Congres Zorgmijders

Hoe win je het vertrouwen van de cliënt?

Congres volledig online via livestream te volgen!
De actuele omstandigheden en maatregelen laten het helaas niet toe om elkaar fysiek te ontmoeten tijdens het congres Zorgmijders op dinsdag 18 mei 2021. Alle sprekers delen graag hun kennis en ervaring met jou en werken daarom mee aan een online versie van dit congres. Je kunt het congres vanuit huis veilig en op afstand online volgen via een livestream.
Meld je hier aan >>

Online congres Zorgmijders 2021

Ruim 400.000 mensen in Nederland staan buiten de maatschappij. Zij kampen met beperkingen en multi-problematiek en hebben geen steunnetwerk. Zij voelen zich soms eenzaam en ongelukkig. Er is een grote kans op escalatie van problemen en verward gedrag. Deze mensen worden onvoldoende bereikt door reguliere hulpverlening. Ze hebben geen enkele houvast. Hoe bereik je deze groep en hoe geef je hen vertrouwen, hoop en inzichten, zodat er betere zorg verleend kan worden?

Tijdens het 4e congres Zorgmijders gaan we in op de onderwerpen:

 • Nieuwe wetgeving: wat betekenen de Wet zorg en dwang en de Wet verplichte GGZ voor de hulp aan zorgmijders?
 • In de praktijk: vertrouwen winnen en behouden.
 • Ervaringsdeskundige: welke rol speelt schaamte bij het mijden van zorg?
 • Ethische vraagstukken verzorgd door prof. dr. Marian Verkerk:
  zonder vertrouwen lukt het niet!

Door middel van praktijkvoorbeelden, casussen en tools gaan we in op de laatste actualiteiten rondom zorgmijders. Hoor hoe andere collega’s omgaan met de dagelijkse uitdagingen om het vertrouwen van hun cliënten te winnen.

Wat zeggen oud-deelnemers 2020 over congres Zorgmijders?

Het is goed om weer eens stil te staan bij wat je doet in de omgang met mensen die zorg mijden, waarom je het doet en hoe je het doet.

Ik vond het fijn om te horen van andere deelnemers hoe het binnen hun organisaties geregeld was en ook de verhalen van de ervaringsdeskundigen vind ik zeer leerzaam. Wat werkt en wat werkt niet.”

Bevlogen sprekers, die praktijk koppelen aan theorie waardoor zaken grijpbaar worden. Erg inspirerend.

Tijdens de online livestream is er gedurende het gehele programma ruimte voor vragen via de live chat.

09.00
Mogelijkheid tot netwerken op het Netwerkplein
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve opening

Opening en start van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

09.40
Lees meer Sluiten
Vertrouwen winnen en behouden: makkelijker gezegd dan gedaan

Tijdens deze (interactieve) lezing bespreken we waarom bepaalde mensen geen hulp zoeken voor hun, soms ernstige, problemen die in de praktijk vaak verergeren. Hoe win je vertrouwen van deze mensen zodat ze meewerken aan een oplossing? En hoe behoud je dat vertrouwen in de toekomst gegeven de vaak versnipperde en tijdelijk beschikbare hulpverlening trajecten?

Niels Mulder, hoogleraar Openbare Geestelijk Gezondheidszorg en psychiater.

10.10
Gelegenheid tot het stellen van vragen
10.20
Lees meer Sluiten
Ervaringsdeskundige: Dealen met schaamte, wanhoop en het winnen van vertrouwen!

Tijdens de lezing wordt er door de bril van een vertrouwenspersoon/Interventie specialist gekeken. Veel cliënten hebben te maken met schaamte die hen weerhoudt hulp te zoeken die ze nodig hebben. Hoe pak je het aan om cliënten zich over die schaamte heen te laten zetten en welke kwaliteiten zet je daarbij in?

Mindert Rakhorst, Vertrouwenspersoon / Interventiespecialist, Consent – HBEL Gemeenten.

11.00
Gelegenheid tot het stellen van vragen
11.10
Ochtendpauze
11.30
Lees meer Sluiten
Actualiteiten over nieuwe wetgeving rond zorgmijders

Verwarde mensen op straat zijn door professionals verwaarloosd. Dat is vaak de publieke opinie en zelfs gemeentelijke autoriteiten lijken die mening te delen. In werkelijkheid is het van veel van deze mensen een bewuste keuze om geen hulp te vragen. Bijvoorbeeld omdat ze slechte ervaringen hebben met hulpverleners. Hoe kun je deze mensen toch de zorg en ondersteuning bieden die ze nodig hebben? Om uit deze machteloze situatie te komen beschikken we vanaf januari 2020 dankzij de inviering van de Wet verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang over een nieuw wettelijk kader. Hoe werkt het kader? Wat kan nu beter aangepakt worden? Zal dat ons in de praktijk helpen? En kan dat eigenlijk allemaal wel?

Phillippe Delespaul, Hoogleraar innovatie in de GGZ, Universiteit Maastricht/Mondriaan.

