Home 2023

Laatste artikelen

Jeugdhulp

Nieuwe richtlijn voor uithuisplaatsingen: 4 cruciale veranderingen

De herziening van de richtlijn voor uithuisplaatsingen is afgerond. De naamsverandering - de richtlijn Uithuisplaatsing heet voortaan Richtlijn Uithuisplaatsing en terugplaatsing - illustreert welke nieuwe accenten zijn gelegd: kinderen moeten ‘zo thuis mogelijk’ opgroeien. We informeren je over vier grote veranderingen.
Participatie

Zit jouw cliënt in acute nood? ‘SUN-noodhulpbureaus kunnen een vangnet of trampoline zijn’

Mensen in urgente nood ondersteunen, omdat zij anders tussen wal en schip vallen. Dat doen SUN-noodhulpbureaus in Nederland. Zij verlenen op jaarbasis 5 tot 6 miljoen euro aan noodhulp aan particulieren. 'Wij rekenen op veel na-ijleffecten van deze bestaanszekerheidscrisis.'
Huiselijk geweld

Z+W TV ‘Het trauma van geweld en mishandeling verdwijnt niet, je leert het omarmen’

Voor herstel van huiselijk geweld of kindermishandeling is veel meer nodig dan hulpverleners vaak denken. De verhalen van slachtoffers en plegers in het boek "Zie je mij" laten zien hoe je veiligheid biedt en een vertrouwensband opbouwt. En hoe een trauma van lichamelijk geweld, psychisch geweld en seksueel misbruik je voor altijd verandert.
Professionalisering

Ernstige incidenten zijn een trigger voor bestaande problemen en trauma’s

Bij 70 tot 80 procent van de slachtoffers van een ernstig incident is niet de gebeurtenis, maar problemen die er al waren de oorzaak van (ernstige) psychische klachten. Dat blijkt uit onderzoek van Tranzo Tilburg University. Hoogleraar Peter van der Velden geeft sociaal werkers adviezen over signalering bij cliënten met psychische, financiële of sociale problemen.
Informele zorg

Mantelzorgers inclusief ondersteunen begint met zelfreflectie

Zoveel mantelzorgers, zoveel achtergronden en situaties. Sociaal werkers en vrijwilligers die in hun werk te maken hebben met mantelzorgers houden idealiter rekening met die verschillen. Movisie helpt hen daarbij met een videoreeks vol kennis en tips voor inclusieve mantelzorgondersteuning.
Professionalisering

‘Niemand kan zich onttrekken aan de zuigkracht van een scheidingsconflict’

Zo’n 10-15% van de scheidingen mondt uit in een complexe scheiding. De ouders komen er niet uit en blijven in de ‘strijdmodus’. Voor sociaal werkers die bij deze gezinnen betrokken zijn, is de uitdaging om niet mee gezogen te worden in de maalstroom van het conflict. Sociaal werker Tanja van Stappershoef geeft 3 tips om dit voorkomen.
Wet- en regelgeving

Moe van het beroepsgeheim? Deze adviezen helpen je het doolhof uit

Sociaal werkers en andere hulpverleners worstelen nogal eens met het beroepsgeheim. Wat mag je nu wel en wat mag je niet? Jurist gezondheidsrecht Mirthe Maessen geeft adviezen aan de hand van een herkenbare casus.
Jeugdhulp

Nu Niet Zwanger: het gesprek over wel of beter niet een kinderwens in lastige omstandigheden

Onbedoelde zwangerschappen kun je voorkomen door met jouw cliënt over de actuele kinderwens te praten. Niet door duidelijk te maken dat in hun situatie het beter is om niet zwanger te worden, maar door een open en eerlijk gesprek te hebben, zodat ze zelf weer regie krijgen over hun kinderwens. Het programma Nu Niet Zwanger is al 8 jaar succesvol hierin en breidt over heel Nederland uit.
Eenzaamheid

‘Help eenzame migrantenouderen bij het vinden van betekenisvolle contacten’

Er komt steeds meer aandacht voor eenzame Marokkaanse en Turkse ouderen, maar er is nog veel te doen om deze groep te helpen. Dat cultuursensitieve zorg steeds meer op de kaart komt is hoopgevend, vindt Tineke Fokkema, senior onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI).
Schuldhulpverlening

‘Nooit meer skeer’ voor mbo’ers: ‘Die jongen op de hoek leent geld uit om die boete te betalen’

Om somber van te worden: de financiële zorgen van jongeren tussen de 18 en 24 jaar zijn fors toegenomen. Sociaal Werk Nederland vindt het hoog tijd voor actie en initieert ‘Nooit meer skeer’, een project gericht op mbo’ers. 'Wie even tekort komt en denkt dat met een gokje op een voetbalwedstrijd dat bedrag terug te verdienen valt, komt bedrogen uit.'