Home Tags Probleemgezin

probleemgezin

Betrokken professional: ‘Ik zeg wat ik zie’

Betrokken professional: ‘Ik zeg wat ik zie’

Hoe ingewikkelder de situatie, hoe meer ze zich er in vastbijt. In Groningen werkt Suzanna Roffelsen (32) met licht verstandelijk beperkte jongeren uit multiprobleemgezinnen. Een job waar je je volgens haar dienstbaar moet opstellen, in kleine stappen vooruit denken en er onvoorwaardelijk dient te zijn voor het kind.
Wijkteam
'Het is de generalist die met die nieuwe werkelijkheid moet dealen.'

Grenzen zonder schutting

De vorige keer schreef ik: ‘het beste plan is het plan waarover het huishouden zélf de regie voert omdat men begrijpt dat het problemen oplost die zij zelf als zodanig ervaren. Ook in huishoudens waar sprake is van opgelegde kaders of handhaving’.
Wijkteam
Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

Hilhorst: Iedere buurt een eigen budget voor jeugdzorg

De Amsterdamse wethouder Pieter Hilhorst (PvdA) heeft een plan gepresenteerd voor de decentralisatie van de Jeugdzorg. De gemeente wordt vanaf 2015 verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, maar Amsterdam gaat er nu al mee aan de slag.
Wijkteam
'Mijn zoon beschreef exact wat er in mijn hoofd gebeurt als het gaat om de generalist.'

De generalist voert geen regie

Mijn gezin bestaat naast mijzelf uit drie heren. Alledrie zijn ze (ook) muzikant. Het gesprek aan tafel gaat veel over muziek. Laatst vergeleek onze oudste zoon de merites van de gitaarsoli van Carlos Santana met die van Joe Satriani. Die van Santana zijn veelal pentatonisch. Satriani doet dat ook, maar hij bedient zich daarnaast van andere toonladders, van ‘blue notes’ en ‘ghost notes’. De soli van Satriani zijn allemaal van te voren bedacht en verschillend. Terwijl Carlos Santana vaak ‘maar wat doet’ waardoor ze, hoewel virtuoos, bijna allemaal hetzelfde klinken.
Jo Hermanns: ‘Meer tijd nemen voor multiprobleemgezinnen’

Jo Hermanns: ‘Meer tijd nemen voor multiprobleemgezinnen’

Sociale professionals die multiprobleemgezinnen begeleiden, zouden daar meer tijd voor moeten krijgen. Dat is een voorwaarde, wil de Wrap Around Care-methode van Jo Hermanns werken. Volgens de hoogleraar Opvoedkunde is dat geen utopie. ‘Een caseload van 1 op 5 tot 8 moet mogelijk zijn. Het geld is er.’
Armoede
‘Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’

‘Ik benoem wat goed gaat in een probleemgezin’

Hoe complex de situatie in multiprobleemgezinnen ook is, er gaan altijd ook dingen goed. Weet je die te benoemen en benutten, dan is volgens Erwin van Diemen de eerste stap uit de negatieve spiraal gezet.
Recidive huiselijk geweld terugdringen met FJC

Recidive huiselijk geweld terugdringen met FJC

Om de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren en recidive te verminderen wordt de komende maanden in Tilburg en Venlo een Family Justice Center opgezet (FJC). In een Family Justice Center komen politie en justitie, reclassering, opvang en hulpverlening bij elkaar.
Wijkteam
'Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed'

‘Pedagogische hulp voetbalclubs werkt goed’

Een pedagogisch coördinator kan op lange termijn een positieve bijdrage leveren aan de opvoeding en het opgroeien van kinderen bij sportverenigingen. Problemen bij jongeren worden zo eerder herkend, waardoor er direct op kan worden ingespeeld.
Veiligheidshuis alleen voor extreme multiproblemen

Veiligheidshuis alleen voor extreme multiproblemen

Gemeenten, hulpverleners en justitie komen soms hardnekkige problemen tegen die niet op de reguliere manier opgelost kunnen worden. Zij kunnen dan een beroep doen op het Veiligheidshuis. De partners in het Veiligheidshuis hebben nu een Landelijk Kader opgezet dat het doel, de meerwaarde en de focus van het Veiligheidshuis beschrijft. Dat kader werd deze week gepresenteerd tijdens een landelijk congres in Rotterdam.
Eén loket voor slachtoffers huiselijk geweld

Eén loket voor slachtoffers huiselijk geweld

Tilburg en Venlo doen mee aan een Europees experiment dat huiselijk geweld moet verminderen. In de steden komt een zogeheten Family Justice Center (FJC), waar alle instanties die betrokken zijn bij het tegengaan van huiselijk geweld met elkaar samenwerken. Het project is donderdag officieel van start gegaan.