Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Sectoren zorg en welzijn verdeeld over opstappen van minister Bomhoff: De invloed van een passant

Voordat het kabinet de handdoek in de ring gooide, was minister Eduard Bomhoff (VWS) al afgetreden. Met grote voortvarendheid pakte hij de 'perestrojka' in de zorg aan en in no time wist hij topambtenaar Peter van Lieshout buiten de deur te werken. Ook stond hij bekend als een communicatieve 'autist', en werd hem het voortdurende geruzie met collega Heinsbroek fataal. Zullen we Bomhoff missen?

Harriet Hamstra, communicatieadviseur Martini
Ziekenhuis Groningen:
'Het experiment waarmee we hier begonnen zijn,
hangt niet van een persoon af. Dit beleid is al door zijn voorganger, minister
Borst, in gang gezet. Het is wel zo dat Bomhoff een extra impuls heeft gegeven
door ons in de gelegenheid te stellen echt aan het werk te gaan. We maken nu
afspraken met de zorgverzekeraar Geové/RZG. In december moet er een plan liggen
en de bedoeling is dat we in 2003 gaan starten. Gezien de brede maatschappelijke
waardering voor dit experiment verwachten wij dat een volgende regering dit
zeker zal continueren.'Goof van Gemert, waarnemend directeur GGZ Nederland: 'Hij
is te kort minister geweest om te zeggen dat we hem zullen missen. Hij had een
aantal voor onze leden interessante ideeën over marktwerking. Maar of het hem
ook feitelijk gelukt zou zijn om die in te voeren, zullen we nooit weten. Op
ideeën wordt je ook niet afgerekend, maar op feitelijke resultaten. En wat dat
betreft zijn we heel tevreden dat hij voor de geestelijke gezondheidszorg de
open-eind-financiering heeft verwezenlijkt. De vorige minister is dat, ondanks
al haar toezeggingen, nooit gelukt. Terwijl Bomhoff dat razendsnel, namelijk in
veertien dagen, voor elkaar heeft gekregen. Daar zijn we hem dankbaar voor. De
demissionaire regering kan bij de behandeling van de begroting ons feestje
mogelijk nog bederven. Maar voorlopig gaan we ervan uit dat de
open-eind-financiering als een huis staat.'Anita Direcks, woordvoerder NPCF: 'Het is jammer dat hij
afgetreden is. Bomhoff vond namelijk net als wij dat de burger het hele jaar het
recht op zorg moet kunnen verzilveren. Het moet afgelopen zijn dat ziekenhuizen
in november zeggen dat er niet meer geopereerd kan worden, omdat het budget op
is. Verder had hij goede ideeën om de wachtlijsten weg te werken. En in de derde
plaats vond hij, net als wij, dat de burger die premies betaalt, ook wat te
zeggen moet hebben over het inkoopbeleid van verzekeraars. Daarom wilde hij de
verzekeraars niet alleen afrekenen op hun prestaties, maar vond hij ook dat
patiëntenorganisaties daar een rol bij dienden te hebben.'Mariëlle Rompa, directeur Arcares: 'Wij hadden niet veel
met Bomhoff direct te maken. De AWBZ valt onder staatssecretaris Ross, en met
haar hebben we een prima contact opgebouwd. Mijn indruk was dat zij onze zorgen
goed begrijpt. Want die hebben we zeker. Net is bijvoorbeeld bekend geworden dat
er dit jaar 500 miljoen euro meer in de AWBZ is uitgegeven dan begroot. Het
demissionaire kabinet had voor volgend jaar 300 miljoen meer toegezegd. Maar u
begrijpt, op deze manier komen we in 2003 helemaal nooit met het geld voor de
ouderenzorg uit. Terwijl we echt met grote wachtlijsten zitten voor ouderen die
absoluut niet zonder zorg kunnen. In mijn ogen is de situatie dramatisch en
zitten we met een megaprobleem. Door al het politieke geharrewar heeft een
aantal, ook voor de ouderenzorg belangrijke zaken, zeker een jaar vertraging
opgelopen.'Peter van Lieshout, voormalig topambtenaar VWS: 'Ik weet
dat het weinig bevredigend is voor u, maar ik heb toch besloten om me, wat
Bomhoff betreft, van commentaar te onthouden. Of ik op termijn weer bij VWS
terugkeer, is in eerste instantie een zaak van de regering. Daarna bekijk ik pas
of ik dat zelf zou willen. Momenteel houd ik me op Sociale Zaken bezig met de
relatie tussen sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Het beleid is er steeds
meer op gericht om WAO'ers zo snel mogelijk terug te leiden naar werk. De vraag
is daarbij hoe dat het beste kan gebeuren, wat de gezondheidszorg daar voor een
bijdrage aan kan leveren en hoe een en ander in dat traject te verbeteren valt.'
Bas van den Dungen, directeur LVT: 'Wij vinden het jammer
dat de minister is opgestapt. Hij ging redelijk ambitieus te werk met het
snijden in de regelgeving. En ook waren wij erg blij dat hij het recht op zorg
heeft verankerd. Een aantal lopende dossiers krijgt zo met grote vertragingen te
maken. Waar we met het kabinet over in discussie waren is onder meer de
loonmatiging die de regering wil. Wij voorzien grote problemen om op die manier
nog aan personeel te komen en het huidige personeel te behouden, omdat allerlei
lasten wel omhoog gaan, zoals de pensioenpremies. Tegen de tijd dat er een nieuw
kabinet zit, beginnen ook de cao-onderhandelingen. En hoe we die dan rond moeten
krijgen, is vooralsnog een raadsel. De pijn vanwege zijn aftreden wordt
overigens verzacht doordat wij veelal van doen hebben met de staatssecretaris.'
/Marty PN van Kerkhof

Administrator

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.