Home Tags Uitkering

uitkering

Vrijwilligers

Friese gemeenten willen arme bewoners vakantie of gezondheidstraining aanbieden: Onorthodoxe methoden voor armoedebestrijding

Gemeenten lijken steeds creatiever te worden om mensen weer aan het werk te krijgen. Het Friese Weststellingwerf biedt arme gezinnen een vakantie aan en buurgemeente Ooststellingwerf geeft hen gezondheidstrainingen. De gedachte is dat men meer bij het maatschappelijk leven betrokken raakt of zelfs gemotiveerd raakt om werk te zoeken. Is de armoedebestrijding gebaat bij dit soort initiatieven?
Armoede en Schuldhulpverlening

De Vliegende Hollander halveert aantal uithuiszettingen in Amsterdam: De beklemming van een schuldenlast

'Als er werd aangebeld, dook ik met de kinderen onder het bed. Zo bang waren we voor de deurwaarders,' vertelt een Sandra van den Berg. Zij is één van de cliënten van De Vliegende Hollander in Amsterdam die uit huis gezet dreigde te worden. Nadat een schikking werd getroffen voor het aflossen van de huurschuld hoopt Van den Berg eind dit jaar weer met een schone lei te beginnen. In Amsterdam voorkomt De Vliegende Hollander in 85 procent van de gevallen ontruimingen.
Wmo

Mega Banenmarkt moet Amsterdamse werkzoekenden nieuwe perspectieven bieden: De inhaalslag van een verguisde sociale dienst

In een half jaar tijd moeten veertigduizend Amsterdamse uitkeringsgerechtigden zich melden op de Mega Banenmarkt. Naast de actie Schoon Schip wil de sociale dienst, als reactie op het slechte functioneren van de sociale dienst, werklozen in sneltreinvaart bemiddelen naar werk of een traject. Begin februari zullen de eerste cijfers bekend worden gemaakt. 'De kloof tussen langdurig werklozen en werkgevers is te groot.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Straatadvocaten in Utrecht bieden hulp aan dak- en thuislozen: De harde taal van de straat

'Door de problemen belachelijk te maken,' zeggen David en Willem over hun manier om dak- en thuislozen te helpen, 'gaan ze anders tegen hun situatie aankijken.' De twee Utrechtse straatadvocaten hopen uiteindelijk de dakloosheid te kunnen terugdringen. Enerzijds door bij de instellingen en de gemeente te strijden voor goede opvang. Maar ook door de cliënten zelf een spiegel voor te houden.

Coördinator van het Rotterdamse Omgangshuis over contactbemiddeling: ‘De vraag is of ons project volgend jaar nog bestaat’

Van de dertigduizend echtscheidingen per jaar loopt ruim tien procent uit op voortslepende ruzies tussen ex-partners. Kinderen worden vaak de dupe en mogen of kunnen daarna vaak één van de ouders niet meer zien. Het Project Rotterdamse Omgangsbegeleiding brengt de niet-verzorgende ouder en zoon of dochter weer met elkaar in contact. 'Iemand zei eens tegen me: ik heb nog nooit met mijn kind gespeeld', vertelt Jes Geerts, coördinator van het Rotterdamse Omgangshuis.

Onderzoeker Gerard de Jonge over reïntegratie vanuit de gevangenis: ‘Gedetineerden moeten deel uitmaken van ons zorgsysteem’

‘Het gevangeniswezen scoort slecht bij het waarmaken van zijn reïntegratiedoelstelling voor de gedetineerde,’ stelt onderzoeker Gerard de Jonge van de Universiteit Maastricht en één van de auteurs van de onlangs verschenen publicatie ‘De Penitentiaire Beginselenwet in werking’. De wet zou een stevige bijdrage moeten leveren aan een geslaagde terugkeer in de maatschappij. ‘Maar er is geen visie over wat men met een gevangenisstraf wil bereiken.’

Openbare aanbesteding moet wao’ers en ww’ers klantvriendelijk laten reïntegreren: Het veilen van kavels werkzoekenden

Precies een jaar geleden werden arbeidsongeschikten en ww'ers voor het eerst ondergebracht bij reïntegratiebureaus via een grootscheepse aanbesteding - in de volksmond ‘de veiling’ genoemd. Dit jaar staat in september alweer de tweede lichting - een kleine zeventigduizend cliënten - op de rol. Het is de bedoeling dat de uitkeringsgerechtigden een bureau kunnen kiezen dat voldoet aan de eigen wensen en behoeften. 'Hoe groot de eigen inbreng echt wordt, blijft twijfelachtig.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Wethouder Guusje ter Horst over overlast van verslaafden in Amsterdam: ‘Verstrekken van drugs zal pas echte oplossing zijn’

De afgelopen maanden kregen burgemeester van Amsterdam Patijn en zorgwethouder Guusje ter Horst een hoos aan kritiek over zich heen. Op de Amsterdamse Wallen blijft de drugsoverlast groot. Acties van de politie verplaatsen de problemen alleen maar en drugsverslaafden kunnen de hulpverlening in de binnenstad niet meer bereiken. Ook het plan om mentoren te koppelen aan verslaafden komt niet uit de verf. 'We werken hard aan uitbreiding van de opvang, maar zoiets lukt niet in een half jaar.'
Participatie

Participatie en preventie sleutelwoorden in Sociale nota: Nieuwe kansen voor jong, oud, vrouw en allochtoon

Meer ouderen, jongeren, allochtonen en vrouwen moeten het komend jaar aan het werk. Daarvoor heeft het kabinet een scala van maatregelen op het gebied van scholing, training en stimulering in petto. Werkgevers kunnen op allerlei fiscale voordelen rekenen wanneer zij werknemers uit genoemde groepen aannemen. Ten aanzien van jongeren zet het kabinet daarnaast zwaar in op preventie van schooluitval en voorkoming van criminaliteit.
Verslaving

Massale uitstroom Antillen vraagt om uitbreiding hulpverlening: Valkuilen in het moederland

‘Op Curaçao spreekt tegenwoordig iedereen over weggaan naar Nederland. Men heeft er geen vertrouwen meer in dat het daar ooit nog goed komt.' Volgens Agnes Stappers-Rojer, teammanager van het Leidse Algemeen Maatschappelijk Werk, houdt de migratie van Antillianen naar Nederland in ieder geval voorlopig nog aan. 'Maar de hulpverlening voor hen schiet tekort.'