Congres Huiselijk Geweld

Signaleren, melden en aanpakken

Voorbij vermoedens van huiselijk geweld.... Op deze dag krijg je informatie en opinies over het signaleren, melden en aanpakken van huiselijk geweld.

Aanleiding van het congres
5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking heeft de afgelopen vijf jaar te maken gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van de kinderen mishandeld – veel daarvan betreft ernstige verwaarlozing. Bij een derde van de volwassen slachtoffers bleef het bij een eenmalig voorval. Bij een grotere groep vond echter enkele malen (41%) of zelfs structureel (20%) geweld plaats. Het grootste deel van het geweld in huiselijke kring betreft (ex-)partnergeweld.

Huiselijk geweld: gezinsdrama en ouderenmishandeling
Gezinsdrama’s halen dikwijls de media. Met de aanhoudende vergrijzing is de verwachting dat geweld tegen ouderen steeds meer zal toenemen. We zien de wachtlijsten groeien en het tekort aan sociaal professionals om veiligheid te waarborgen is in het geding. Recent trokken rechters zelfs aan de bel. Wanneer zij beschermingsmaatregels opleggen kunnen die regelmatig niet worden uitgevoerd.
Bovengenoemde problematiek en de aanpak hiervan komen aan bod tijdens de derde editie van het congres Huiselijk Geweld.

Na afloop van deze dag:

 • Weet je welke stappen je zet bij vermoedens van huiselijk geweld.
 • Ben je op de hoogte bent van de nieuwste inzichten, richtlijnen en werkwijzen. En wat je hiermee kunt in jouw dagelijkse praktijk.
 • Weet je welke praktische handvatten je kunt gebruiken in de aanpak van huiselijk geweld.

Naast een aantal plenaire bijdrages van topsprekers op het gebied van huiselijk geweld, heb je veel ruimte om je eigen programma en daarmee verdieping op specifieke thema’s en doelgroepen uit te kiezen.

Wat zeggen oud-deelnemers 2019 over het congres Huiselijk Geweld?
Goed georganiseerd inhoudelijk leerzaam en afwisselend”.
De workshop over een nieuwe aanpak van huiselijk geweld met een multidisciplinair team vond ik erg interessant en een must voor het hele land”.
Strakke organisatie, goede plenaire bijeenkomsten en gebruik van ervaringsdeskundigen”.

Programma congres Huiselijk Geweld dinsdag 28 januari 2020

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start

Onder leiding van dagvoorzitter Merel van Dorp.

09.45
Lees meer Sluiten
Openingsinterview met ervaringsdeskundige

Het maakt niet uit waar je vandaag komt, het gaat om waar je heen gaat“. Ondanks een gezinsdrama op 11-jarige leeftijd, heeft Danny Dijkhuizen een eigen manier gevonden om vanuit een negatief verleden zijn dromen en toekomst te realiseren. Als ‘flinke jongen’ zet Danny zich in voor kinderen en jongeren om een voorbeeld te zijn en ze te motiveren om dromen waar te maken. Maar ook weet hij professionals te inspireren om vanuit verbinding met degene voor je, het verschil te kunnen maken voor kinderen, jongeren en ouders waar het (tijdelijk) niet goed gaat.

Interview met ervaringsdeskundige Danny Dijkhuizen door Merel van Dorp.

10.00
Lees meer Sluiten
Geweld in gezinnen

 • Patronen van geweld
 • Bieden van bescherming
 • Zorg voor eigen kracht

Geweld in gezinnen kent veel verschillende gezichten, van af en toe een klap tot structureel vormen van dwang en vernedering. Van verwaarlozing tot seksueel misbruik. En soms de dood, van de (vrouwelijke) partner of een heel gezin. Geweld staat niet op zichzelf, er spelen allerlei problemen op persoonlijk en maatschappelijk niveau. Hoe ontwarren we het geweld in gezinnen en welke bescherming en zorg is nodig?

