WMO’

uitgebreid
stilgestaan bij de nieuwe participatiewet die dan een maand in werking is Ross:
'En met participatie bedoel ik, naast het ‘iedereen bij de samenleving
betrekken’, ook ‘iedereen bij het beleid betrekken’. Dit congres is bedoeld om
dwarsverbanden te leggen. Tussen gemeenten en welzijnsorganisaties bijvoorbeeld,
tussen cliëntenorganisaties en woningcorporaties en tussen de negen
gemeentelijke WMO-taken onderling.'Beloofd extraatjeVlak voor haar vertrek heeft de
demissionair staatssecretaris het beloofde extraatje van 250 euro per jaar voor
mantelzorgers nog voor elkaar gekregen. Ook wil ze meer opvangplekken in
verpleeg- en verzorgingstehuizen voor tijdelijk verblijf voor ernstig zieeke
mensen. Deze opvang is bedoeld om mantelzorgers te ontlasten als ze dat nodig
hebben of voor mensen die na een zware operatie even niet voor zichzelf kunnen
zorgen.Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/portlet_tsge_dossiers1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/portlet_tsge_dossiers1_1/portlet_tsge_dossiers1_1categoryId/50801/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_dossiers/index.html" target=_blank name="Dossier WMO" >dossier WMO

Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=PKtT3&m=xPnT&s=NP5HE3" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Reageer op dit bericht:
href="mailto:zorgenwelzijn@reedbusiness.nl">zorgenwelzijn@reedbusiness.nl


Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.