Congres Huiselijk geweld 2019

Huiselijk geweld is een moeilijk en heftig thema waar je als professional in het sociaal domein mee te maken kunt krijgen. Of je nu met kinderen, ouderen, gezinnen of mensen met een LVB werkt.

Welke ervaringen hebben professionals in het sociaal domein als het gaat over de aanpak van huiselijk geweld? Hebben zij voldoende tools om signalen van huiselijk geweld (tijdig) te herkennen?

Onder professionals binnen het zorg- en welzijnsveld, bij gemeenten én in het onderwijs leven veel vragen over de signalering en het voorkomen van huiselijk geweld, de laatste verscherping van de meldcode én het samenwerken tussen verschillende organisaties en disciplines.

Deze dag geeft je informatie en opinies over het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en over de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode.

Naast een aantal plenaire bijdrages, heb je veel ruimte om je eigen programma en daarmee verdieping te kiezen op specifieke thema’s, zoals bijvoorbeeld kinder-, ouderenmishandeling of LVB-problematiek.

09.30
Lees meer Sluiten
Interactieve start

Onder leiding van Merel van Dorp (dagvoorzitter)

09.00
Ontvangst en registratie met koffie en thee
09.45
Lees meer Sluiten
Openingsbijdrage

Een interview met Shirin Musa van Femmes for Freedom. Shirin Musa’s persoonlijke ervaring en de ervaringen van vrouwen die zich tot haar wenden omdat ze zich in schrijnende situaties van ’huwelijkse gevangenschap’ bevinden, is voor haar de aanleiding geweest om Femmes for Freedom op te richten. In minder dan een jaar tijd heeft ze in de Nederlandse samenleving het begrip huwelijkse gevangenschap geïntroduceerd en politiek geagendeerd. Haar werk wordt vernieuwend en succesvol gevonden, zoals blijkt uit de haar toegekende Women Inc Cordaidprijs, de Red Hot Women Award, de Aletta van Nu 2012 en de Leah Globe Award. Daarnaast werd ze door de Amerikaanse ambassade in Nederland genomineerd voor de ’Women of Courage Award’ van de State Department (2015) en door de Politie Rotterdam voor de ’Be a Nelson Award’ (2016).

Shirin Musa is oprichter, directeur Femmes for Freedom

10.15
Lees meer Sluiten
Update op de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Mariëlle Dekker, directeur Augeo Foundation en lid begeleidingscommissie evaluatie Jeugdwet

11.00
Pauze
11.30
Lees meer Sluiten
Themaronde 1
12.30
Lunch
13.30
Lees meer Sluiten
Themaronde 2
14.30
Pauze
14.50
Interactieve plenaire ronde
15.15
Lees meer Sluiten
Interview over het doorbreken van handelingsverlegenheid bij huiselijk geweld

Interview met Iene Noorlander, maatschappelijk werkster met specialisme traumaverwerking bij Regie-in-eigen-hand en ervaringsdeskundige.

15.45
Lees meer Sluiten
Samenwerken tegen huiselijk geweld

Hoe kunnen professionals van verschillende organisaties en disciplines meer als collega’s gaan samenwerken? Of het nu gaat om kindermishandeling of ouderenmishandeling.

Philippe Delespaul, Persoonlijk Hoogleraar Innovatie in de Geestelijke Gezondheidszorg aan de Universiteit van Maastricht (vakgroep Psychiatrie en Neuropsychologie), klinisch psycholoog

16.30
Afsluiting

Tijdens de themarondes heb je de keuze uit verschillende sessies en bijbehorende thema’s. Hieronder alvast de thema’s van de sessies. Binnenkort volgt álle inhoudelijk informatie.

THEMARONDE 1

Lees meer Sluiten
1.1. Ouderenmishandeling

Meer informatie volgt

Lees meer Sluiten
1.2. Integrale aanpak Huiselijk Geweld

Een sessie van Movisie, meer informatie volgt

Lees meer Sluiten
1.3. Huiselijk geweld en LVB-problematiek

Meer informatie volgt

Lees meer Sluiten
1.4. Cultuur en huiselijk geweld

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van betrokkenen. Zo maken zorgverleners kennis met andere ziekteopvattingen en manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen van ouders, familie en cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In dit licht bezien is het belangrijk en zinvol te bezien in hoeverre huiselijk geweld te maken kan hebben met culturele factoren en de migratiesituatie van cliënten.

Het doel van deze sessie is om zorgverleners inzicht te geven in de manier waarop migratie en cultuur het dagelijks leven, de opvoeding en de identiteitsvorming van migranten en hun kinderen beïnvloeden. Ook wordt de mogelijke samenhang daarvan met huiselijk geweld besproken. Naast kennis zal het vooral gaan om het bespreken van ervaringen van zorgverleners en om het uitwisselen van handzame tips voor de dagelijkse praktijk.

Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog

Lees meer Sluiten
1.5. Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk

In deze keuze-sessie leer je agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen. Vaak zijn hulpverleners in het sociaal domein erg gericht op de veiligheid van hun cliënten, bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat.

Maar wat als je je als hulpverlener zelf in een gevaarlijke (thuis)situatie begeeft? Waar kun je al op letten voordat je aanbelt? Ga je naar binnen of niet? Je leert om beter te observeren, te luisteren naar je cliënt en meer vertrouwen op je intuïtie.

Als je als hulpverlener je eigen veiligheid immers niet kunt garanderen, kun je dat ook niet van iemand anders.

