Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Ahmed Larouz (MEX-it): 'De situatie van allochtone jongeren is helemaal niet dramatisch'

De Sociaal Economische Raad (SER) komt voor het eind van het jaar met een advies over de achterstand van allochtone jongeren. Initiatiefneemster Judith Ploegman, voorzitter van FNV Jong, noemt de situatie dramatisch. Ahmed Larouz, directeur van MEX-it, adviesbureau voor intercultureel management, bekijkt het liever van de positieve kant: ‘Over een paar jaar blinken allochtone jongeren uit.’
Ahmed Larouz (MEX-it): 'De situatie van allochtone jongeren is helemaal niet dramatisch'

Door Marrigje de Bok - Judith Ploegman signaleert een
aantal ernstige problemen onder de allochtone jeugd: een hoge werkeloosheid,
schooluitval en een laag opleidingsniveau. Als voorzitter van
href="http://www.fnvjong.nl" target=_blank name="FNV JOng">FNV Jong


en lid
van de SER wil ze daar heel snel
iets aan gaan doen (zie:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66728/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_self>FNV Jong luidt noodklok over allochtone jongeren).
name=Mex-it>Ahmed Larouz van MEX-it
werkt al jaren met deze doelgroep. Als
intercultureel adviseur voor overheidsinstellingen en bedrijven bedenkt hij tal
van creatieve oplossingen.Wat vindt u ervan dat de SER met dit advies komt?'Het is
altijd goed problemen te signaleren en er iets aan te doen. Maar ik maak er wel
kanttekeningen bij. Als Ploegman de situatie dramatisch noemt, wil ik cijfers en
feiten zien. Over welke groep gaat het? Hoe oud zijn jongeren? Is dat
schoolgaande jeugd of zijn dat studenten en starters op de arbeidsmarkt? Ik vind
het goed maar niet goed genoeg.'Is dit nu een nieuwe constatering? Weten we niet allang dat er teveel
schooluitval en werkeloosheid is onder allochtonen?'Nee, het is niets
nieuws. Ik denk alleen maar: weer zo’n negatief verhaal. Niet dat ik het ontken.
Natuurlijk is er sprake van achterstand en werkeloosheid, maar dat wisten we
al.''De kijk op de problematiek moet anders. Ik werk altijd vanuit een
positieve gedachte. En die is dat we moeten proberen om allochtone jongeren
zelfvertrouwen te geven, zekerheid en perspectief te bieden. Geef hen het idee
dat ze bij deze maatschappij horen, en zorg dat ze hun ambities waar kunnen
maken. Daar moeten we in investeren.'Dat is een mooie gedachte, maar wie moet dat doen en hoe?'Ik
zie vooral een taak bij de werkgeversvereniging VNO/NCW. Die moet als een blok
achter dit advies staan. Een concrete oplossing zie ik in uitbreiding van de
mogelijkheden voor stageplekken. Ik geloof niet dat er te weinig bedrijven zijn
die stages kunnen aanbieden. Die zijn er genoeg, maar er zijn teveel bedrijven
die niet geaccrediteerd zijn, daar moet iets aan veranderen.'


'Ook de MKB sector kan meer effectieve stageplekken gaan bieden. Begin eens
om winkels in buurten met veel allochtone ondernemers en bewoners te stimuleren
om dat te gaan doen. Help bij het professionaliseren van allochtone ondernemers
en laat die een voorbeeldfunctie vervullen.'Wat moet de overheid doen?'Ik wil meer samenwerking zien tussen de
verschillende ministeries en sectoren, zoals cultuur, onderwijs, welzijn. Er
zijn veel projecten, veel initiatieven voor onderwijs en integratie, maar het is
erg versnipperd. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij het onderwijs. Dat moet
het lef hebben om problemen aan te pakken. Ze kunnen alle projecten beter
inbedden in het onderwijs. Jongeren hebben leerplicht, en scholen hebben de
plicht mensen op te leiden, te leren wat leren en wat werken is.''Welzijnswerk komt daarna wel, ik zou bijna zeggen: ‘dat is luxe’. Het
welzijnswerk is te versnipperd, maar daar ligt het probleem niet en de oplossing
evenmin. Het idee van de VVD om de leerwerkplicht in te stellen vind ik
niet zo gek, ik zou alleen liever kiezen voor óf leren óf werken. Laat ze één
ding kiezen, dan dwalen ze niet af en maken ze iets van hun toekomst.U vindt de situatie niet dramatisch?'Niet dramatisch en zelfs
niet erg. Ik blijf roepen dat deze jongeren over een paar jaar zullen
uitblinken. Vroeger hadden we zwarte scholen, nu hebben we zwarte HBO’s en
faculteiten. Dat kon je tien jaar geleden nog niet bedenken. De achterstand
trekt wel bij. Er is in een razend tempo al zoveel veranderd onder allochtonen,
de vrouwenemancipatie, de politieke en arbeidsparticipatie en zelfs de
huizenkoopkracht.'