Mr.dr. Katinka Lünnemann, senior onderzoek Verweij-Jonker Instituut

10.45
Lees meer Sluiten
Problemen in de jeugdzorg belicht vanuit de rechtspraak. Een casus

Janny Idsardi, rechter in het familieteam, belicht aan de hand van een casus uit haar praktijk, wat de gevolgen zijn voor deze problemen in zaken waarin huiselijk geweld speelt. Janny gaat in gesprek met de zaal en beantwoordt vragen.

Mr. J.G. (Janny) Idsardi, Rechter in het familieteam, Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

11.05
Ochtendpauze
11.35
Lees meer Sluiten
Themaronde 1

Maak je keuze uit één van de praktische sessies.
Tijdens de keuzesessies wordt vooral praktisch ingegaan op de vragen: “signaleren, melden en aanpakken”.

 • Zie mij! – Kim van Laar
 • Huiselijk geweld bij Arabische culturen – Shey Aamer
 • Samenwerken bij onveilige situaties; de meldcode en meer… – Rosanne Bobeldijk en Roely Drijfhout
 • Partnergeweld door Veilig Thuis – Duska Sabljic
 • Kennissessie door een geweldpleger – René Haring
 • Take a break: Eerder en beter geweld in relaties helpen voorkomen – Dr. Sietske Dijkstra

Klik hier voor de sessiekeuze

12.35
Lunch
13.35
Lees meer Sluiten
Themaronde 2

Maak je keuze uit één van de praktische sessies.
Tijdens de keuzesessies wordt vooral praktisch ingegaan op de vragen: “signaleren, melden en aanpakken”.

 • Zie mij! – Kim van Laar
 • Huiselijk geweld bij Arabische culturen – Shey Aamer
 • Samenwerken bij onveilige situaties; de meldcode en meer… – Rosanne Bobeldijk en Roely Drijfhout
 • (Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken, wegen en beoordelen – Kristin Janssens
 • Kennissessie door een geweldpleger – René Haring
 • Take a break: Eerder en beter geweld in relaties helpen voorkomen – Dr. Sietske Dijkstra

Klik hier voor de sessiekeuze

14.35
Middagpauze
15.05
Lees meer Sluiten
Ontspoorde mantelzorg en ouderenmishandeling

Het aantal overbelaste mantelzorgers stijgt harder dan het aantal mantelzorgers. Ouderenmishandeling komt nog veel voor. Deze lezing zoomt in op medische en maatschappelijke tools om knelpunten in de zorg voor ouderen op te sporen. Je krijgt praktische handreikingen die je als zorgprofessional daadwerkelijk zullen helpen om de juiste stappen te zetten en de mishandeling te doorbreken. Leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker.

Ingrid Henssen, arts maatschappij en gezondheid bij Meditrain en Anja Mantelers, mantelzorgmakelaar.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze lezing?

 • Je krijgt inzicht in de mogelijkheden die er zijn om mantelzorgers te ontlasten.
 • Je kunt het onderscheid beter maken tussen mishandelingssituaties en ongevallen.
 • Je vergroot je motivatie/attitude om aan de slag te gaan met ouderenmishandeling, doordat de aanpak als gemakkelijker wordt ervaren.

15.35
Afronding van de dag
16.00
Afsluiting

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Meld je nu aan voor het congres op dinsdag 28 januari en krijg nieuwe perspectieven op het thema huiselijk geweld.

Tijdens de themarondes heb je de keuze uit verschillende sessies en bijbehorende thema’s. Signaleren, melden en aanpakken staan centraal in de sessies.

THEMARONDE 1

1.1
Lees meer Sluiten
Zie mij!

De jongvolwassene ervaringsdeskundigen van Team-Kim geven voorlichting over kindermishandeling, seksueel misbruik en huiselijk geweld. Dit doen ze aan de hand van persoonlijke verhalen en het aangaan van een dialoog met studenten, professionals, beleidsmaker en kinderen en jongeren. Ze geven naast voorlichting ook advies over de aanpak kindermishandeling en spreken regelmatig in de media.

