Home Tags Bezuinigingen

bezuinigingen

Voorzitter sectorfonds Zorg verwerpt ‘platte bezuinigingen’: ‘De personeelstekorten komen keihard terug’

Het arbeidsmarktbeleid is grotendeels klaar, vindt het kabinet. Dus worden de sectorfondsen met 85 procent gekort. Van een jaarlijks budget van 194 miljoen euro blijft nog geen 30 miljoen euro over voor de sectorfondsen Zorg en Welzijn. ‘Het kabinet gebruikt verkeerde argumenten voor een buitenproportionele, platte bezuiniging.’
Verslaving

Bezuinigingen van VWS snijden diep in welzijns- en kennisinstellingen: De pijlers onder de sector wankelen

Totale verbijstering overheerst in de welzijnssector na het bezuinigingsbesluit van minister Hoogervorst. Hij wil ruim 127 miljoen euro bezuinigen op de subsidies van zo’n tweehonderd organisaties en instellingen. Het ministerie van VWS vindt veel subsidies niet meer van deze tijd. Alles moet gericht zijn op ‘Kennis, innovatie en meedoen’ zo staat in de VWS-nota met deze titel. ‘Maar dat is toch precies wat we doen,’ roepen de instellingen in koor.

Kabinet opent aanval op versnippering en doelmatigheid in welzijnssector: Bezuinigen zonder visie

De bezuinigingen treffen de welzijnssector hard. De kennisinstituten kunnen in twee jaar tijd een korting oplopend tot dertig procent verwachten. De sectorfondsen worden bijna wegbezuinigd. En de gemeenten dreigen te bezwijken onder gedecentraliseerde taken, waar lang niet altijd voldoende financiële compensatie tegenover staat.

Welzijnsdirecteur Ineke de Jonge over bezuinigingen op het welzijnswerk: ‘Wat landelijk is ingevoerd, wordt gemeentelijk afgeschaft’

Gemeenten zijn hard bezig met het bezuinigen op het welzijnswerk, of hebben plannen daartoe. Daarbij gaat het niet alleen om de reeds aangekondigde bezuinigingen op gesubsidieerde arbeid. Ook andere welzijnsactiviteiten worden reeds gekort, zo blijkt uit een enquête onder de leden van de Vereniging van directeuren van lokale welzijnsorganisaties (Verdiwel).

Piet van Geel (VluchtelingenWerk Nederland) over kabinetsplannen: Zo’n hard asielbeleid kennen ze nergens in Europa’

Het nieuwe kabinet wil in 2005 negentig procent hebben bezuinigd op het asielbudget. Wat betekent het nieuwe regeerakkoord voor de opvang van vluchtelingen en voor hun integratie? En: zijn die bezuinigingen eigenlijk wel haalbaar?
Armoede

Gemeenten denken bezuinigingen te compenseren met GSB-middelen en Europees geld: Goochelen met het welzijnsbudget

In het Regeerakkoord onderstreepte het kabinet nog eens het belang van de buurthuizen als basisfunctie. Dat belet veel gemeenten niet om flink het mes te zetten in hun welzijnsbegroting. De gaten die er vallen denken ze te dichten met gelden uit het Grotestedenbeleid en Europese fondsen. Een goedkope truc of handig gebruik van mogelijkheden? Voor welzijnsinstellingen pakt dit beleid minder prettig uit.