Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Maatschappelijke opvang krijgt vijfhonderd plekken erbij

De maatschappelijke opvang voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld wordt de komende jaren uitgebreid met vijfhonderd plekken. Dat is het streven van het kabinet tot 2011. Hiervoor is een budget van 17,9 miljoen euro beschikbaar.
Maatschappelijke opvang krijgt vijfhonderd plekken erbij


Door Esther van Andel - Door de toenemende aandacht voor huiselijk en
eergerelateerd geweld neemt de vraag naar opvang en hulp toe.Slachtoffers zijn erg kwetsbaar doordat er sprake is van verschillende
problemen: ze zijn veelal laag opgeleid, hebben schulden en psychische
problemen. De opvang en hulpverlening is hier nog niet goed op toegesneden,
vindt het kabinet. Dat leidt ertoe dat er de komende jaren flink wordt
geïnvesteerd in de kwantiteit en kwaliteit van de opvang.Voldoende plekkenIneke Smidt van de
href="http://www.opvang.nl/leo/kranteditie/raadplegen.asp?Atoom=3960&AtoomSrt=22"
name=opvang>Federatie Opvang
: ‘Slachtoffers van mensenhandel, huiselijk
geweld en eergerelateerd geweld kun je niet in een open opvang stoppen. Voor
deze groep is beveiligde opvang nodig. Als we dit geld kunnen besteden voor
beveiligde opvangplekken, ben ik blij met de vijfhonderd nieuwe plekken.’AWBZ Wat de directeur van Federatie Opvang zorgen
baart is de activerende begeleiding. Het voornemen van het kabinet is om deze
AWBZ-voorziening over te hevelen naar de Zorgverzekeringswet. ‘Binnen de
Zorgverzekeringswet is de activerende begeleiding, zoals assertiviteitstraining,
gedragstraining of opvoedingsondersteuning, niet toegankelijk voor onze
doelgroep.' Het gaat om 3600 cliënten en 7 miljoen euro.Smidt: 'Aan de ene kant doet het kabinet veel om de kwaliteit van
maatschappelijke opvang op te krikken, maar aan de andere kant laten ze de
mensen die deze zorg nodig hebben in de steek. Je kunt wel een uurtje
psychiatrische hulp geven, maar daar gaat het niet om. Vrouwen die deze
voorziening gebruiken, hebben continu bijsturing nodig’ aldus Smidt.
Terugdringen huiselijk geweldHet kabinet wil huiselijk
geweld verder terugdringen door bij beroepsgroepen het belang van
informatie-uitwisseling opnieuw onder de aandacht te brengen. Een
kwaliteitskader voor centrumgemeenten en vrouwenopvang moet de hulpverlening
verbeteren.Smidt: ‘Die verbeterslag houdt in dat de specifieke hulpvraag van
allochtone vrouwen beantwoord moet worden. Zo ook aan vrouwen met meerdere
problemen die getraumatiseerd zijn. Uit onderzoek blijkt dat de opvang aan deze
vrouwen nog te wensen overlaat.’Daders

Daarnaast komt er een gestandaardiseerde intake voor het bepalen van een
hulpverleningsplan. Goede afstemming tussen de vrouwenopvang en de jeugd- en
zorgsector is daarbij van groot belang. Ook wordt geïnvesteerd in de opvang van
daders en hulpverlening aan deze groep, in het kader van de Wet Tijdelijk
Huisverbod. Plan van aanpak

Volgend jaar moeten 43 centrumgemeenten een plan van aanpak
Maatschappelijke Opvang hebben om alle daklozen in hun verzorgingsgebied in een
traject te hebben. Het plan wordt in samenwerking met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG )
uitgevoerd. Volgens Smidt is hier nog meer tijd, geld en plek nodig om deze
mensen te begeleiden.Administrator

Of registreer je om te kunnen reageren.