Waarom durven kinderen niet te praten over wat hen overkomt? Wat heeft een kind nodig dat kindermishandeling heeft meegemaakt? Aan de hand van haar persoonlijke verhaal zal Kim van Laar vertellen wat de behoefte zijn van het kind en de puber en hoe sociale steun en het kijken naar beschermende factoren van groot belang is!

Kim van Laar, Pedagoog, ervaringsdeskundige en initiatiefnemer/directeur van Team-Kim

1.2
Lees meer Sluiten
Huiselijk geweld bij Arabische culturen

Voel jij je weleens onzeker over de aanpak die je toepast bij een Arabisch gezin? Heb jij soms het gevoel dat de methodes die je gebruikt bij een Nederlands gezin aanslaan maar bij een Arabisch gezin kom je er maar niet doorheen? Meer inzicht in de Arabische cultuur kan leiden naar een betere aanpak! Deze workshop bestaat voor 80% uit oefeningen. Schrijf je in en ervaar verschillende tips om een goede hulpverleningsrelatie aan te gaan met een gezin uit een Arabische cultuur.

Shey Aamer, ‎trainer ‎De Jong Training en Advies

1.3
Lees meer Sluiten
Samenwerken bij onveilige situaties; de meldcode en meer…

Gebeurtenissen waar het vreselijk is mis gegaan vergeet je liever. Maar je kunt er ook naar kijken om ervan te leren. Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet al jaren onderzoek naar calamiteiten in gezinnen waar veel professionals en organisaties betrokken zijn. TSD en Augeo hebben de handen ineen geslagen en een e-learning ontwikkeld om deze inzichten te delen. Wat zijn aanbevelingen bij het werken aan veiligheid bij kwetsbare gezinnen? Hoe gebruik je de Meldcode, deel je informatie en hou je zicht op de veiligheid?
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over de stappen van de Meldcode, het koppelen van volwassen- en kind problematiek, hoe je kunt samenwerken bij onveilig situaties en kan omgaan met chronische problematiek.

Roely Drijfhout, senior adviseur Augeo Foundation & Rosanne Bobeldijk, adviseur bij Toezicht Sociaal Domein

1.4
Lees meer Sluiten
Partnergeweld door Veilig Thuis

(Ex-)partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld. Maar hoe en wanneer maak je (vermoedens) van grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar? Hoe pak je het aan? Wanneer neem je hierin een (moreel) standpunt? Wat moet je als professionals in huis hebben om met deze problematiek op korte en lange termijn te werken? Wanneer doe je een melding bij Veilig Thuis?  Een melding bij Veilig Thuis en dan? Ben je als professional dan nog in beeld bij een cliëntsysteem?

Duska Sabljic, Preventiemedewerker Veilig Thuis Utrecht

1.5
Lees meer Sluiten
Kennissessie door een geweldpleger

In deze kennissessie gaan we uitzoeken wat er van binnen gebeurt bij een pleger van agressie en geweld. Wat gebeurt er geestelijk en lichamelijk als de agressie stijgt. En wat doet dat met zijn gevoel. Is de pleger zelf wel bewust wat er dan bij hem gebeurt? Het wordt een workshop van ervaren, voelen en zelf doen.

Initiatiefnemer René Haring heeft in zijn verleden veel te maken gehad met agressie en geweld. Zijn negatieve hoogtepunt was pleger van huiselijk geweld worden. Hij is er voor opgepakt en veroordeeld. Na een proeftijd van 2 jaar, zijn behandeling en agressie regulatie trainingen was er geen vervolg traject meer. Terugval was zeker aanwezig. En waar kan je dan heen om dat te voorkomen? Hij gebruikt nu zijn negatieve verleden positief. Hoe hij dat heeft gedaan?

René Haring, eigenaar van Agressie, en daarna?

