Home Tags Schulden

schulden

Armoede en Schuldhulpverlening

We moeten af van boete-denken bij schulden’

‘We moeten af van boete-denken bij schulden’
De tijd is rijp voor een nieuwe schuldenbenadering, vindt Stijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke ontwikkeling. ‘Bijna alle aandacht gaat uit naar het oplossen van schulden, door te bezuinigen en te budgetteren. Maar het achterliggende maatschappelijke proces wordt niet aangepakt.’
Armoede en Schuldhulpverlening

Samenleving vergroot schuldenproblematiek onnodig’

'Samenleving vergroot schuldenproblematiek onnodig'
Volgens het Nibud moet de aanpak van schulden zich meer richten op preventie. 'Financiële problemen worden nu nog te vaak gezien als het gevolg van eigen handelen, maar op dit moment draagt de omgeving nog te vaak bij aan verergering van de schuldenproblematiek.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Jongeren keuren eigen opvangcentrum

Jongeren keuren eigen opvangcentrum
Jongeren die gebruik hebben gemaakt van de jongerenopvang in de gemeente Utrecht, hebben zelf de kwaliteit van hun opvangcentrum beoordeeld. Een bijzondere vorm van cliëntenparticipatie vinden de begeleiders: 'Ik gun ieder cliëntenplatform zo'n project.'
Armoede en Schuldhulpverlening

Vrijwilligers helpen bij geldproblemen

Vrijwilligers helpen bij geldproblemen
In de Amsterdamse wijk Holendrecht helpen vrijwilligers hun buurtgenoten met schuldhulpverlening. ‘We zijn een soort voorportaal om te voorkomen dat cliënten gedwongen in de schuldsanering terecht komen’.
Armoede en Schuldhulpverlening

Schuldenaren samen in een workshop doorbreekt taboe’

‘Schuldenaren samen in een workshop doorbreekt taboe’
De Utrechtse methode om mensen met grote schulden te helpen, werkt. Het geheim? Een korter traject en een speciale workshop.
Armoede en Schuldhulpverlening

Verschil tussen niet begrijpen en niet willen

'Aan de buitenkant zie je soms niet dat mensen meer instructie nodig hebben.'
Soms wordt een cliënt aangemeld door het steunpunt huiselijk geweld, dat onder de hoed van onze organisatie valt. Hierdoor zijn de lijntjes kort en komen cliënten gemakkelijk bij maatschappelijk werkers terecht voor verdere hulp. Meestal is er sprake geweest van een politiemelding of aangifte. Iets wat (vooral) veel vrouwen toch erg moeilijk vinden, omdat ze toch ook wel van hun partner houden of uit angst voor de gevolgen. Soms leidt dit tot een huis- of straatverbod voor de dader, waaroor het slachtoffer even tot rust kan komen.
Armoede en Schuldhulpverlening

Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?

Schulddienstverlening of schuldhulpverlening?
Er bestaat al jaren een discussie over de kwaliteit van schuldhulpverlening. In de jaarverslagen van de brancheorganisatie (NVVK) is te lezen dat rond de 15 tot 25 procent van de mensen die zich bij schuldhulpverlening aanmeldt, succesvol wordt geholpen. Hierover zijn de meningen echter verdeeld. Een deel van de mensen vindt dat deze percentages een vertekend beeld geven en dat er meer oplossingen worden geboekt. Het andere deel is het eens met deze bewering en vindt dat dit percentage omhoog moet. Een belangrijk aspect bij deze twee verschillende standpunten is het verschil van inzicht over wat schuldhulpverlening of –dienstverlening nu eigenlijk inhoudt.
Armoede en Schuldhulpverlening

Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’

‘Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’
Hoe complex de situatie in multiprobleemgezinnen ook is, er gaan altijd ook dingen goed. Weet je die te benoemen en benutten, dan is volgens Erwin van Diemen de eerste stap uit de negatieve spiraal gezet.
Armoede en Schuldhulpverlening

Overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden’

‘Overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden’
Sinds het uitbreken van de crisis draait de schuldhulpverlening overuren. Volgens deskundige Joke de Kock moeten mensen niet alleen leren om hun gedrag te veranderen, ook de overheid is een belangrijke veroorzaker van schulden.
Armoede en Schuldhulpverlening

SP: mensen met schulden niet kaalplukken

SP: mensen met schulden niet kaalplukken
De overheid moet mensen die in de schuldhulpverlening zitten niet nog dieper in problemen brengen en zorgen dat ze voldoende geld overhouden om van te leven. Tweede Kamerlid Sadet Karabulut van de SP zal daar woensdag op aandringen tijdens een overleg met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) over het armoedebeleid.