Home 2019

Jeugdbeleid

Per januari 2020 is Jeugdbeleid gestopt. In deze allerlaatste editie lees je onder meer hoe het ervoor staat met de transformatiedoelen van de jeugdzorg, wat Eigen Kracht Conferenties zijn en hoe kun je ze kunt inzetten in de jeugdzorg inzetten en beschrijven we wat we kunnen leren van de...
Hoe zag de naoorlogse residentiële jeugdzorg eruit? Hoe helpt een zelfgekozen mentor uithuisplaatsing van jongeren voorkomen? En hoe komt het toch dat er vaan veel fout gaat in de jeugdzorg? Dat en meer lees je in dit nummer van Jeugdbeleid.
In deze digitale editie van Jeugbeleid aandacht voor het persoonlijke boek van Jorien Meerdink over kindermishandeling en hoe omstanders de voortzetting van kindermishandeling mogelijk maken. En wat betekent een goede samenwerking tussen het jongerenwerk en de scholen voor voortgezet onderwijs voor de schoolcarrières van jongeren?
In deze eerste digitale editie van Jeugdbeleid aandacht voor de  vraag: maakt trauma je sterker? 'Deze opvatting hoort mijns inziens thuis in de categorie ‘ammehoela’. Ieder die lang genoeg heeft gewerkt in de jeugdhulp weet dat persoonlijk lijden – zeker voor kinderen – niet goed kan zijn.'
In deze laatste editie van Jeugdbeleid 'oude stijl' stellen Jo Hermanns en Robert Vermeiren waarom, en hoe, de kwaliteit van jeugdteams beter moet, legt Harrie van Leeuwen uit of en waarom integrale jeugdhulp 'alles ineen' biedt en zet Germie van den Berg uiteen hoe praktijk, beleid en onderzoek bij...
Hoe richten Japan en Duitsland de jeugdzorg in? Is participatie van jeugdigen in het onderwijs wel vanzelfsprekend? En wat betekent de aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in deze editie van Jeugdbeleid.
Steeds vaker krijgen dieren een plek in de zorg. In dit nummer meerdere artikelen over hoe dieren kunnen bijdragen aan de zorg voor jongeren. Daarnaast biedt Femmie Juffer een nieuwe kijk op pleegzorg en een manifest over de positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap.
De regering deed met de Jeugdwet de belofte de regeldruk voor professionals terug te dringen. Is dat gelukt? Adri van Montfoort zet in het artikel Tucht, toezicht en kwaliteit uiteen waarom hij vindt van niet. In dit nummer verder aandacht voor onder meer de weeffouten in ons jeugdstelsel.