Home Tags Bezuinigingen

bezuinigingen

Sluiting peuterspeelzalen of forse stijging ouderbijdrage: Gemeenten laten peuters op de stoep staan

Het peuterspeelzaalwerk wordt bedreigd door bezuinigingen van de gemeenten. Speelzalen moeten sluiten of ouders gaan flink meer betalen. De voorschoolse peuterspeelzalen worden vooralsnog ontzien. Dat gaat ten koste van de ontwikkeling van de ‘gewone’ peuter, vinden instellingen.
Wmo

Mettiena Leemeijer, secretaris van Talant, over de noodzaak van forse bezuinigingen: ‘We hebben ons aanvankelijk te rijk gerekend’

Tot 2006 moet Talant, een Friese instelling voor verstandelijk gehandicaptenzorg, 7,3 miljoen euro bezuinigen om financieel gezond te blijven. Over 2003 dreigde er al een tekort van 1,7 miljoen euro. De instelling wil medewerkers zonder ontslagen af laten vloeien (zo’n 175 voltijdsbanen). Voorts wil ze tijdelijke contracten niet verlengen. ‘Geen tijdelijk personeel is uiteindelijk de dood in de pot,’ zegt secretaris Mettiena Leemeijer.
Wmo

LVT-voorzitter Bas van den Dungen over de thuiszorg na de forse bezuinigingen: ‘Tien procent van de thuiszorg valt straks nog maar onder de AWBZ’

De thuiszorg heeft het zwaar te verduren. Bas van den Dungen, directeur van de LVT was ziedend toen op Prinsjesdag duidelijk werd dat de thuiszorg meer dan 11 procent moest bezuinigen. Het is - gemiddeld - 13,8 geworden. Hij smacht naar ‘duidelijke contractafspraken met zorgverzekeraars’ in plaats van financiële afhankelijkheid van een onberekenbare overheid. Ook heeft de thuiszorg het volgens Van den Dungen flink te stellen met de ‘puur bureaucratische’ indicatieorganen.

Gemeenten keren zich tegen aankomende bezuinigingen: Snijden in heilige huisjes

Sinds de bekendmaking van forse kortingen op de gemeentefondsen zijn de gemeenten in rep en roer. Waarin kunnen ze nog snijden? Vooral middelgrote gemeenten luiden de noodklok. ‘Kleine gemeenten krijgen extra geld voor plattelandsbeleid. En de grote steden krijgen forse bedragen via het Grotestedenbeleid. Wij vallen tussen wal en schip.’

Voorzitter sectorfonds Zorg verwerpt ‘platte bezuinigingen’: ‘De personeelstekorten komen keihard terug’

Het arbeidsmarktbeleid is grotendeels klaar, vindt het kabinet. Dus worden de sectorfondsen met 85 procent gekort. Van een jaarlijks budget van 194 miljoen euro blijft nog geen 30 miljoen euro over voor de sectorfondsen Zorg en Welzijn. ‘Het kabinet gebruikt verkeerde argumenten voor een buitenproportionele, platte bezuiniging.’
Verslaving

Bezuinigingen van VWS snijden diep in welzijns- en kennisinstellingen: De pijlers onder de sector wankelen

Totale verbijstering overheerst in de welzijnssector na het bezuinigingsbesluit van minister Hoogervorst. Hij wil ruim 127 miljoen euro bezuinigen op de subsidies van zo’n tweehonderd organisaties en instellingen. Het ministerie van VWS vindt veel subsidies niet meer van deze tijd. Alles moet gericht zijn op ‘Kennis, innovatie en meedoen’ zo staat in de VWS-nota met deze titel. ‘Maar dat is toch precies wat we doen,’ roepen de instellingen in koor.

Kabinet opent aanval op versnippering en doelmatigheid in welzijnssector: Bezuinigen zonder visie

De bezuinigingen treffen de welzijnssector hard. De kennisinstituten kunnen in twee jaar tijd een korting oplopend tot dertig procent verwachten. De sectorfondsen worden bijna wegbezuinigd. En de gemeenten dreigen te bezwijken onder gedecentraliseerde taken, waar lang niet altijd voldoende financiële compensatie tegenover staat.

Welzijnsdirecteur Ineke de Jonge over bezuinigingen op het welzijnswerk: ‘Wat landelijk is ingevoerd, wordt gemeentelijk afgeschaft’

Gemeenten zijn hard bezig met het bezuinigen op het welzijnswerk, of hebben plannen daartoe. Daarbij gaat het niet alleen om de reeds aangekondigde bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid. Ook andere welzijnsactiviteiten worden reeds gekort, zo blijkt uit een enquête onder de leden van de Vereniging van directeuren van lokale welzijnsorganisaties (Verdiwel).

Piet van Geel (VluchtelingenWerk Nederland) over kabinetsplannen: Zo’n hard asielbeleid kennen ze nergens in Europa’

Het nieuwe kabinet wil in 2005 negentig procent hebben bezuinigd op het asielbudget. Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de opvang van vluchtelingen en voor hun integratie? En: zijn die bezuinigingen eigenlijk wel haalbaar?
Armoede

Gemeenten denken bezuinigingen te compenseren met GSB-middelen en Europees geld: Goochelen met het welzijnsbudget

In het Regeerakkoord onderstreepte het kabinet nog eens het belang van de buurthuizen als basisfunctie. Dat belet veel gemeenten niet om flink het mes te zetten in hun welzijnsbegroting. De gaten die er vallen denken ze te dichten met gelden uit het Grotestedenbeleid en Europese fondsen. Een goedkope truc of handig gebruik van mogelijkheden? Voor welzijnsinstellingen pakt dit beleid minder prettig uit.