Maak de Zorg+Welzijn Kennistoetsen en verdien accreditatiepunten

Met de Zorg+Welzijn Kennistoetsen verdienen sociaal werkers accreditatiepunten voor hun registratie bij het Registerplein. In iedere editie van het magazine vind je een artikel over een actueel onderwerp waaraan een online toets is verbonden. De nieuwste kennistoets gaat over de kansenkloof verkleinen.

Foto Pixabay

Het Registerplein beheert diverse beroepsregisters, waaronder het register voor sociaal werkers. Registratie is voor sociaal werkers op dit moment niet verplicht, maar werkgevers in het sociaal domein kunnen wel van hun werknemers verlangen dat ze geregistreerd staan. Ook kunnen gemeenten registratie bij het Registerplein als voorwaarde stellen bij aanbesteden.

Leerdoelen Kennistoets Kansenkloof

De Zorg+Welzijn Kennistoetsen zijn bedoeld als hulpmiddel voor sociaal werkers om hun kennis bij te schaven en daarmee accreditatiepunten te verdienen. Op basis van de informatie in een artikel kunnen de vragen van de toets worden beantwoord. In elk artikel wordt uitgelegd welke leerdoelen deze specifieke kennistoets heeft. Zo zijn dit leerdoelen van de nieuwste kennistoets over de kansenkloof:

  1. Begrijp hoe de kansenkloof al voor de geboorte ontstaat
  2. Leer hoe de kansenkloof breder is dan alleen gebrek aan financiële middelen
  3. Ken de aangrijpingspunten binnen het onderwijs
  4. Zie de aangrijpingspunten voor het sociaal werk
  5. Leer op een andere manier kijken naar de kansenkloof
Het artikel bij de kennistoets over de kansenkloof verscheen in Zorg+Welzijn 6 2022. Dit nummer heeft als thema bestaansonzekerheid, lees hier de andere artikelen uit het magazine.

Kansenkloof: plek van de wieg

Meer specifiek gaat het in de kennistoets over de kansenkloof bijvoorbeeld over de plek van de wieg. De kansenkloof ontstaat namelijk al voor de geboorte. Dat onderstrepen onderzoekers van de Erasmus Universiteit, die samen www.kansenkaart.nl ontwikkelden. De kansenkaart laat onomstotelijk zien dat de plek waar je wieg staat, mede bepalend is voor je kansen.

Kansenkloof: belang taalontwikkeling

Ook is er aandacht voor het belang van taalontwikkeling. Volgens Mariëtte Hamer, voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Lezen en Schrijven, moeten we laaggeletterdheid bestrijden met voorschoolse- en volwasseneducatie. ‘Als beide ouders laag opgeleid zijn, hebben kinderen zelfs drie keer zoveel kans om later ook laaggeletterd te worden’, schrijft Hamer in een blog op sociaalbestek.nl. 

Om laaggeletterdheid aan te pakken zijn er in Nederland al ruim 200 Taalhuizen. Daar kunnen mensen hun taalvaardigheden ontwikkelen. Maar werkt die aanpak wel? De doelgroep bereiken is moeilijk voor de taalhuizen, blijkt uit onderzoek. Sociaal werkers zijn heel belangrijk om laaggeletterden over de drempel te helpen, zegt directeur-bestuurder van Stichting Lezen en Schrijven Geke van Velzen. Lees in dit artikel hoe je dat kunt doen.

Kennistoets vroegsignalering van schulden

Tot nu toe zijn er 7 kennistoetsen verschenen op zorgwelzijn.nl. Zo schreef schuldenexpert Tamara Madern een artikel en bijbehorende toets over vroegsignalering van schulden. Leerdoelen:

  1. Leer welke vormen van schuldpreventie er zijn
  2. Doe kennis op over gegevensverzameling onder de gewijzigde Wgs
  3. Weet welke vormen van vroegsignalering er zijn
  4. Herken de eerste subtiele signalen van financiële problematiek
  5. Begrijp de basisbehoeften van de mens (autonomie, betrokkenheid en competentie) en waarom deze belangrijk zijn

Een belangrijk signaal van schulden dat vaak niet zo opvalt is bijvoorbeeld hyperfocus op geld, schrijft Madern. ‘Mensen met geldproblemen zijn vaak veel sterker op de financiële aspecten gericht dan anderen. In plaats van doorvragen op de inhoud, zullen zij zich eerder richten op de kosten. Denk bijvoorbeeld aan een schoolreisje; in plaats van te vragen hoelang het uitje duurt of hoe de begeleiding is geregeld, is een van de eerste vragen wat de extra kosten van zo’n reisje zijn.’

Andere kennistoetsen

Over deze onderwerpen gaan de andere tot dusver gemaakte kennistoetsen:


Meer Z+W Kennistoetsen