Jannie de Jong, ‎directeur en trainer ‎De Jong Training en Advies

Lees meer Sluiten
1.6. Partnergeweld

Een sessie van Movisie, meer informatie volgt.

THEMARONDE 2

Lees meer Sluiten
2.1. Inzet ervaringskennis bij huiselijk geweld

Welke symptomen laat je als volwassene zien, als je op jonge leeftijd geconfronteerd wordt met geweld en je moet overleven? Om te kunnen gaan met ervaringen met geweld en misbruik in haar jeugd, heeft Iene Noorlander jaren lang therapie gevolgd. En besloot ze daarnaast ook hulp te vragen voor haar kinderen.

In deze sessie deelt ze hoe ze met haar eigen ervaringen, zowel op persoonlijk als professioneel vlak, inzet voor mensen die te kampen hebben met psychische problematiek, voortkomend uit hun kinderjaren. En pleit ze er voor dat kinderen die opgroeien in een gezin waar hulpverlening aanwezig is voor een ouder, automatisch een hulpverlener voor zichzelf krijgen. Je krijgt alle ruimte om vragen te stellen.

Iene Noorlander, maatschappelijk werkster met specialisme traumaverwerking bij Regie-in-eigen-hand en ervaringsdeskundige

Lees meer Sluiten
2.2. Integrale aanpak

Een sessie door Movisie, meer informatie volgt

Lees meer Sluiten
2.3. Huiselijk geweld en LVB-problematiek

Meer informatie volgt

Lees meer Sluiten
2.4. Cultuur en huiselijk geweld

In de huidige Nederlandse samenleving krijgen zorgprofessionals te maken met cliënten en hun naasten, die een andere culturele en levensbeschouwelijke achtergrond hebben dan zijzelf. Dat betekent dat zij worden geconfronteerd met de invloed die migratie heeft op het leven en de belevingswereld van betrokkenen. Zo maken zorgverleners kennis met andere ziekteopvattingen en manieren om hulp te zoeken. Ook kunnen opvoedings- en levensstijlen van ouders, familie en cliënten anders zijn dan professionals gewend zijn. In dit licht bezien is het belangrijk en zinvol te bezien in hoeverre huiselijk geweld te maken kan hebben met culturele factoren en de migratiesituatie van cliënten.

Het doel van deze sessie is om zorgverleners inzicht te geven in de manier waarop migratie en cultuur het dagelijks leven, de opvoeding en de identiteitsvorming van migranten en hun kinderen beïnvloeden. Ook wordt de mogelijke samenhang daarvan met huiselijk geweld besproken. Naast kennis zal het vooral gaan om het bespreken van ervaringen van zorgverleners en om het uitwisselen van handzame tips voor de dagelijkse praktijk.

Cor Hoffer is socioloog en cultureel antropoloog

Lees meer Sluiten
2.5. Veiligheid hulpverlener: omgaan met agressie en grensoverschrijdend gedrag in je werk

In deze keuze-sessie leer je agressief gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium herkennen. Vaak zijn hulpverleners in het sociaal domein erg gericht op de veiligheid van hun cliënten, bijvoorbeeld wanneer het om kinderen gaat.

Maar wat als je je als hulpverlener zelf in een gevaarlijke (thuis)situatie begeeft? Waar kun je al op letten voordat je aanbelt? Ga je naar binnen of niet? Je leert om beter te observeren, te luisteren naar je cliënt en meer vertrouwen op je intuïtie.

Als je als hulpverlener je eigen veiligheid immers niet kunt garanderen, kun je dat ook niet van iemand anders..

Jannie de Jong, ‎Directeur en trainer ‎De Jong Training en Advies

Datum
Dinsdag 4 juni 2019

Locatie
De ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede (routebeschrijving)

Tarieven
279,- per persoon (btw-vrij) | Regulier tarief *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief vanaf 2e deelnemer *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief abonnees Zorg+Welzijn *
249,- per persoon (btw-vrij) | Tarief met vroegboekkorting tot en met 31 maart 2019 *
899,- per persoon (btw-vrij) | Commercieel tarief

* Acceptatie onder voorbehoud
Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je niet behoort tot de primaire doelgroep (zie website), behouden wij ons het recht om contact op te nemen om uw aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers.
Niet geldig in combinatie met andere kortingen en acties van (onderdelen van) Bohn Stafleu van Loghum.

BTW-vrij door CRKBO-registratie
Springer Media B.V., waarvan Bohn Stafleu van Loghum onderdeel uitmaakt, is als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw-vrij aanbieden.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij het Registerplein en SKJ. Vul jouw relatienummer in op het inschrijfformulier als je hiervoor in aanmerking wilt komen. Het congres Huiselijk geweld staat gelijk aan een studiebelasting van 5 uur.

Doelgroep
Deze dag is in eerste instantie bedoeld sociaal werkers die zich bezighouden met het thema huiselijk geweld. Ook is iedereen welkom die werkzaam is bij gemeenten, zorginstellingen en welzijnsorganisaties en zich bezighoudt met sociaal werk en met huiselijk geweld in het bijzonder.

Contact

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: 030 – 638 36 38
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Shannah Spoelstra
T: 030 – 638 36 54
M: 06 21 38 06 49
E: shannah.spoelstra@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Leonie van Helten
M: 06 – 309 057 52
E: leonie.vanhelten@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Iris ter Velde
T: 010 – 742 10 21
E: iris@crossmedianederland.com

Annuleren
Je inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleer je tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meld je je binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen. Overigens kun je bij verhindering ook een vervanger van je inschrijving gebruik laten maken.