Home Tags Welzijnswerk

welzijnswerk

Lid ondernemingsraad over de ondergang van Opmaat in Emmen: ‘Passieve houding gemeente was kwalijk’

Eind juli ging Opmaat, een welzijnsinstelling voor onder meer sociaal-cultureel werk, opbouwwerk, maatschappelijk werk en kinderopvang in Emmen, failliet. Volgens Willemien Dirks werkten welzijnswerkers er op eilandjes, waren financieel managers niet op hun taak berekend en deed de gemeente of het niet haar 'pakkie an' was. 'Bij de gemeente zit niemand meer met visie op welzijnswerk.'

Terugblik op ‘De Sociale Agenda 2002-2006’ over toekomst van het welzijnswerk: De wereld achter de onveiligheid

Herstelt de overheid het contact met de burger succesvol? De burgers lijken daar, gelet op de laatste landelijke en gemeenteraadsverkiezingen, weinig vertrouwen in te hebben. Maar argwaan voor bureaucratische instanties kan wel degelijk omslaan in vertrouwen. Dat bleek tijdens de vorige maand belegde conferentie 'De Sociale Agenda 2002-2006' over de toekomst van het welzijnswerk. Zorg + Welzijn licht er een workshop uit.
Verslaving

Op zoek naar de no go-areas van Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam): Chemie kweken tussen sloopwoningen

Hoe zien de no go-areas in Rotterdam eruit waar Pim Fortuyn vlak voor dood voor waarschuwde? Volgens Dries Mosch, raadslid van Leefbaar Rotterdam, moeten die vooral rond het Centraal Station, de Kruiskade en Drievriendenstraat worden gezocht en in wijken als Bospolder-Tussendijken, Bloemhof en de Millinxbuurt. Hij ziet de Rotterdamse vinding 'opzoomeren' als remedie tegen de onveiligheid.

Nascholing moet welzijnswerker omvormen tot sociaal ondernemer: De speelruimte van een regisseur

De tijd dat de welzijnswerker uitsluitend groepen en activiteiten in de wijk begeleidt, is voorbij. Al regisserend, analyserend en delegerend, vertaalt hij de stem van bewoners in een concrete aanpak. Een opleiding als 'Sociale Interventiekunde' moet daarbij helpen. 'Vaak doe je dingen, maar je weet niet waarom.'
Participatie

Tegenstellingen in sector over aanpassing beroepsprofielen welzijnswerk: ‘De werkvloer zit niet op verbreding te wachten’

Moet de welzijnswerker van de toekomst zich verbreden of juist specialiseren? Gelet op de toekomstige rol van de welzijnswerker gaat het beroep danig op de schop. Volgens Ben Hoogendam (AbvaKabo FNV) zit het werkveld helemaal niet te wachten op weer nieuwe opleidingsprofielen. 'Als je mijn achterban vraagt of hij zich in de SPH-opleiding herkent, dan blijkt hij het beroepsprofiel niet eens te kennen.'

Samenvoeging van opleidingen als antwoord op verbreding welzijnsberoep: Van grijze muis tot alleskunner

Vanwege de vele overlap in het moderne welzijnswerk wil Hogeschool Windesheim in Zwolle starten met de opleiding 'Social Work'. Hierin integreren drie bestaande agogische opleidingen. De school wil hiermee een welzijnswerker opleiden die breed inzetbaar is. Het is de vraag of er überhaupt behoefte aan is. Wordt de welzijnswerker een alleskunner of dreigt het gevaar dat deskundigheid verloren gaat?
Armoede en Schuldhulpverlening

Mediation rukt op in welzijn en recht: Een vorm van empowerment

Mediation, een nieuwe manier van conflicten oplossen, begint zowel in de rechtspraak als het welzijnswerk in snel tempo voet aan de grond te krijgen. Geen haarlemmerolie voor alle smeulende of vastgelopen ruzies. Wel een manier om mensen te helpen hun eigen krachten aan te spreken en er met elkaar uit te komen. Er is een toenemend aantal veelbelovende initiatieven op het grensvlak van recht en welzijn.
Vrijwilligers

De logica in de verpleeghuiszorg

De noodkreten van werknemers in de verpleeghuiszorg, maar ook van de Inspectie voor de Gezondheidszorg liegen er niet om: de kwaliteit van de zorg holt achteruit. Vooral door het personeelstekort, mede veroorzaakt door het hoge ziekteverzuim, worden voldoende handen aan het bed node gemist. 'Er kan veel efficiënter gewerkt worden.'
Wmo

Regiovisies lijken hun langste tijd gehad te hebben: ‘Zonder resultaat dreigen partijen af te haken’

'Jullie kunnen het niet, een regiovisie maken en uitvoeren,' hield Robbert Huijsman, hoogleraar Integraal Zorgmanagement, onlangs een zaal vol betrokkenen voor. Het fenomeen regiovisies - een samenhangend plan voor de zorg op regioniveau - bestaat nu een jaar of zeven. Maar het middel lijkt besmet geraakt en synoniem geworden voor langdurige bureaucratische processen die nauwelijks iets opleveren.
Participatie

Toekomst brede school besproken op landelijke bijeenkomst: ‘Schooltype is niet alleen voor achterstandswijk’

Brede scholen moeten er niet alleen zijn voor achterstandskinderen, maar voor alle kinderen. Om te voorkomen dat zo'n school in een rijke buurt veel meer te bieden heeft dan in een arme buurt moet het volgende kabinet de ontwikkeling van brede scholen meer landelijk aansturen. Dat stelt demissionair staatssecretaris Karin Adelmund (Onderwijs).