Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Soepeler sollicitatieplicht voor mantelzorgers en vrijwilligers

Werkloze en gedeeltelijk arbeidsgeschikte vrijwilligers en mantelzorgers kunnen onder voorwaarden een ontheffing krijgen van de sollicitatieplicht. Dit heeft het kabinet besloten op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Soepeler sollicitatieplicht voor mantelzorgers en vrijwilligersMomenteel kunnen oudere
mantelzorgers en vrijwilligers met een WW- of WGA-uitkering (Regeling
werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten) al onder voorwaarden worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.

Dat geldt alleen wanneer zij op 31 december 2003 57,5 jaar of ouder
waren.De nieuwe regeling is niet leeftijdgebonden. Het Uitvoeringsinstituut
Werknemersverzekeringen (UWV) kijkt per aanvraag of een werkloze of gedeeltelijk
arbeidsgeschikte in aanmerking komt voor een ontheffing en voor hoe lang.Kansen

Daarvoor moeten uitkeringsgerechtigden aan een aantal voorwaarden
voldoen. Vrijwilligers moeten vrijwilligerswerk doen dat hun kansen op de
arbeidsmarkt vergroot. Het onbetaalde werk moet gemiddeld minimaal twintig uur in de
week duren. Ook komen alleen vrijwilligers in aanmerking die al lange tijd bezig
zijn met het vinden van een reguliere baan. De vrijstelling van
de sollicitatieplicht is eenmalig en duurt maximaal zes maanden.Intensieve zorg

Mantelzorgers die intensieve zorg verlenen en daardoor niet in staat zijn
om te solliciteren, krijgen maximaal zes maanden vrijstelling van het zoeken
naar een baan. Ook hoeven zij in die periode niet beschikbaar te zijn voor de
arbeidsmarkt. De vrijstelling kan eenmalig met drie maanden worden verlengd als
de mantelzorg waarschijnlijk op korte termijn is afgelopen, bijvoorbeeld omdat
de verzorgde terminaal is.Calamiteit

Uitkeringsgerechtigden die een calamiteit in hun
privé-leven meemaken, bijvoorbeeld een plotseling overlijden van een gezinslid
of een afgebrand huis, kunnen voor maximaal vier weken in
aanmerking komen voor een ontheffing van de sollicitatieplicht. Ook hoeven zij
in die periode niet beschikbaar te zijn voor de arbeidsmarkt. Deze periode kan
niet worden verlengd. De ministerraad stuurt het voorstel binnenkort naar de Tweede Kamer.
De regeling moet op 1 oktober 2006 ingaan.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.