'Maar er is teveel aandacht besteed aan de negatieve kanten,
zoals schooluitval en werkeloosheid. Die problemen zijn niet zo enorm, dat wordt
alleen maar steeds gezegd. En in Nederland heerst een vervelend soort
kopieergedrag. Dramatiseer het maar vaak genoeg en iedereen praat elkaar na. Op
den duur gaat iedereen het geloven. Ik geloof het niet.'Maakt u zich dan helemaal geen zorgen?'Jawel, over de groep
waar het goed mee gaat. Over de gemotiveerde burgers, de hoger opgeleiden
bijvoorbeeld, die aan de slag willen. Die krijgen niet genoeg kansen en die
verdienen beter dan steeds weer die negatieve berichten. Die mensen hebben vaak
geen zin meer om nog door te vechten. Dat is minstens net zo erg voor de sociaal
economische kracht van ons land als die groep met
achterstand.'Lees ook:
href="http://www.zorgwelzijn.nl:80/portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/tsge_portlet_zw_news1_1_actionOverride/___2Fportlets___2Fts___2Fge___2Fnews1___2Fcontent___2FshowDetailsList/_windowLabel/tsge_portlet_zw_news1_1/tsge_portlet_zw_news1_1channel/5601/tsge_portlet_zw_news1_1id/66728/_desktopLabel/zorgwelzijn/_pageLabel/tsge_page_nieuws/index.html"
target=_blank name="FNV Jong">FNV Jong luidt noodklok over allochtone jongeren
(
24 oktober 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/57248/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Verkeerde sectoren">'Allochtone jongeren kiezen verkeerde
sectoren'
(17 mei 2006),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_home_content/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1search/true/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1channelId/5601/tsge_portlet_news_singleeditorschoice1_1id/64530/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name=Marokkanen>'Lage scholing belangrijkste oorzaak werkloosheid
Marokkanen'
(11 september 2006); ‘
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/55413/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">Als
je de cijfers en incidenten weergeeft, krijg je de zwarte Piet.’ Antropoloog
Hans Werdmölder over ‘Marokkaanse lieverdjes'

, (Zorg + Welzijn 6, 29 juni 2005),
portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_dossiers/portlet_tsge_dossiers1_1search/true/portlet_tsge_dossiers1_1channelId/20105/portlet_tsge_dossiers1_1id/55409/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html"
target=_blank name="Ahmed Marcouch">Ahmed Marcouch (ambtenaar jeugdbeleid) over
Marokkaanse opvoeding: ‘Confronteer ouders keihard met hun afwezigheid’
, (Zorg + Welzijn 3, 9 februari
2005)
Meer weten? Lees dan ook de

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">gratis
Zorg + Welzijn Nieuwsbrief
. Daarvoor kunt u zich

portal/zorgwelzijn.portal/enc/_nfpb/true/_pageLabel/tsge_page_nieuwsbrief/_desktopLabel/zorgwelzijn/index.html">hier
aanmelden
.
href="http://vedm.net/click2?l=5U6JU&m=tP47&s=tbaxDU" target=_blank
name=Nieuwsbrief>Door hier te klikken leest u de laatste
editie

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.