Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Specialistische hulp kinderen blijft bij William Schrikker Groep

Niet de Bureaus Jeugdzorg, maar de William Schrikker Groep (WSG) houdt de specialistische jeugdzorg aan ieder gehandicapt kind dat deze hulp nodig heeft. De WSG verzette zich tegen de plannen van de ministeries van VWS en Justitie en de MOgroep om kinderen met een IQ vanaf 50 voortaan te laten helpen door de reguliere jeugdzorg.

Specialistische hulp kinderen blijft bij William Schrikker Groep


Besloten is nu dat de Bureaus
Jeugdzorg
kinderen met een IQ vanaf 70 onder hun hoede nemen en dat zij een
beroep kunnen doen op de WSG als dat nodig is. Dit akkoord is bereikt tussen de
ministeries van Justitie en VWS, de MOgroep, het IPO en de
href="http://www.wss.nl" target=_blank>William Schrikker Groep
. In het kader
van de Wet op de Jeugdzorg was de bedoeling dat de specialistische jeugdzorg
over zou gaan naar de bureaus jeugdzorg.De William Schrikker Groep (WSG) heeft zich hevig daartegen verzet. ‘Een
onacceptabel risico voor 6000 kinderen in behandeling en verspilling van 20
miljoen euro aan overdrachtskosten’ waren de argumenten. WSG betoogde dat
specifieke deskundigheid van handicaps, de sociale kaart van de cliënt,
communicatie en kennis over acceptatieproblematiek verloren zou gaan.De MOgroep gaf als tegenargument dat de deskundigheid zou
worden verspreid, omdat de hulpverleners van WSG meegaan bij de overdracht en
de kinderen hun begeleider blijven houden. De brancheorganisatie zag wel problemen bij
de indicatiestelling voor gespecialiseerde hulp, omdat niet duidelijk was
hoeveel verstandelijk gehandicapte kinderen onder de hoede van BJZ kwamen en welke
financiële middelen daaraan verbonden zouden zijn.Links:
target=_blank>Akkoord gespecialiseerde zorg verwoord in brief Donner
en
Nieuwsbrief Zorg + Welzijn, 17 maart 2006,
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/52510/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">‘Overgang
specialistische jeugdzorg onacceptabel’
Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.