Congres Zorgmijders

Hoe win je het vertrouwen van de cliënt?

Het congres Zorgmijders van dinsdag 3 november 2020 is verplaatst naar dinsdag 18 mei 2021. Alle deelnemers zijn hierover geïnformeerd. Wil je meer weten over het programma of direct inschrijven? Kijk dan hier.

Congres Zorgmijders

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multi-problematiek en hebben geen steunnetwerk. Zij voelen zich soms eenzaam en ongelukkig. Er is een grote kans op escalatie van problemen en verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening. Ze hebben geen enkele houvast. Hoe bereik je deze groep en hoe geef je hen vertrouwen, hoop en inzichten, zodat er betere zorg verleend kan worden?

Tijdens het 4e congres Zorgmijders gaan we in op de onderwerpen:

 • Nieuwe wetgeving: wat betekenen de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ voor de hulp aan zorgmijders?
 • In de praktijk: vertrouwen winnen en behouden.
 • Ervaringsdeskundige: welke rol speelt schaamte bij het mijden van zorg?
 • Kennissessies: hoe bereik je de verschillende groepen die zorg mijden?
 • Ethische vraagstukken verzorgd door prof. dr. Marian Verkerk:
  zonder vertrouwen lukt het niet!

Door middel van praktijkvoorbeelden, casussen en tools gaan we in op de laatste actualiteiten rondom zorgmijders. Hoor hoe andere collega’s omgaan met de dagelijkse uitdagingen om het vertrouwen van hun cliënten te winnen.

Wat zeggen oud-deelnemers 2019 over congres Zorgmijders?

Het is goed om weer eens stil te staan bij wat je doet in de omgang met mensen die zorg mijden, waarom je het doet en hoe je het doet.

Ik vond het fijn om te horen van andere deelnemers hoe het binnen hun organisaties geregeld was en ook de verhalen van de ervaringsdeskundigen vind ik zeer leerzaam. Wat werkt en wat werkt niet.”

Bevlogen sprekers, die praktijk koppelen aan theorie waardoor zaken grijpbaar worden. Erg inspirerend.

09.00
Registratie
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve opening

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.45
Lees meer Sluiten
Actualiteiten over nieuwe wetgeving rond zorgmijders

Verwarde mensen op straat zijn door professionals verwaarloosd. Dat is vaak de publieke opinie en zelfs gemeentelijke autoriteiten lijken die mening te delen. In werkelijkheid is het van veel van deze mensen een bewuste keuze om geen hulp te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze slechte ervaringen hebben met hulpverleners. Hoe kun je deze mensen toch de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben? Om uit deze machteloze situatie te komen beschikken we vanaf januari 2020 dankzij de inviering van de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang over een nieuw wettelijk kader. Hoe werkt het kader? Wat kan nu beter aangepakt worden? Zal dat ons in de praktijk helpen? En kan dat eigenlijk allemaal wel?

Phillippe Delespaul, Hoogleraar innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht/Mondriaan.

10.30
Lees meer Sluiten
Vertrouwen winnen en behouden: makkelijker gezegd dan gedaan

Tijdens deze (interactieve) lezing bespreken we waarom bepaalde mensen geen hulp zoeken voor hun, soms ernstige, problemen die in de praktijk vaak verergeren. Hoe win je vertrouwen van deze mensen zodat ze meewerken aan een oplossing? En hoe behoud je dat vertrouwen in de toekomst gegeven de vaak versnipperde en tijdelijk beschikbare hulpverlening trajecten?

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en psychiater.

11.15
Ochtendpauze
11.35
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige: Dealen met schaamte, wanhoop en het winnen van vertrouwen!

Tijdens de lezing wordt er door de bril van een vertrouwenspersoon/Interventie specialist gekeken. Veel cliënten hebben te maken met schaamte die hen weerhoudt hulp te zoeken die ze nodig hebben. Hoe pak je het aan om cliënten zich over die schaamte heen te laten zetten en welke kwaliteiten zet je daarbij in?

Mindert Rakhorst, Vertrouwenspersoon / Interventiespecialist, Consent – HBEL Gemeenten.

12.00
Lunchpauze
13.00
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 1

 • Zorgmijders in de psychiatrie. Hoe win je hun vertrouwen?
 • Van “zorgen om” naar  “zorgen voor”  zorgmijdende ouderen.
 • Zorgmijders die eenzaam zijn. Hoe win je hun vertrouwen?
 • In de praktijk: Biedt de nieuwe wetgeving oplossingen voor zorgmijders?

Lees meer over de sessies >>

14.05
Lees meer Sluiten
Kennissessie ronde 2

 • Zorgmijders in de psychiatrie. Hoe win je hun vertrouwen?
 • Van “zorgen om” naar  “zorgen voor”  zorgmijdende ouderen.
 • Zorgmijders die eenzaam zijn. Hoe win je hun vertrouwen?
 • In de praktijk: Biedt de nieuwe wetgeving oplossingen voor zorgmijders?

