Home Tags Wijkteam

wijkteam

Wijkteam
Doel en effect van sociale wijkteams vaak onduidelijk

Doel en effect van sociale wijkteams vaak onduidelijk

Gemeenten rekenen sociale wijkteams vooral af op kostenvermindering. Of ze inhoudelijk effectief zijn, wordt nauwelijks aangetoond. Dat blijkt uit onderzoek van Vasco Lub en Silke van Arum.
Wijkteam
Wijkverpleegkundige niet terug naar af

Wijkverpleegkundige niet terug naar af

Het is niet zo eenvoudig om voor het komende jaar een keuze te maken uit onderwerpen die de aandacht behoeven. Er zijn veel zorg- en welzijnthema’s waar nog losse eindjes aan zitten en er zijn vele nieuwe onderwerpen waar we het komende jaar vast nog van horen. Ik neem de actualiteiten even met u door. Actualiteiten die wanneer u dit leest vast alweer achterhaald zijn, of een los eindje hebben.
Wijkteam
Financiering in 2014

Financiering in 2014

Wat zijn uw goede voornemens voor 2014? Mijn goede voornemen is om het antwoord te vinden op een maatschappelijk vraagstuk: hoe kunnen we dit jaar echt werk maken van een integrale aanpak? Dat lijkt een bekende vraag, maar een antwoord hebben we nog niet.
Wijkteam
De meest gelezen blogs van 2013

De meest gelezen blogs van 2013

Wat zijn de grenzen aan zelfregie, hoe hard zijn we aan het kantelen en hoe groot is de eigen kracht in de wijk? Het zijn allemaal veel besproken en veel gelezen onderwerpen in 2013. Onze bloggers staan met de voeten in de klei, zijn ervaringsdeskundig en schrijven het maandelijks van zich af. Bekijk hier de mees populaire blogs van 2013:
Wijkteam
VNG en VWS eens over decentralisatie zorg en ondersteuning

VNG en VWS eens over decentralisatie zorg en ondersteuning

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en staatssecretaris Van Rijn (VWS) hebben een akkoord bereikt over de voorwaarden van de decentralisatie van langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning. De gemeenten krijgen meer geld en de partijen hebben belangrijke afspraken gemaakt over de rol van de wijkverpleegkundige.
Wijkteam
'Bewoners willen geen betutteling

Bewoners willen het zelf doen

Op een vrijdag in november ben ik in de Indische Buurt in Amsterdam. Het is een Vogelaarswijk met ruim 65 procent niet-westerse allochtonen en 44 procent minimajongeren. Buurtbewoners van het burgerinitiatief 'Wijk neemt zorg in eigen hand' hebben vandaag zorgaanbieders uitgenodigd om te praten over de gebiedsgericht aanpak van zorg en welzijn in de Indische buurt en over deelname aan het sociale wijkteam. Opmerkelijk? Ik vind van wel.
Wijkteam
‘Sociaal werker moet in wijkteam’

‘Sociaal werker moet in wijkteam’

‘Straks hebben we een mooie transitie, maar zijn de mensen die juist burgers helpen hun eigen kracht te versterken, wegbezuinigd.’ Marijke Vos, voorzitter van de MOgroep, wil de cruciale rol van de sociaal werker in het sociale domein onder de aandacht brengen. ‘Een sociaal wijkteam heeft een spil nodig die snel signaleert en schakelt: dat is de sociaal werker', zegt Vos.
Wijkteam
Sturen op wijk- en buurtteams

Sturen op wijk- en buurtteams

Er is een transformatie aan de gang die duurzaam moet zijn: hoe kunnen we door anders te werken, kind en gezin beter te helpen? Niet alleen nu, maar ook in de toekomst? Tegelijkertijd moet de hulp goedkoper. En niet zo’n beetje ook.
Wijkteam
Welzijnsambtenaren somber over hun invloed

Welzijnsambtenaren somber over hun invloed

Twee op de vijf welzijnsambtenaren heeft niet het idee dat ze in hun werk vorm geven aan sociale waarden in de samenleving. Nog eens 27 procent weet het niet.
Wijkteam
'Bij de buren kijken is dus zeker waardevol'

Nodig je internationale buren uit

Een kijkje nemen bij de buren over de grens gebeurt in de zorg- en welzijnsector regelmatig. Europese programma’s en netwerken stimuleren deze internationale uitwisseling en bieden (financiële) ondersteuning. Veel professionals en vrijwilligers in de sector hebben ervaren dat leren van een andere organisatie, van vreemde collega’s of van een andere culturele context inspirerend werkt voor je eigen werkzaamheden. Maar door diezelfde buren bekeken wórden?