Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

MOgroep: ‘Prep camp zinloos zonder investeringen in buurt’

'Zonder duurzame en preventieve voorzieningen in de buurt, wordt het dweilen met de kraan open en ontstaan ook bij campussen wachtlijsten.' Dat vindt brancheorganisatie MOgroep Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.
MOgroep: ‘Prep camp zinloos zonder investeringen in buurt’

Door Esther van Andel - De MOgroep pleit er voor dat gelijktijdig met
het inrichten van een landelijk netwerk van campussen voor probleemjeugd, fors
wordt geïnvesteerd in ontmoetingsplekken in de buurt en individuele coaching van
jongeren thuis en op school. ‘Alleen dan is het mogelijk om de omvang van de
doelgroep voor de campussen beperkt te houden’, zegt de organisatie op haar
website. AanpakIneke Smidt, voorzitter
branche Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening zegt: ‘Campussen zijn
voor sommige jongeren een uitstekend middel om hun leven weer op de rit te
krijgen. Maar het is niet effectief als dit niet samengaat met investeringen in
goede voorzieningen en individuele begeleiding in de directe leefomgeving van
jongeren. Ook na de campus gaan de jongeren weer terug naar huis, wijk of
school. In de directe leefomgeving moeten deze jongeren blijvend gemotiveerd en
gestimuleerd worden om een goede start te maken op de arbeidsmarkt.’Beteugelen en aanpassen

Joost van Alkemade, manager Leefbaarheid bij
href="http://www.movisie.nl" target=_blank name=movisie>MOVISIE
, is het
daarmee eens. ‘Het mes snijdt aan twee kanten. De ‘prep camps’ moeten het
probleemgedrag van jongeren beteugelen én er is ondersteuning of aanpassing
nodig in de woonomgeving. Als er daar niets verandert, is de kans op
probleemgedrag of recidive groter. Vanuit het gezinsverband krijgen sommige
jongeren de noodzakelijke vaardigheden niet mee. Ook in het onderwijs zien we
een grote uitval van scholieren. Daar ligt de noodzaak van preventie.’Maatschappelijke rolTen derde zijn er in een aantal
buurten te weinig ruimten waar de jeugd zich positief kan onderscheiden, zoals
sportvoorzieningen, basketbalveldjes, skatebanen of Johan Cruyff courts. Volgens
Van Alkemade is het ‘van de zotte’ dat particuliere initiatieven zoals
href="http://www.cruyff-foundation.org/nieuws.asp?taal=nl&id=6">Johan Cruyff
Foundation
en de Richard Krajicek
Foundation
de maatschappelijke rol over nemen. ‘Bizar dat de overheid niet
zulke ruimtes in de openbare orde opneemt’, zegt hij.Inzet jongerenwerkersJongerenwerkers spelen volgens de
MOgroep en MOVISIE een belangrijke rol bij het coachen van jongeren. Zij zoeken
de jeugd op, voorkomen dat problemen escaleren, motiveren en begeleiden ze om
een diploma te behalen. Van Alkemade: ‘Een jongerenwerker heeft de kans om in
een vroeg stadium het gesprek met de jongere aan te gaan en die weer op het
rechte pad te zetten. Veel gemeenten hebben in de afgelopen jaren het jeugdwerk
afgebouwd, met alle gevolgen van dien.’Landelijk netwerkMinisters André Rouvoet (Jeugd en
Gezin) en Hirsch Ballin (Justitie) en de Tweede Kamer hebben in een overleg van
afgelopen donderdag afgesproken dat er in 2011 een landelijk netwerk van
campussen moet zijn voor een beperkte groep jongeren. Deze jongeren worden in de
campussen opgevangen als laatste kans op baan of opleiding. De campussen vormen
het sluitstuk van een integrale aanpak voor jeugd.

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.