Lees meer over de sessies >>

15.10
Middagpauze
15.30
Lees meer Sluiten
Ethische casus. Zonder vertrouwen lukt het niet!

Een zorgrelatie is altijd asymmetrisch van aard. Iemand heeft zorg en hulp nodig en is daartoe afhankelijk van anderen. Natuurlijk, ‘it takes two to tango’, maar doen alsof we in een symmetrische verhouding tot elkaar staan is hooguit een politiek correcte illusie. Asymmetrie vereist echter wel vertrouwen opdat de zorgrelatie niet omslaat in een ongelijkwaardige relatie. Het lastige met vertrouwen is dat het een sprong in het diepe is; het laat zich niet regelen.

Marian Verkerk, Hoogleraar zorgethiek (UMCG).

16.30
Lees meer Sluiten
Afsluiting

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

1.
Lees meer Sluiten
Zorgmijders in de psychiatrie. Hoe win je hun vertrouwen?

Het doel van deze lezing is in de breedste zin uitleggen hoe zorgmijders verleid kunnen worden tot het in behandeling komen. Daarbij worden in de praktijk niet alleen de officiële geëigende paden bewandeld, maar wordt er ook “in de berm” gelopen en wordt er samengewerkt met ketenpartners zoals politie, gemeenten, reclassering, zorg-veiligheidshuis etc.

Irene Veldhuis en Monique Klijn,  beiden GZ- psycholoog en SPV, GGZ NH.

2.
Lees meer Sluiten
Van “zorgen om” naar “zorgen voor” zorgmijdende ouderen

De bevolking verouderd en het aantal 65+ers zal de komende jaren gaan stijgen naar meer dan 4 miljoen.  Voor deze ouderen hebben we  beperkte intensieve zorg en/of opnames beschikbaar en zij zullen een groot beroep doen op de ambulante hulp. Maar hoe krijgen en houden we ook contact met de ouderen die geen hulp vragen, maar wel zorg nodig lijken te hebben? Hoe kunnen we hen herkennen? En kunnen we begrijpen waar het zorgmijdend gedrag vandaan komt? We bespreken in deze sessie handvatten voor de praktijk om hier als individu, maar ook gezamenlijk als hulpverleners en naasten mee om te gaan.

Mirella Steenbeek, Ouderenpsychiater, leidinggevende MoleMann MH.

3.
Lees meer Sluiten
Zorgmijders die eenzaam zijn. Hoe win je hun vertrouwen? | Doorbreken van eenzaamheid met steun van informele netwerken

Schaamte kan een rol spelen om hulp buiten de deur te houden. Maar dat zorgt ook voor het afhouden van andere sociale contacten, met eenzaamheid als gevolg. In deze sessie verkennen we de mogelijkheden om informele netwerken in te zetten tegen eenzaamheid. Dat kunnen actieve wijkbewoners zijn, die goed zicht hebben op het leven van alledag. Maar ook sleutelfiguren uit religieuze of migranten gemeenschappen, of ervaringsdeskundigen. Wat is er nodig om samen te werken met deze informele netwerken? We staan stil bij een aantal praktijkvoorbeelden en verkennen de meerwaarde, maar staan ook stil bij de uitdagingen.

Annica Brummel, senior onderzoeker, lectoraat Versterken van Sociale Kwaliteit aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

4.
Lees meer Sluiten
In de praktijk: Biedt de nieuwe wetgeving oplossingen voor zorgmijders?

Deze sessie wordt dieper ingegaan op de vraag of de nieuwe wetgeving soelaas brengt voor zorgmijders. Zowel de Wet Zorg en Dwang als WVGGZ komen aan bod. In de praktijk zullen hulpverleners dit wettelijk kader ook moeten toetsten aan de Conventie van de Rechten van Personen met een Handicap. De conventie en de wetgeving lijken moeilijk met elkaar te verbinden.
Morele beraden worden voorgesteld als een manier om bewustzijn te kweken rond onderwerpen die geen eenduidig antwoord hebben, maar op een ethische (niet steeds enkel juridische) manier gemanaged moeten worden. Deze dialoog sluit aan bij een initiatief van F-ACT Nederland over de reductie van ambulante dwang.
Wat hebben we tot nu toe geleerd? Hoe werkt het in de praktijk en kom je tot passende oplossingen? Praktische handvatten worden aangereikt.

Phillippe Delespaul, Hoogleraar innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht/Mondriaan.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Wat een ‘coronaproof’ congres bij ons betekent
Lees hier meer over de maatregelen die wij op de congressen treffen.

Datum
Dinsdag 3 november 2020

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief*
299,- per persoon (btw-vrij) | Vroegboek tarief (geldig t/m 31 januari 2020)*
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2 deelnemers*
299,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk)*
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) – Nascholing psychiatrie: 5 punten.
 • Registerplein: 5,5 punten.
  (Deskundigheidsbevorderingen voor cliëntondersteuners, GGZ-Agogen, Maatschappelijk werk en Sociaal Agogen).
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Algemeen: 5 punten.
 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 5 punten.

Accreditatie wordt aangevraagd bij SKJ, Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) en GAIA. Heb je nog suggesties voor accreditatie bij bepaalde bureaus of verenigingen? Neem dan contact op met Joanne Bijleveld (joanne.bijleveld@bsl.nl). Bij meerdere aanvragen voor een bepaalde vereniging zullen wij deze in overweging nemen.
Congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Joanne Bijleveld
M: 06 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.