Home Tags Ggz

ggz

Verslaving

Politiek remt ontwikkeling in verstrekking medicinale heroïne af: De relatieve winst voor verslaafden

Medische heroïneverstrekking is politiek nog steeds omstreden. Toch leverde het experiment met de verstrekking van medicinale heroïne aan zo'n 550 verslaafden in zes steden goede resultaten op. Volgend jaar komt er een vervolgonderzoek. Chris van der Meer, directeur zorg van Parnassia Verslavingszorg: 'Het is een opstap. Niet de beste manier om verslaafden clean en aan het werk te krijgen.'
Wmo

Sectoren zorg en welzijn verdeeld over opstappen van minister Bomhoff: De invloed van een passant

Voordat het kabinet de handdoek in de ring gooide, was minister Eduard Bomhoff (VWS) al afgetreden. Met grote voortvarendheid pakte hij de 'perestrojka' in de zorg aan en in no time wist hij topambtenaar Peter van Lieshout buiten de deur te werken. Ook stond hij bekend als een communicatieve 'autist', en werd hem het voortdurende geruzie met collega Heinsbroek fataal. Zullen we Bomhoff missen?

Erik Jan de Wilde van GGD Rotterdam over stijging zelfdodingen: ‘Problemen in gezin verhogen kans op zelfmoord’

Zelfdoding is in Nederland onder dertigers doodsoorzaak nummer één geworden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2000. Bij de twintigers komt dit op de tweede plaats. Gaat het wel goed met de jeugd? Erik Jan de Wilde, hoofd onderzoek sector jeugd van de GGD in Rotterdam, vindt dat er meer aandacht moet komen voor emotionele problemen van jongeren.
Verslaving

Antropoloog Van Gemert trekt waarde Marokkaanse buurtvaders in twijfel: ‘De hiërarchie tussen vader en zoon werkt hier niet’

Kunnen buurtvaders de Marokkaanse probleemjongeren in het gareel krijgen? Dat is onwaarschijnlijk, stelde antropoloog Frank van Gemert onlangs. Daarmee keert hij zich tegen alle hosanna-verhalen over de Marokkaanse buurtvaders. Zij zijn volgens Van Gemert niet van deze tijd. ‘De verhouding vader-zoon is juist onderdeel van het probleem.’
Verslaving

Erik Jan de Wilde van GGD Rotterdam over stijging zelfdodingen: ‘Problemen in gezin verhogen kans op zelfmoord’

Zelfdoding is in Nederland onder dertigers doodsoorzaak nummer één geworden, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek over het jaar 2000. Bij de twintigers komt dit op de tweede plaats. Gaat het wel goed met de jeugd? Erik Jan de Wilde, hoofd onderzoek sector jeugd van de GGD in Rotterdam, vindt dat er meer aandacht moet komen voor emotionele problemen van jongeren.
Armoede

Uitzendbureau helpt Utrechtse drugsverslaafden en daklozen aan werk: Specialisten in vuile handen

Een speciaal uitzendbureau dat harddrugsverslaafden en daklozen een paar keer per week aan werk helpt. Bureau Dagloon is ruim een half jaar geleden in Utrecht van start gegaan en biedt werk aan minimaal vijftien personen per dag. Schoonmaakwerk, hovenierswerk, tentenbouw en schilderklussen. 'Als het daklozen maar een beter gevoel van eigenwaarde geeft.'
Wijkteam

De herwaardering van het opbouwwerk: Sociaal werk zonder bijbedoelingen

Na lange tijd in het defensief te hebben gezeten, heeft het opbouwwerk de wind weer mee. Het ontdekt nieuwe samenwerkingspartners, stelt meer eigen prioriteiten en opereert steeds vaker zelfstandig op de markt. 'Zonder opbouwwerk krijg je veel buurten niet meer aan de gang.'
Verslaving

Op zoek naar de no go-areas van Dries Mosch (Leefbaar Rotterdam): Chemie kweken tussen sloopwoningen

Hoe zien de no go-areas in Rotterdam eruit waar Pim Fortuyn vlak voor dood voor waarschuwde? Volgens Dries Mosch, raadslid van Leefbaar Rotterdam, moeten die vooral rond het Centraal Station, de Kruiskade en Drievriendenstraat worden gezocht en in wijken als Bospolder-Tussendijken, Bloemhof en de Millinxbuurt. Hij ziet de Rotterdamse vinding 'opzoomeren' als remedie tegen de onveiligheid.
Wijkteam

Oud-wethouder Herman Meijer (Rotterdam) blikt terug op stadsvernieuwing: ‘Allochtonen worden niet als gewone mensen gezien’

Als wethouder drukte Herman Meijer acht jaar lang zijn stempel op de stadsvernieuwing, grotesteden- en migrantenbeleid in Rotterdam. Met de stadsetiquette, de wijkaanpak en zijn steun aan het 'opzoomeren' trok hij vaak landelijk de aandacht. 'Er zijn géén no go-area's.'

Mobiele brigades moeten verzuim bij zorginstellingen helpen beperken: Lacunes in het management

Het ziekteverzuim in de zorgsector is nog steeds te hoog, vindt demissionair staatssecretaris Margo Vliegenthart. Speciale, mobiele brigades moeten het komend jaar zorginstellingen met meer dan vijftien procent verzuim gaan bijstaan. In die teams moeten directeuren zitting nemen van instellingen die er in geslaagd zijn het verzuim omlaag te krijgen. Ondersteund door de Arbeidsinspectie, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Arbo-diensten. Zitten instellingen en het personeel hierop te wachten?