Home Tags Eigen bijdrage

eigen bijdrage

Wmo
Declaraties voor zorg vanuit de Wmo lopen spaak

‘Betaling eigen bijdrage Wmo ligt al 3 maanden stil’

Door problemen met de declaratiesystemen van gemeenten en zorgaanbieders, wordt al maandenlang geen eigen bijdrage geïnd.
Opvangvoorzieningen voor zware psychiatrische patiënten worden steeds schaarser

Gedwongen opnames fors toegenomen

Meer bemoeizorg is nodig, maar: ‘het helpt niet als psychiatrisch patiënten eerst 375 euro eigen bijdrage moeten betalen’. Dat zegt hoogleraar Niels Mulder.
Cliënten betalen vooral onterecht voor pedicure

Onterechte bijbetaling terug naar cliënten

Verpleeg- en verzorgingshuizen hebben in totaal ruim 188.000 euro terugbetaald aan ruim 300 cliënten. Zij betaalden deze bedragen vooral voor pedicures en de was.
Wmo
Ouderen onzeker over wmo-gesprek

Ouderen onzeker over wmo-gesprek

Meer dan de helft van de senioren heeft geen problemen met het "keukentafelgesprek". Toch is 40 procent van de ouderen onzeker over de Wmo-hulp
Wmo
Behoud van baan voor 19.000 thuishulpen

Behoud van baan voor 19.000 thuishulpen

Bijna alle gemeenten hebben de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) aangevraagd bij het ministerie van VWS. Hiermee kunnen tenminste 19.000 thuishulpen langer hun baan behouden.
‘Eigen bijdrage van 1500 euro is discriminerend’

‘Eigen bijdrage van 1500 euro is discriminerend’

GGZ Nederland heeft ‘ernstig bezwaar’ gemaakt tegen de eigen bijdrageregeling in de Jeugdwet. Vanaf 1 januari moeten kinderen die als gevolg van een psychische aandoening niet langer thuis kunnen blijven en in een instelling verblijven, een eigen bijdrage betalen. Die kan volgens GGZ Nederland oplopen tot 1500 euro per jaar.
Wet- en regelgeving
Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Zorg en welzijn: extra geld voor de transitie

Het kabinet heeft nog eens 40 miljoen extra uitgetrokken om de decentralisatie van taken naar gemeenten te ondersteunen. In totaal is er nu 400 miljoen euro extra ter beschikking om de invoeringsproblemen bij de transitie te verzachten. Lees hier de belangrijke beleidsvoornemens uit de begroting voor zorg en welzijn.
Wmo
NPCF: ‘Wie zorg nodig heeft

NPCF: ‘Wie zorg nodig heeft, moet betalen’

De begroting 2015 hakt er in bij mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben. Dat zeggen de patiëntenorganisaties NPCF en Landelijk Platform GGz: ‘De koopkracht voor de meeste mensen stijgt, maar als je zorg en ondersteuning nodig hebt, krijg je te maken met allerlei maatregelen en eigen bijdragen.’
Participatie
9 Misverstanden over de Wmo 2015

9 Misverstanden over de Wmo 2015

Zijn kinderen, vrienden en buren verplicht om te mantelzorgen? En wordt het pgb afgepakt? Je cliënt wordt vast overgelaten aan de willekeur van gemeenten! Wat is hiervan waar? Lees hier de negen misverstanden over de nieuwe Wmo.
Wmo
Welzijnswerker kan verschil maken in Kanteling

Welzijnswerker kan verschil maken in Kanteling

Gemeenten die Wmo-ondersteuning koppelen aan het aanbod van welzijnsvoorzieningen, lijken ‘een grotere slag te slaan’ in “de Kanteling”. Dat constateert het Sociaal Cultureel Planbureau.