1.6
Lees meer Sluiten
Take a break: Eerder en beter geweld in relaties helpen voorkomen

Vaak is onze aanpak van geweld in relaties en gezinnen te laat en te vluchtig. Eerder ingrijpen in de spiraal van geweld voordat het uit de hand loopt en meer analytische – multidisciplinaire en navigeerkracht inzetten dat is de kern van Take a Break, een interventie die sinds eind 2016 bij Moviera in ontwikkeling is.
Deelnemers nemen ook vanuit casuïstiek kennis van de interventie en werkwijze van Take a break. Deelnemers krijgen een idee wanneer en hoe deze interventie in te zetten.

Yvonne Toffolo, gezinsbegeleider, dr. Sietske Dijkstra, onderzoeker, docent, inhoudsdeskundige en Agnes de Schutter, Systeemtherapeutisch medewerker/specialist huiselijk geweld bij Moviera

THEMARONDE 2

2.2
Lees meer Sluiten
Huiselijk geweld bij Arabische culturen

Voel jij je weleens onzeker over de aanpak die je toepast bij een Arabisch gezin? Heb jij soms het gevoel dat de methodes die je gebruikt bij een Nederlands gezin aanslaan maar bij een Arabisch gezin kom je er maar niet doorheen? Meer inzicht in de Arabische cultuur kan leiden naar een betere aanpak! Deze workshop bestaat voor 80% uit oefeningen. Schrijf je in en ervaar verschillende tips om een goede hulpverleningsrelatie aan te gaan met een gezin uit een Arabische cultuur.

Shey Aamer, ‎trainer ‎De Jong Training en Advies

2.3
Lees meer Sluiten
Samenwerken bij onveilige situaties; de meldcode en meer…

Gebeurtenissen waar het vreselijk is mis gegaan vergeet je liever. Maar je kunt er ook naar kijken om ervan te leren. Toezicht Sociaal Domein (TSD) doet al jaren onderzoek naar calamiteiten in gezinnen waar veel professionals en organisaties betrokken zijn. TSD en Augeo hebben de handen ineen geslagen en een e-learning ontwikkeld om deze inzichten te delen. Wat zijn aanbevelingen bij het werken aan veiligheid bij kwetsbare gezinnen? Hoe gebruik je de Meldcode, deel je informatie en hou je zicht op de veiligheid?
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek over de stappen van de Meldcode, het koppelen van volwassen- en kind problematiek, hoe je kunt samenwerken bij onveilig situaties en kan omgaan met chronische problematiek.

Roely Drijfhout, senior adviseur Augeo Foundation & Rosanne Bobeldijk, adviseur bij Toezicht Sociaal Domein

2.4
Lees meer Sluiten
(Ex-)partnergeweld bespreekbaar maken, wegen en beoordelen

Het grootste deel van het geweld in huiselijke kring betreft (ex-)partnergeweld. Uitgaande van een mensenrechtenperspectief en bestaande wet- en regelgeving, wordt een wegings- en beoordelingssystematiek uitgelegd, bij (vermoedens) van (ex-)partnergeweld. We gaan vervolgens aan de slag met casuïstiek (tekeningen met toelichting) en maken daarbij gebruik van een aantal instrumenten uit ‘RelatieWijs’: zeven criteria, richtlijnen voor het wegen en beoordelen, en een ‘RelatieWijzer’. Deze instrumenten helpen woorden te geven aan wat je signaleert of vermoedt, en waar nodig een (moreel) standpunt in te nemen en adequaat te handelen.

Kristin Janssens, Movisie, Team Sociale Veiligheid, senior projectleider preventie en aanpak (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en Roos Adriaansen, medewerker Sociaal Wijkteam, Gemeente Stichtse Vecht.

Wat heb je geleerd na het bijwonen van deze sessie?

