Home Tags Eenzaamheid

eenzaamheid

Jeugdhulp

‘Laat een oordeel achterwege in gesprek met eenzame jongere’

Eenzaamheid bij jongeren heeft een scala aan gevolgen. Julian van de Moosdijk geeft als kwaliteitscoach bij Stichting Join Us trainingen aan professionals over hoe om te gaan met dit probleem. ‘Zorg voor een veilige en positieve sfeer, maar bied ook voldoende uitdaging.'
Eenzaamheid

EDITORIAL Nu ik erover nadenk

Nu ik erover nadenk, heb ik me nog nooit eenzaam gevoeld. Nu ik erover nadenk, besef ik dat ik geluk heb gehad. In mijn jeugd was ik immer omringd door broertjes, zusjes, schoolvriendjes en buurtkinderen. Ik was het type dat wanneer er in teamverband gesport of geknutseld moest worden altijd als tweede of derde werd gekozen, kon daar niks aan doen.
Eenzaamheid

THEMA ‘Eenzaamheid staat steeds hoger op de agenda’

Volgend jaar wordt 'Eén tegen eenzaamheid' afgerond, het actieprogramma van de overheid. Wat is er de afgelopen jaren gebeurd? Prof. dr. Anja Machielse is betrokken bij de wetenschappelijke adviescommissie.
Eenzaamheid

THEMA De cliënt spreekt ‘Samen spelen doorbreekt de eenzaamheid’

Jessica is moeder van dochter Yara (9). Haar dochter heeft een motorische beperking en Jessica brengt de gescheiden werelden van kinderen met en zonder beperking samen. Jessica kreeg hulp van De Speeltuinbende, die speelplekken fysiek toegankelijk maakt en samenspeelakkoorden sluit.
Eenzaamheid
Eenzaamheid moestuin

THEMA ‘Via deze tuin heb ik meer contacten’

Via een moestuin mensen verbinden en hun kennis en de opbrengst laten delen met anderen. Het zijn volgens Edwin Gorissen van Stichting Mijn tuin Jouw tuin dé ingrediënten om eenzaamheid tegen te gaan.
Eenzaamheid

THEMA ‘Zeg niet: je kunt het wel, het komt wel goed’

De heropening van het leven voor corona is niet voor iedere jongere een feestje. Voor een substantiële groep ligt juist nu eenzaamheid op de loer. Anne Weijs: 'Een groep jongeren gaat juist nu weer piekeren.'
Eenzaamheid

THEMA Feiten & Cijfers

Een grote groep mensen voelt zich eenzaam. Dit gaat om ouderen maat het gaat ook steeds meer om jongeren en anderen die om verschillende redenen de aansluiting met de maatschappij missen. Maar hoe zien de cijfers met betrekking tot eenzaamheid er eigenlijk uit? De antwoorden op deze vraag geven we hier.
Eenzaamheid
Eenzaamheid onder ouderen

Cliënten helpen bij eenzaamheid? Deze richtlijn helpt je op weg

Eenzaamheid is niet alleen een groot, maar ook een ingewikkeld en complex probleem. Dat maakt het soms lastig voor hulpverleners de juiste hulp te bieden. In opdracht van beroepsvereniging V&VN werd daarom een richtlijn voor wijkverpleegkundigen ontwikkeld, boordevol tips en adviezen over eenzaamheidsproblematiek onder ouderen.
Eenzaamheid

‘Ouderen met sociale contacten kunnen alsnog eenzaam zijn’

Er is steeds meer aandacht voor mentale zorg voor ouderen, ziet Didi Rhebergen, voorzitter van de afdeling Ouderenpsychiatrie van de NVvP. Eenzaamheid is door de pandemie op de kaart gezet. ‘Nu moeten we doorpakken.’ 
Eenzaamheid

De kracht van kunst: ‘Als ik dans, vergeet ik alles’

‘Kunst- en cultuur bevordert contacten en verbinding en kan zo bijdragen aan minder eenzaamheid en meer sociale cohesie in een wijk’, zegt senior adviseur Saskia van Grinsven. Voor Movisie onderzocht ze in Houten een mooi voorbeeld van samenwerking tussen het sociaal en het culturele domein waarbij uiteindelijk zestig ouderen stonden te shinen op het podium.