Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Rekenkamer: 'Onduidelijk of geld gaat naar succesvol beleid'

Bij belangrijke kabinetsdoelstellingen als de aanpak van het voortijdig schoolverlaten en de bestrijding van criminaliteit ontbreekt voldoende informatie of het beleid wel werkt en hoeveel geld er aan besteed wordt. Dat stelt de Algemene Rekenkamer vandaag in het rapport 'Staat van de beleidsinformatie'.
Rekenkamer: 'Onduidelijk of geld gaat naar succesvol beleid'


Volgens de controleur van de overheid heeft het
ministerie van
Onderwijs de afgelopen jaren steeds gekozen voor dezelfde maatregelen tegen
voortijdig schoolverlaten, zonder dat duidelijk is of ze werken.

Saskia Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, presenteert
het rapport vandaag in de Tweede Kamer tijdens de zogehetenVerantwoordingsdag.Voortijdig schoolverlaten Het kabinet wil het aantal
voortijdige schoolverlaters dit jaar terugdringen tot 49.000 en in 2010 tot
35.000. De Rekenkamer constateert dat het ministerie van Onderwijs de afgelopen
tien jaar hiervoor steeds weer hetzelfde soort maatregelen heeft getroffen,
zonder dat bekend was of ze werkten. Hierdoor is het onduidelijk of geld wordt
uitgegeven aan succesvol beleid.De minister van Onderwijs heeft aangegeven dat ze haar doelen op dit
terrein niet gaat halen. De cijfers waarop ze dit baseert zijn niet betrouwbaar,
stelt de Rekenkamer. Verder bereikte de informatie over voortijdig
schoolverlaten de Tweede Kamer vaak te laat en is die informatie niet
helder.Criminaliteit Het kabinet wil dat tussen 2008 en
2010 de criminaliteit en overlast in de publieke ruimte met 20 tot 25
procent is verminderd ten opzichte van 2002. In de vijftig wijken met de
ernstigste problemen moet dit doel al in 2006 gerealiseerd zijn. Het kabinet
formuleerde deze doelen in het Veiligheidsprogramma van 2002.


De Algemene Rekenkamer constateert dat de doelen uit het Veiligheidsprogramma van het kabinet
binnen bereik zijn. Het is echter onduidelijk of
dit te danken is aan de maatregelen uit het Veiligheidsprogramma of dat
de doelen zonder meer gehaald zouden worden.Verder is het onduidelijk hoeveel geld aan dit programma wordt
uitgegeven. De ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie hebben toegezegd
nog voor de zomer een onderzoek `Maatschappelijke kosten van veiligheid' te
starten.Link: Algemene Rekenkamer, 'De
staat van de beleidsinformatie in 2006'

Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.