12.10
Gelegenheid tot het stellen van vragen
12.20
Lunchpauze
13.20
Lees meer Sluiten
Van “zorgen om” naar “zorgen voor” zorgmijdende ouderen

De bevolking verouderd en het aantal 65+ers zal de komende jaren gaan stijgen naar meer dan 4 miljoen.  Voor deze ouderen hebben we  beperkte intensieve zorg en/of opnames beschikbaar en zij zullen een groot beroep doen op de ambulante hulp. Maar hoe krijgen en houden we ook contact met de ouderen die geen hulp vragen, maar wel zorg nodig lijken te hebben? Hoe kunnen we hen herkennen? En kunnen we begrijpen waar het zorgmijdend gedrag vandaan komt? We bespreken in deze sessie handvatten voor de praktijk om hier als individu, maar ook gezamenlijk als hulpverleners en naasten mee om te gaan.

Mirella Steenbeek, Ouderenpsychiater, leidinggevende MoleMann MH.

13.50
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.00
Lees meer Sluiten
Zorgmijders en eenzaamheid

Als we aan zorgmijders denken, hebben we vaak een beeld voor ons van mensen die een zeer teruggetrokken leven leiden. De link met eenzaamheid en sociaal isolement is dan snel gemaakt. De realiteit is echter complexer. In deze lezing wordt aan de hand van praktijkverhalen toegelicht dat eenzaamheid bij deze doelgroep veelvormig kan zijn. En hoe je mensen op verrassende manieren kan ondersteunen om aansluiting te vinden bij anderen.

Jenny Zwijnenburg, sociaal werker en actieonderzoeker

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Welke verschillende vormen van eenzaamheid er zijn bij verschillende zorgmijders
 • Welke houding het vraagt om deze groep de ondersteunen
 • Hoe je creatief inzet op het ondersteunen van zorgmijders die eenzaam zijn

14.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen
14.40
Middagpauze
15.00
Lees meer Sluiten
Ethische casus. Zonder vertrouwen lukt het niet!

Een zorgrelatie is altijd asymmetrisch van aard. Iemand heeft zorg en hulp nodig en is daartoe afhankelijk van anderen. Natuurlijk, ‘it takes two to tango’, maar doen alsof we in een symmetrische verhouding tot elkaar staan is hooguit een politiek correcte illusie. Asymmetrie vereist echter wel vertrouwen opdat de zorgrelatie niet omslaat in een ongelijkwaardige relatie. Het lastige met vertrouwen is dat het een sprong in het diepe is; het laat zich niet regelen.

Marian Verkerk, Hoogleraar zorgethiek (UMCG).

15.30
Gelegenheid tot het stellen van vragen
15.45
Lees meer Sluiten
Afsluiting

Afsluiting van de dag door dagvoorzitter Piet-Hein Peeters.

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 18 mei 2021

Locatie
Online via livestream

Voor wie?
Dit congres is bedoeld voor professionals uit de volgende sectoren: gemeenten, zorginstellingen, welzijnsorganisaties, vrijwilligersorganisaties, huisartsgeneeskunde, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars en woningcorporaties, die in hun werk te maken hebben met zorgmijders.

Tarieven (btw vrij)
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief*
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2 deelnemers*
299,- per persoon (btw-vrij) | Abonneetarief (Zorg+Welzijn, Vakblad Sociaal Werk)*
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief (als je niet tot de doelgroep behoort) *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie hieronder), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door:

 • Registerplein: 4 punten.
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – Scholing Algemeen: 4 punten.
 • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN): 4 punten.
 • Verpleegkundig Specialisten Register: 4 punten

Daarnaast wordt accreditatie aangevraagd bij het SKJ. Heb je nog suggesties voor accreditatie bij bepaalde bureaus of verenigingen? Neem dan contact op met Esther Sterling (esther.sterling@bsl.nl). Bij meerdere aanvragen voor een bepaalde vereniging zullen wij deze in overweging nemen.
Congres Zorgmijders staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Voordelen van het online volgen van het congres Zorgmijders

 • Je ontvangt een congrespakket thuis
 • Je volgt het congres veilig en op afstand vanuit huis en je hebt geen reistijd
 • Je kunt netwerken met andere deelnemers via de NetworkApp
 • Je hebt de mogelijkheid om ervaringen te delen via de live chat
 • Je ontvangt 4 accreditatiepunten als je het congres de gehele dag live volgt
 • Je hebt diverse momenten voor interactie met de sprekers

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Door deze CRKBO registratie mogen wij onze congressen btw vrij aanbieden. Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Senior Portfoliomanager (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Manouk Mens
M: 06 301 733 30
E: manouk.mens@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Lindy Broekmans
T: 010 760 73 21
E: lindy@crossmedianederland.com

Annuleren
Jouw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. In geval van annulering tot uiterlijk 4 weken voor de opleidingsdatum, wordt een bedrag van 50,- wegens administratiekosten in rekening gebracht. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 750,- (excl. BTW) per persoon bedragen de administratiekosten 250,-. De administratiekosten bedragen 35,- indien de kosten van de betreffende opleiding, cursus, workshop of training minder dan 100,- bedragen. In geval van annulering binnen 4 weken voor de opleidingsdatum wordt het volledig verschuldigde bedrag in rekening gebracht. De betreffende deelnemer kan zich in dat geval wel laten vervangen door een ander persoon.