Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Kamer nog niet eens over Wet inburgering

De Tweede Kamer behandelt vandaag de nieuwe Wet inburgering. De politieke partijen buitelen daarom over elkaar heen om hun zegje te doen over het omstreden wetsvoorstel van minister Verdonk van Integratie.
Kamer nog niet eens over Wet inburgering

Zo wil het CDA strengere exameneisen voor oudkomers, wil de SP de
slagingsplicht vervangen door leerplicht en vindt de PvdA dat ook autochtonen de
Nederlandse taal moeten beheersen.Vluchtelingen

Een Kamermeerderheid van CDA, PvdA en D66 vindt dat ook vluchtelingen een
aanbod moeten krijgen van hun gemeente om in te burgeren. Dat heeft CDA-Tweede
Kamerlid
href="http://www.mirjamsterk.nl/domains/default/pages/content.asp?content=755_2_1651&navid=708_55"
target=_blank>Mirjam Sterk
, de indiener van het
amendement, vrijdag gezegd. In de plannen van Verdonk mogen gemeenten voortaan
alleen een aanbod doen aan werklozen, geestelijk bedienaren en vrouwen in een
achterstandspositie. Zo'n inburgeringstraject is dan gratis met een eigen
bijdrage van maximaal 270 euro. Andere migranten moeten zelf zorgen dat zij een
inburgeringsexamenhalen en moeten de kosten ervan (deels) zelf betalen.AmbitieusHet CDA wil ook dat de exameneisen voor
oudkomers omhoog gaan. Oudkomers zijn immigranten die al voor 1997 in Nederland
aankwamen. Oudkomers zouden hetzelfde niveau moeten hebben als nieuwkomers, wat
betreft schrijven en lezen. Voor oudkomers zouden wel ontheffingen moeten komen.
PvdA-Tweede Kamerlid Jeroen
Dijsselbloem
denkt dat de verscherping te ambitieus is. Hij verwacht dat
daardoormeer mensen zakken voor de toets. 'Je moet wel realistisch blijven.
Nogal wat mensen onder de oudkomers hebben nog nooit een pen vastgehouden', zegt
Dijsselbloem. Sterk vindt in dat geval dat gemeenten ook de mogelijkheid moeten
hebben deze personen in het voortraject een alfabetiseringscursus te
geven.LeerplichtOok de SP vindt dat het kabinet geen
onrealistische eisen moet stellen. De partij wil dat de slagingsplicht wordt
vervangen door een leerplicht. 'Verplicht inburgeren is prima, maar een
slaagplicht voor oudkomers is onzinnig,' aldus SP-Tweede Kamerlid
href="http://www.sp.nl/partij/gekozen/fenna.stm" target=_blank>Fenna
Vergeer
. 'Door de dreigende boete is het te behalen niveau zo laag gehouden,
dat de nieuwe wet zijn doel voorbijschiet. Als de resultaatverplichting wordt
vervangen door een inspanningverplichting kan het niveau omhoog.' Het doel is
volgens Vergeer niet het halen van een examen, maar meer participatie in de
samenleving.DiscriminatieDe PvdA vreest discriminatie bij de
href="http://www.justitie.nl/themas/meer/integratiebeleid/index.asp"
target=_blank>nieuwe inburgeringswet
. De Raad van State, de Adviescommissie
voor Vreemdelingenzaken en de Commissie Gelijke Behandeling hebben er al eerder
op gewezen dat het wetsvoorstel zou kunnen leiden tot ongelijke behandeling
tussen verschillende categorieën Nederlanders. Dat kan langdurige rechtszaken
tot gevolg hebben over discriminatie. Dit probleem kan volgens PvdA'er
Dijsselbloem vermeden worden door geen onderscheid te maken naar geboren
Nederlander, genaturaliseerde Nederlander, Nederlanderschap door optie,
EU-burger of vreemdeling.RisicoOf de PvdA met dit voorstel een Kamermeerderheid
verwerft, is nog de vraag. Het CDA is er fel op tegen dat ook autochtone
Nederlanders onder de nieuwe wet zouden kunnen vallen. Verdonk paste daarop de
formulering eerder al aan. Maar ook het CDA en de VVD zijn er niet gerust op. Ze
wachten daarom het antwoord van de minister af. D66 is niet negatief. Als de
suggestie van de PvdA de oplossing is om discriminatie te voorkomen, zal de
kleinste regeringspartij het voorstel steunen, aldus
href="http://www.ursielambrechts.nl/" target=_blank>Ursie Lambrechts
van
D66. Het is nog niet duidelijk of de LPF zich hierbij aansluit.RegelingHet kabinet heeft vrijdag al ingestemd met een
extra regeling om allochtone vrouwen te laten
href="http://www.gemeente.nu/portal/gemeente.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_loketten_welzijn_dossiers_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fdossiers___2Fcontent___2FshowList/_windowLabel/tsge_portlet_loketten_welzijn_dossiers/tsge_portlet_loketten_welzijn_dossierscategoryId/5201/_desktopLabel/gemeente/_pageLabel/tsge_page_loketten_welzijn_dossiers/index.html"
target=_blank>inburgeren
. Dit is een vervolg op het actieplan TaalTotaal van
de commissie-PaVEM, waarin prinses Máxima zat. Voor de kleinere gemeenten, de
niet-G31-gemeenten, is daarvoor acht miljoen euro beschikbaar. Voor de G31 is
dat veertien miljoen euro.
href="http://www.justitie.nl/organisatie/verdonk_nl/" target=_blank>Minister
Verdonk
is al drie jaar bezig met de inburgeringswet. Kern is dat zowel
nieuwkomers als oudkomers verplicht een inburgeringsexamen halen. Doen zij dat
niet, dan riskeren zij een boete of krijgen zij geen definitieve
verblijfsvergunning.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.