Home Tags Jeugdzorg

jeugdzorg

Jaarlijkse kwaliteitsbeoordeling voor sociale opleidingen: Werken op de schaal van en slecht

Jaarlijks wachten opleidingsmanagers in spanning af hoe studenten hun opleiding weer beoordelen. Hoe kom je als SPH, CMV en MWD bovenaan de lijstjes van beste opleidingen? De aandacht voor de student blijkt bij de hoogst gewaardeerde opleidingen een reden voor het succes te zijn.
Vrijwilligers

Opleiders migratievraagstukken stuiten op culturele kloof: Een scholing in conventies

Wat moeten studenten van agogische opleidingen leren over werken in de multiculturele samenleving? Boekenkennis over interculturele competenties is niet genoeg, het gaat ook om intuïtie ontwikkelen, vindt Carine Thesingh, manager jeugdbeleid van Welzijn Utrecht Zuid-West. Maar te veel informatie over culturen kan ook averechts werken, stelt methodiekontwikkelaar Leida Schuringa.

Welzijnsdirecteur Ineke de Jonge over bezuinigingen op het welzijnswerk: ‘Wat landelijk is ingevoerd, wordt gemeentelijk afgeschaft’

Gemeenten zijn hard bezig met het bezuinigen op het welzijnswerk, of hebben plannen daartoe. Daarbij gaat het niet alleen om de reeds aangekondigde bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid. Ook andere welzijnsactiviteiten worden reeds gekort, zo blijkt uit een enquête onder de leden van de Vereniging van directeuren van lokale welzijnsorganisaties (Verdiwel).

Emeritus hoogleraar Van der Ploeg over hulp aan problematische jongeren: ‘Niemand wil ze, daar komt het op neer’

De meest problematische jongeren komen terecht bij de instantie die daar veel te weinig op is toegerust. Namelijk bij de gezinsvoogdij. Dat stelt emeritus hoogleraar Jan van der Ploeg in zijn recent verschenen boek Knelpunten in de jeugdzorg. ‘De veel beter toegeruste ambulante geestelijke gezondheidszorg behandelt liever kinderen met angststoornissen en adhd dan moeilijke jongeren met antisociaal en verslavingsgedrag.
Vrijwilligers

Opleiders migratievraagstukken stuiten op culturele kloof: Een scholing in conventies

Wat moeten studenten van agogische opleidingen leren over werken in de multiculturele samenleving? Boekenkennis over interculturele competenties is niet genoeg, het gaat ook om intuïtie ontwikkelen, vindt Carine Thesingh, manager jeugdbeleid van Welzijn Utrecht Zuid-West. Maar te veel informatie over culturen kan ook averechts werken, stelt methodiekontwikkelaar Leida Schuringa.
Armoede en Schuldhulpverlening

Utrechtse nachtopvang in zelfbeheer krijgt prijs LVT: ‘We staan op gelijke voet met de gasten’

De professionele hulpverlening zet een klant in een hokje, meent beheerder Peter Schuurman van de Nachtopvang in Zelfbeheer in Utrecht. ‘Dan wil je toch niet meer geholpen worden?’ Negen jaar geleden werd de daklozenopvang door ex-daklozen opgericht, en het werd onlangs onderscheiden vanwege haar succesvolle werk. Over vraaggestuurde zorg voor dak- en thuislozen.

Vertrouwenspersoon Marion Ferber over allochtone meisjes met schrijnende hulpvragen: ‘Je leert ze in kleine stapjes emanciperen’

Marion Ferbers spreekkamer is vaak de enige plek waar allochtone meisjes in de problemen hun verhaal kwijt kunnen. De vertrouwenspersoon op een zwarte scholengemeenschap in Den Haag hoort daar schrijnende gevallen die ze stukje bij beetje in goede banen probeert te leiden. ‘De hulpverlening zou haar hand wel wat meer uit kunnen strekken, denk ik wel eens.’
Participatie

John McKnight, grondlegger van de ABCD-methode, over buurtgericht werken in Nederland: ‘Marginale groepen worden vaak buiten bewonersorganisatie gehouden’

'Opbouwwerkers maken zich in Nederland vaak niet druk om participatie.' Dat stelt John McKnight, de grondlegger van de asset based community development, naar aanleiding van zijn bezoek aan de ABCD-projecten eind april in Nederland. In plaats van het projectmatig oplossen van maatschappelijke problemen, ziet McKnight opbouwwerk als ondersteuning van buurtorganisaties.
Vrijwilligers

Bedrijven en welzijnsorganisaties maken opmars van sociaal ondernemen mogelijk: Het netwerk buiten kantooruren

Bedrijven maken graag goede sier met het inzetten van personeel voor sociale doelen. Tegelijkertijd ontstaan er op steeds meer plaatsen netwerken om deze activiteiten structureel te maken. Sociaal ondernemerschap is duidelijk aan een opmars bezig. Hoe slagen steden als Amersfoort, Ede en Arnhem erin om bedrijven, scholen en maatschappelijke organisaties aan elkaar te koppelen?

Bedrijven helpen met jeugdzorg en welzijn jongeren aan het werk: Een onderneming voor probleemjeugd

In Limburg werken bedrijven, jeugdzorg en welzijn samen om van probleemjongeren ondernemers te maken. In het NFTE (Network For Training and Entrepreneurship) zitten de partijen die hiervoor speciale cursussen ontwikkelen. 'Niet alleen om ondernemers van ze te maken, maar vooral om ze een positief zelfbeeld te geven,' vertelt directeur Fons Zijlstra.