Home Tags Transformatie

transformatie

Kamer: jeugdzorg kan naar gemeenten

Kamer: jeugdzorg kan naar gemeenten

Ondanks tegensputteren van SP, PVV, 50PLUS en Partij voor de Dieren worden de gemeenten vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer (VVD, PvdA, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie en SGP) stemde donderdag in met dit plan van het kabinet.
Nog veel kritiek op Jeugdwet

Nog veel kritiek op Jeugdwet

De Jeugdwet die woensdag en donderdag in de Tweede Kamer wordt behandeld, kan nog op veel kritiek en aanbevelingen rekenen uit verschillende hoeken. Zo overhandigden de vertegenwoordigers uit de ggz vanochtend een petitie met ruim 50.000 handtekeningen aan de Tweede Kamer. Hierin spreken ze zich uit tegen de overheveling van de zorg van kinderen met een psychische aandoening naar de gemeenten.

18 november – Transitiecongres

Het Transitiecongres op 18 november 2013 gaat in op de actualiteiten rondom de transities., het aangaan van coalities en het delen van verantwoordelijkheden. Hoe pakt u dit aan vanuit uw gemeente / instelling? Op die vraag krijgt u antwoord.
Voorzichtig met gegevens burgers omgaan

Voorzichtig met gegevens burgers omgaan

Welke informatie over een burger mag een hulpverlener wel inzien en wat mag hij daarmee doen? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten wil dat er een wetgevend kader komt voor de informatievoorziening en privacybescherming van burgers. Deze moet ingaan als gemeenten in 2015 verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg, de langdurige zorg en het arbeidsmarktbeleid.
‘Luister naar de burger en zet sociale huisartsen in’

‘Luister naar de burger en zet sociale huisartsen in’

Het aantal deadlines voor de transitie neemt toe. Vrijwel parallel daaraan loopt de stijgende onzekerheid. Rogier den Uyl en Erik Oeloff zien als directeuren van de RadarGroep, een bureau voor sociale vraagstukken, dagelijks waar gemeenten mee worstelen. Zij proberen met hun visie gemeenten en professionals houvast te geven. ‘Het is tijd om te investeren in de kracht van burgers.’
Wmo
'Wetsvoorstel langdurige zorg leidt tot onduidelijkheid'

‘Wetsvoorstel langdurige zorg leidt tot onduidelijkheid’

Het wetsvoorstel dat vanaf 2015 de langdurige zorg moet regelen, leidt tot onduidelijkheid en minder rechtsbescherming van mensen die deze zorg nodig hebben. Dat schrijft de Raad voor de rechtspraak in een wetgevingsadvies dat vrijdag is gepubliceerd.
Veel bezwaar tegen de nieuwe Jeugdwet

Veel bezwaar tegen de nieuwe Jeugdwet

Aan de nieuwe Jeugdwet, die in 2015 moet ingaan, zitten volgens deskundigen nogal wat haken en ogen. Donderdag bespraken zij hun zorgen tijdens een hoorzitting met Kamerleden. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Nu liggen die taken nog bij het Rijk, maar gemeenten kunnen beter maatwerk leveren, is de gedachte. Wat zijn de bezwaren tegen de wet?
'Bezuinigingen thuiszorg onwettig'

‘Bezuinigingen thuiszorg onwettig’

De bezuinigingen op de thuiszorg zijn in strijd met de wet. Gemeenten moeten de komende jaren de thuiszorg overnemen van het Rijk en moeten dezelfde taken uitvoeren op hetzelfde niveau, maar krijgen daar fors minder geld voor. Dat is onwettig.
Jeugdhulp
Hoe gaat de gemeente de jeugd-ggz doen?

Hoe gaat de gemeente de jeugd-ggz doen?

Wat gebeurt er als de grote plannen, gemaakt achter de bureaus in Den Haag, landen in ons dagelijks leven? De ggz voor de jeugd valt vanaf 2015 onder de gemeente en moet het met minder geld doen. De gemeente gaat beslissen of kinderen geestelijke gezondheidszorg krijgen. Hoe gaat ze dat doen?
Wmo
'Oude troep' in Amsterdamse ouderenzorg

‘Oude troep’ in Amsterdamse ouderenzorg

Staatssecretaris Martin van Rijn van Volksgezondheid meent dat in de Amsterdamse ouderenzorg ‘soms met oude troep wordt gewerkt’. Hij zei dat in een interview met Het Parool van zaterdag, nadat Amsterdamse zorginstellingen vorige week hadden geklaagd dat zij in 1,5 jaar tijd een derde van de instellingen moeten sluiten.