 • Relationeel (grensoverschrijdend) gedrag bespreekbaar maken, met behulp van concrete criteria en casuïstiek in de vorm van tekeningen.
 • Relationeel (grensoverschrijdend) gedrag wegen en beoordelen. Het gedrag kunnen plaatsen in het continuüm van gezond naar ongezond relationeel gedrag (gezond/positief > licht > ernstig > zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag), met behulp van criteria, richtlijnen en de ‘RelatieWijzer’.
 • Op basis van een goede weging en beoordeling zicht op het handelingsperspectief (stappen 4 en 5 van de verbeterde meldcode).

2.5
Lees meer Sluiten
Kennissessie door een geweldpleger

In deze kennissessie gaan we uitzoeken wat er van binnen gebeurt bij een pleger van agressie en geweld. Wat gebeurt er geestelijk en lichamelijk als de agressie stijgt. En wat doet dat met zijn gevoel. Is de pleger zelf wel bewust wat er dan bij hem gebeurt? Het wordt een workshop van ervaren, voelen en zelf doen.

Initiatiefnemer René Haring heeft in zijn verleden veel te maken gehad met agressie en geweld. Zijn negatieve hoogtepunt was pleger van huiselijk geweld worden. Hij is er voor opgepakt en veroordeeld. Na een proeftijd van 2 jaar, zijn behandeling en agressie regulatie trainingen was er geen vervolg traject meer. Terugval was zeker aanwezig. En waar kan je dan heen om dat te voorkomen? Hij gebruikt nu zijn negatieve verleden positief. Hoe hij dat heeft gedaan?

René Haring, eigenaar van Agressie, en daarna?

2.6
Lees meer Sluiten
Take a break: Eerder en beter geweld in relaties helpen voorkomen

Vaak is onze aanpak van geweld in relaties en gezinnen te laat en te vluchtig. Eerder ingrijpen in de spiraal van geweld voordat het uit de hand loopt en meer analytische – multidisciplinaire en navigeerkracht inzetten dat is de kern van Take a Break, een interventie die sinds eind 2016 bij Moviera in ontwikkeling is.
Deelnemers nemen ook vanuit casuïstiek kennis van de interventie en werkwijze van Take a break. Deelnemers krijgen een idee wanneer en hoe deze interventie in te zetten.

Yvonne Toffolo, gezinsbegeleider, dr. Sietske Dijkstra, onderzoeker, docent, inhoudsdeskundige en Agnes de Schutter, Systeemtherapeutisch medewerker/specialist huiselijk geweld bij Moviera

Programma onder voorbehoud van wijzigingen.

Datum
Dinsdag 28 januari 2020

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Voor wie?
Dit congres is bestemd voor professionals binnen het sociaal domein (zorg- en welzijnsinstellingen) die zich bezighouden met beleid en begeleiding bij huiselijk geweld. Zij zijn werkzaam bij zorginstellingen, welzijnsorganisaties, gemeenten, GGD,  vrijwilligersorganisaties, koepel- en brancheorganisaties, (O)GGZ, rijksoverheid, zorgverzekeraars, woningcorporaties, maatschappelijke opvang, reclassering, justitie en politie.

Tarieven
349,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief met vroegboekkorting tot 1 november 2019 *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2e deelnemer *
299,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
Aanmelden

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

Accreditatie
Accreditatie is goedgekeurd door het SKJ (5 punten) en aangevraagd bij het Registerplein en voor huisartsen. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het Congres Huiselijk Geweld staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Cedeo erkend
Met dit klanttevredenheidsoordeel is de kwaliteit van onze congressen en masterclasses ruimschoots gewaarborgd. Cedeo is een onafhankelijke intermediair die opleidingsinstituten toetst. Lees meer over de CEDEO erkenning.

Btw vrij door CRKBO geregistreerd
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Lees meer over de CRKBO registratie.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)

T: 030 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)

Esther Sterling
M: 06 27 18 94 44
E: esther.sterling@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)

Leonie van Helten
M: 06 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)

Iris ter Velde
T: 010 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij 50,- p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf 950,- p.p. bedragen de administratiekosten 250,- p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan 125,- p.p. bedragen de administratiekosten 35,- p.p. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.