Home 2018

Jeugdbeleid

In deze laatste editie van Jeugdbeleid 'oude stijl' stellen Jo Hermanns en Robert Vermeiren waarom, en hoe, de kwaliteit van jeugdteams beter moet, legt Harrie van Leeuwen uit of en waarom integrale jeugdhulp 'alles ineen' biedt en zet Germie van den Berg uiteen hoe praktijk, beleid en onderzoek bij...
Hoe richten Japan en Duitsland de jeugdzorg in? Is participatie van jeugdigen in het onderwijs wel vanzelfsprekend? En wat betekent de aanscherping van de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling? Op deze en andere vragen krijg je antwoord in deze editie van Jeugdbeleid.
Steeds vaker krijgen dieren een plek in de zorg. In dit nummer meerdere artikelen over hoe dieren kunnen bijdragen aan de zorg voor jongeren. Daarnaast biedt Femmie Juffer een nieuwe kijk op pleegzorg en een manifest over de positionering van schaarse specialistische functies in het zorglandschap.
De regering deed met de Jeugdwet de belofte de regeldruk voor professionals terug te dringen. Is dat gelukt? Adri van Montfoort zet in het artikel Tucht, toezicht en kwaliteit uiteen waarom hij vindt van niet. In dit nummer verder aandacht voor onder meer de weeffouten in ons jeugdstelsel.