Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Frontliniewerkers: Weinig vertrouwen in de multiculturele samenleving

Het Frontliniepanel is een initiatief van NIZW Sociaal Beleid, in samenwerking met Zorg + Welzijn. Doel is het in beeld brengen van het verhaal van professionals in de frontlinie, zoals welzijnswerkers, wijkagenten, sociaal beheerders van corporaties, onderwijzers. In het eerste Frontliniepanel staat de multiculturele samenleving centraal.
Frontliniewerkers: Weinig vertrouwen in de multiculturele samenlevingDoor Ard
Sprinkhuizen (NIZW Sociaal Beleid) - De verhouding tussen allochtonen en autochtonen is verhard,
zo lijkt het overheersende beeld in de media. Die verharding heeft zich ook
voltrokken in het publieke debat.De vraag is nu of dit debat zich nu ook vertaalt naar
de dagelijkse praktijk. Is die verharding ook op straat terug te zien én kunnen
de frontliniewerkers een verschil maken in het samen leven tussen
bevolkingsgroepen van verschillende etnische herkomst? Deze vragen zijn online
aan het
name=Frontliniepanel>Frontliniepanelvoorgelegd.Positieve bijdrageOm met het slechte nieuws te
beginnen: ruim de helft (52%) heeft weinig vertrouwen in de richting waarin de
samenleving zich ontwikkelt. Het goede nieuws is dat bijna iedereen (97%) vindt
dat zijn of haar werk een positieve bijdrage levert aan de kwaliteit van het
dagelijks leven van de 'klanten'. Dit getuigt van een positieve en niet cynische
houding waarmee de panelleden hun vak uitoefenen.Verharding

Als het gaat om de verstandhouding tussen allochtonen en autochtonen
waarmee de panelleden te maken hebben, meldt 24% dat die zich negatief heeft
ontwikkeld en 32% dat die juist vooruit is gegaan. Bijna de helft is ook van
mening dat de verhoudingen zich hebben verhard. 'De allochtone groepen trekken
zich terug' en 'Mensen zijn minder terughoudend in het uiten van hun mening'
zijn kenmerkende uitspraken.Onvoldoende taalbeheersing

Het belangrijkste obstakel bij de integratie is in de ogen van het panel de
onvoldoende taalbeheersing. Andere belangrijke obstakels zijn volgens de
panelleden de verschillen in opvatting over de man-vrouwverhoudingen, het
opvoeden van kinderen, discriminatie op de arbeidsmarkt en schooluitval.Niet alleen stenenWat kan je doen om die verschillen
te overbruggen, is de volgende vraag. Het panel zet sterk in op
sociaal-culturele buurtactiviteiten (73%), op activiteiten voor jongeren (79%),
ondersteuning van bewoners (79%) en investeringen in gemeenschapsvoorzieningen.
Persoonsgericht

Ook belangrijk is een persoonsgerichte benadering van jongeren en hun
directe omgeving. De boodschap: investeren in stenen is niet genoeg. Minstens
even belangrijk is het om geld uit te trekken voor professionele kwaliteit.
Opvallend is dat het panel hierbij, naast het welzijnswerk, vooral wil inzetten
op het onderwijs en de politie. Maar in lijn met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning wordt vooral ingezet op de rol van actieve buurtbewoners.Weinig deskundigheidsbevorderingTen slotte: weinig
panelleden zijn van mening dat hun organisatie voldoende ondersteuning biedt in
de omgang met etnische groepen. Er is meer behoefte aan allochtone collega’s,
deskundigheidsbevordering en bewezen goede praktijken. Er worden 'Visionairs
gezocht, bruggenbouwers, levenskunstenaars. Die ontbreken in onze
overgeprofessionaliseerde werkwijze'. En: 'Door het projectmatig werken is er
weinig stabiliteit en verdwijnt het vertrouwen. Alles is maar voor even.'Deelnemers gezochtAan dit eerste Frontliniepanel namen 76 respondenten deel,
voor het merendeel afkomstig uit het welzijnswerk. Enkele panelleden zijn
werkzaam in de veiligheidszorg, het onderwijs en bij een corporatie. Het panel
wordt periodiek geraadpleegd over brandende kwesties en actuele
beleidsonderwerpen. De volledige resultaten van het panel:
href="http://www.nizw.nl:80/smartsite.htm?id=82501" target=_blank>Resultaten enquête
"multiculturele samenleving".
Nieuwe
deelnemers zijn van harte welkom en kunnen zich aanmelden op dezelfde website.
Hier vindt u het
target=_blank name="Profiel Frontliniewerker">'Profiel Frontliniewerker'
. De volgende panels gaan over 'de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning en vrijwillige inzet' en over armoede.De volledige resultaten van het eerste
Frontliniepanel zijn te lezen op de website

href="http://www.nizw.nl/smartsite.htm?id=56960&sp=1"
target=_blank>
Frontliniepanel
van NIZW Sociaal
Beleid.

Lees ook:
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/52783/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Frontliniewerkers>Branche teleurgesteld over
kabinetsstandpunt frontliniewerkers
(17 februari 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/51829/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Kabinetsstandpunt ">‘Kabinetsstandpunt frontliniewerkers
stelt weinig voor’
(1 maart 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/52780/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Pechtold>Pieter Winsemius (WRR): ‘Pechtold houdt zich nu wel
heel erg stil’
(24 februari 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/52548/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Zichtbaarheid>Welzijnswerk kan veel zichtbaarder, volgens
Dorien Graas (RMO): ‘Voor het oog van een haring kar pleegt niemand een
autokraak...
(Zorg + Welzijn Magazine, 12 januari 2005),
href="http:///portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_archief/tsge_portlet_news1_archiefsearch/true/tsge_portlet_news1_archiefchannelId/20107/tsge_portlet_news1_archiefid/53159/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Jos van der Lans">Publicist Jos van der Lans over de
ontwikkeling van de sociale sector: ‘Een goede opbouwwerker is een
toevalligheid’

(Zorg + Welzijn
Magazine, 2 december 2003)Meer weten? Lees dan ook de
href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

href="http://www.zorgwelzijn.nl/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=0Y7V3&m=hK8g&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie
.

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.