Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Onnodig in een ggz-instelling

Mensen met psychische problemen kunnen niet de hulp krijgen die ze nodig hebben. Daarom belanden ze onnodig in een zorginstelling of blijven ze daar te lang. Dit blijkt uit het conceptrapport 'Medisch noodzakelijk verblijf in de geneeskundige ggz' van het Zorginstituut Nederland.
GGZ
Mensen met psychische problemen belanden onnodig in een zorginstelling of blijven daar te lang. - Foto: PicScout

‘Verblijf in een instelling is een ingrijpende gebeurtenis voor mensen met een psychische stoornis en voor de mensen in hun omgeving. Het is dan ook van belang dat iemand pas opgenomen wordt, wanneer dit noodzakelijk is. Voorkomen moet worden dat cliënten onnodig of te lang worden opgenomen en hospitaliseren. ’ Dat zegt Zorginstituut Nederland op haar website. Uit het conceptrapport blijkt nu echter dat duizenden mensen die in principe voldoende hebben aan ambulante zorg, in een ggz-instelling verblijven. Ze kunnen verder nergens terecht omdat er bijvoorbeeld te weinig mogelijkheden zijn voor beschermd wonen of omdat er geen betaalbare huisvesting voor handen is.

Ambulante zorg

Het is de bedoeling dat er in ggz-instellingen minder bedden komen. Daardoor moet er meer plaats vrijkomen voor ambulante zorg. Deze verandering gaat echter niet snel genoeg, waardoor er nu te weinig mogelijkheden zijn om mensen ambulant te behandelen.

De ambulante ggz moet flink worden uitgebreid. Helaas worden ggz-bedden wel afgebouwd, maar komt er nauwelijks intensieve ambulante ggz zorg bij. Dat moet anders, vindt de expertgroep van het Trimbos-instituut.

Het definitieve rapport wordt in juni gepubliceerd.

Sophie van Hogendorp

Of registreer je om te kunnen reageren.