Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Armoede

Positie AMW blijft na visiestuk van MO Groep een bron van discussie: De Januskop in zorg en welzijn

Helt het algemeen maatschappelijk werk te veel over naar de zorg of welzijn? Of is het een perfect scharnierpunt tussen beide sectoren? Ruim een half jaar na het visiestuk van de MO Groep voor de beroepsgroep blijft de discussie gevoerd worden. Zo gebruikt maatschappelijk werker een internetsite om zijn zorgen kenbaar te maken. ‘Als de zorg daadwerkelijk de prioriteit krijgt, blijft het welzijnswerk liggen.’

David Halley, coördinator Business in the Community, over sociaal ondernemen: ‘Maatschappelijk programma moet deel zijn van bedrijfs-DNA’

Sociaal ondernemen komt pas goed tot stand wanneer gerealiseerd wordt dat het bedrijfsbelang erbij is gediend, stelt David Halley, coördinator van het Britse verband van sociaal ondernemers Business in the Community. In hoeverre is dit bestand tegen economische tegenwind? ‘Het schrappen van een maatschappelijk programma is niet echt bevorderlijk voor het imago.’

Bedrijven en welzijnsorganisaties maken opmars van sociaal ondernemen mogelijk: Het netwerk buiten kantooruren

Bedrijven maken graag goede sier met het inzetten van personeel voor sociale doelen. Tegelijkertijd ontstaan er op steeds meer plaatsen netwerken om deze activiteiten structureel te maken. Sociaal ondernemerschap is duidelijk aan een opmars bezig. Hoe slagen steden als Amersfoort, Ede en Arnhem erin om bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen?

Bedrijven helpen met jeugdzorg en welzijn jongeren aan het werk: Een onderneming voor probleemjeugd

In Limburg werken bedrijven, jeugdzorg en welzijn samen om van probleemjongeren ondernemers te maken. In het NFTE (Network For Training and Entrepreneurship) zitten de partijen die hiervoor speciale cursussen ontwikkelen. 'Niet alleen om ondernemers van ze te maken, maar vooral om ze een positief zelfbeeld te geven,' vertelt directeur Fons Zijlstra.
Participatie

Anderhalf jaar na ´Heel de Buurt´ in Corpus den Hoorn (Groningen): De comeback van een vergeten wijk

Tussen 1998 en 2001 was de Groningse wijk Corpus den Hoorn een van de pilots van het landelijk project Heel de buurt. Vorige week is het landelijk eindverslag aangeboden aan staatssecretaris Ross-Van Dorp. Hoe staat de wijk er anderhalf jaar na ‘Heel de buurt’ voor? ‘Als de gemeente nog steeds voor tachtig procent bepaalt wat er in de wijk gebeurt, kom je natuurlijk niet ver.'
Participatie

Joop Belderok, directiesecretaris van Antaris, over participatie van ouderen: ‘Intramurale instelling is catastrofaal voor leefkwaliteit’

‘Onze ouders is ouderdom overkomen, wij kunnen ons erop voorbereiden. Nieuwe generaties ouderen kunnen zich niet meer verschuilen achter onwetendheid.’ Joop Belderok, directiesecretaris van ouderenorganisatie Antaris in Amsterdam, pleit voor een cursus ‘ouder worden’ om mensen voor te bereiden op deze periode. ‘Ouderen moeten eindelijk eens gezien worden als mensen. Daarom moeten de grote instellingen afgebroken worden.’

Kwartiermaken als antwoord op vermaatschappelijking in de ggz: Gedoseerd op de weg terug

Een voorwaarde voor de integratie van ex-psychiatrisch patiënten in de maatschappij is dat hen een veilige omgeving wordt geboden. ‘Kwartiermakers’ vinden dat deze kansen hen te weinig worden gegeven. Zij willen het sociaal isolement doorbreken. Betaald werk kan hierin een belangrijke rol spelen. Ook de week van de psychiatrie, eind maart, stond in het teken van ‘Weer werk en inkomen’. ‘Het is toch niet leuk om in de kroeg te moeten zeggen dat je niks doet,’ zegt Dennis.
Participatie

Intergenerationeel werk na drie jaar de projectfase ontstegen: Cool klussen voor ouderen

Ze mijden elkaar, ze hebben niks met elkaar en zijn bang voor elkaar. Tussen jongeren en ouderen gaapt een grote generatiekloof. En dat geeft problemen, want ze leven wel naast elkaar: in de wijk, op straat en in de ‘openbare ruimte’. Het ‘Nationaal stimuleringsprogramma: de buurt voor alle leeftijden’ van het NIZW is drie jaar bezig geweest de kloof tussen oud en jong te overbruggen. Hoe ‘cool’ is klussen voor ouderen?
Verslaving

Drie jaar stadsetiquette leidt tot stilte rondom ambitieus plan: Het antwoord op hufterigheid

De stad Rotterdam dacht vanaf 1999 in stadsetiquette het antwoord op asociaal en hufterig gedrag gevonden te hebben. Bewoners stellen in onderling overleg samenlevingsregels op en spreken elkaar daarop aan. Hoe staat het anno 2003 met deze sociale methodiek? Volgens een van de Rotterdamse opbouwwerkers is de reikwijdte beperkt. ‘Als er te veel problemen zijn als drugsoverlast of zwerfvuil, dan domineren die het gesprek.’

Politica Anja Meulenbelt over emancipatie- en integratiedebat: ‘Hirsi Ali overdrijft rol van religie bij huiselijk geweld’

Anja Meulenbelt, feministisch kopstuk van het eerste uur, gaat de politiek in. Voor de SP gaat ze zich in de Eerste Kamer inzetten voor onder meer emancipatie- en minderhedenbeleid en hulpverlening. ‘Vrouwen verdienen nog steeds minder en dat merken ze als ze uit de relatie stappen. Dat is niet opgelost.’